Tulosta

Tutkimus:
KOLLAGEENI I:N BETA-KARBOKSITERMINAALINEN TELOPEPTIDI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
15.2.2022

23330 • fP-CTX

Johdanto

Luun kollageenimolekyylejä yhdistävät poikkisiltarakenteet, joissa keskeinen on pyridinoliinirengas. Kun luun kollageeni hajoaa, siitä vapautuu verenkiertoon ja myöhemmin virtsaan poikkisiltarakenteita kuten kollageeni I:n aminoterminaalinen (INTP=NTX) ja karboksiterminaalinen (CTX) telopeptidi. Näiden määrää veressä ja virtsassa voidaan käyttää luun hajoamisen mittarina.

Indikaatiot

Luustosairaudet, joissa luun vaihdunta on muuttunut/nopeutunut (esim. Pagetin tauti, fibroottinen dysplasia, luustometastaasit). Osteoporoosin hoidon lääkevalinta ja lääkehoidon tehon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan 12 tunnin paaston jälkeen, aamulla klo 7:30 – 8:30. Aamunäytteenotto on tärkeä CTX:n vuorokausivaihtelun takia. Aamulla ennen näytteenottoa voi juoda lasin vettä. Kahvia, teetä ja sokeripitoisia juomia tulisi välttää. 

Suuriannoksisen (yli 5 mg/vrk) biotiinilisän käyttö tulee tauottaa vähintään 8 tuntia ennen näytteenottoa virheellisen matalan tuloksen välttämiseksi.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) EDTA-plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli näyte saapuu alihankintalaboratorioon 24 tunnin sisällä näytteenotosta. Muutoin näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

naiset  
24 – 29 v           0.15 – 0.97 µg/l 
30 – 39 v 0.15 – 0.64 µg/l
40 – 49 v 0.13 – 0.67 µg/l
50 – 59 v 0.18 – 1.06 µg/l
60 – 69 v 0.17 – 0.97 µg/l
≥ 70 v 0.15 – 0.86 µg/l

 tai hormonaalisen statuksen mukaisella jaottelulla:

premenopaussi 0.14 – 0.69 µg/l
postmenopaussi 0.18 – 1.02 µg/l
   
miehet  
24 – 29 v           0.24 – 1.02 µg/l
30 – 39 v 0.23 – 0.94 µg/l
40 – 49 v 0.18 – 0.80 µg/l
50 – 59 v 0.16 – 0.74 µg/l
60 – 69 v 0.13 – 0.75 µg/l
≥ 70 v 0.12 – 0.78 µg/l

Tulkinta

Alihankintalaboratorion antama viitealue dialyysipotilaille, joilla luun hajoaminen on normaalia, on 0.5 – 2.1 µg/l.

CTX kuvastaa luun vaihduntaa, ensisijaisesti luun hajoamista. Sen pitoisuus on suurentunut tiloissa, joissa luun hajoaminen ja vaihdunta ovat nopeutuneet (esim. Pagetin tauti, fibroottinen dysplasia, myelooma, luustometastaasit). Luu on kudos, jota koko elämän ajan sekä hajotetaan että rakennetaan uutta tilalle. Luukato eli osteoporoosi voi johtua joko vähentyneestä luun rakentumisesta (seurannaisilmiönä CTX pieni) tai lisääntyneestä hajoamisesta (CTX suuri) tai molemmista. Normaalisti luun hajoaminen ja rakentuminen ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa (=coupling), jonka vuoksi hajoamisen lisääntyminen lisää rakentumista.

Suurin osa osteoporoosilääkkeistä (bisfosfonaatit, denosumabi, estrogeenit, raloksifeeni) vähentävät ensimmäiseksi luun hajoamista (fP-CTX ja U -INTP pienenevät) ja coupling-ilmiön kautta luun rakentumista, jolloin hoitovasteen merkkinä PINP, osteokalsiini ja luustoperäinen AFOS pienenevät. Luun rakentumista lisäävässä hoidossa (teriparatidi) sekä rakentuminen että hajoaminen (fP-CTX, U -INTP suurenevat) lisääntyvät, rakentuminen suhteellisesti enemmän kuin hajoaminen (=terapeuttinen ikkuna). Hyvän hoitovasteen merkkinä teriparatidi suurentaa PINP:n ja muiden luun rakentumista mittaavien merkkiaineiden pitoisuutta suhteellisesti enemmän kuin hajoamisen merkkiaineita (fP-CTX, U -INTP).

Virhelähteet

Hemolyysi häiritsee määritystä.

Biotiini voi aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen. Potilailta, jotka saavat suuria biotiiniannoksia (yli 5 mg/vrk), näytettä ei tulisi ottaa ennen kuin on kulunut 8 tuntia edellisestä biotiiniannoksesta.