Tulosta

Tutkimus:
Elinluovutusnäytteet aivokuolleelta tai DCDD-luovuttajalta

Luokitus:
Hematologia, Kemia

Päivitetty:
6.5.2024

11596 • P -ELINKÄS

Johdanto

HUS:n päivystävään elinsiirtokoordinaattoriin otetaan yhteyttä hoitoyksiköstä. Hoitoyksikkö huolehtii myös luovuttajasta tarvittavien tutkimusten tilaamisen ja tulosten ilmoittamisen HUS:n elinsiirtotoimistoon.

Päivystävän elinsiirtokoordinaattorin puhelinnumero (24/7)
0400 459 060

Linkki KANSALLISET OHJEET ELINLUOVUTTAJAN HOIDOSTA JA ELINTEN TALTEENOTOSTA -ohjeeseen löytyy Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun verkkosivuilta

Terveydenhuollon ammattilaiset –> Laboratoriopalvelut –> Näytteenotto- ja lähetysohjeet.

HUS:n verkkosivuilla on lisäohjeita terveydenhuollon ammattilaisille elinluovutus- ja siirtotoiminnasta. 

hus.fi –> Ammattilaiselle –> Ammattilaisten palvelut ja ohjeet –> Elinsiirto ja elinluovutus. Sivustolta löytyy myös lomakkeita ja ohjeita elinluovutukseen liittyen sekä ohje koskien lasta elinluovuttajana.

HUS:n ohjeessa (Kansalliset ohjeet elinluovuttajan hoidosta ja elinten talteenotosta) on erikseen mainittu tarvittavat radiologiset ja muut kliiniset tutkimukset.

Indikaatiot

Kuolleesta elinluovuttajasta Veripalvelussa tehtävä kudostyypitys ja virusserologia.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Veripalvelun kudostyypitysosastolle lähetettäviä laboratoriotutkimuksia varten hoitoyksikkö tekee päivystyksenä pyynnön 11596 P -ELINKÄS omaan laboratoriojärjestelmäänsä. Tarroja tulostuu 17 kpl.

Pirkanmaa: Teho tulostaa tarrat itselleen, ottaa itse potilaasta verinäytteet ja lähettää ne putkipostilla kemian laboratorioon (putkipostiosoite 30). Teho täyttää lähetteet elinsiirtokoordinaattorin kanssa sovitun mukaisesti ja toimittaa laboratorioon näytteiden mukana. Lisäksi Teholta hoitaja vielä erikseen soittaa saapuvasta ELINKÄS-näytteestä numeroon p. 76536 (FM4:n 3. kerroksen ns. KÄPY-työpiste). Teho ilmoittaa myös potilaan nimen. Puhelimeen vastannut laboratoriohoitaja odottaa saapuvan kapselin ja käsittelee näytteet välittömästi.

Kanta-Häme: Hoitava lääkäri täyttää lähetteet elinsiirtokoordinaattorin kanssa sovitun mukaisesti ja toimittaa laboratorioon näytteiden mukana. Näytteistä ilmoitetaan p. (041) 732 0860 (kanta-talon näytteiden hakija). Laboratorion putkipostiosoite on 4100. Tehon putkipostiosoite on 0114.

Keski-Suomi: Hoitava lääkäri täyttää lähetteet elinsiirtokoordinaattorin kanssa sovitun mukaisesti ja toimittaa laboratorioon näytteiden mukana. Näytteistä ilmoitetaan laboratorioon p. 014 269 1552. Laboratoriohoitaja hakee näytteet teho-osastolta.

Pohjanmaa: Hoitava lääkäri täyttää lähetteet elinsiirtokoordinaattorin kanssa sovitun mukaisesti ja toimittaa laboratorioon näytteiden mukana. Näytteistä ilmoitetaan virka-aikana p. 2523 (laboratorion lajittelu) ja päivystysaikana p. 2522 (päivystävä laboratoriohoitaja). Laboratorion putkipostiosoite on 1. Tehon (TEVA) putkipostiosoite on 24 (TEVA valvomo) tai 25 (TEVA labra).

Päijät-Häme: Näytteistä ilmoitetaan virka-aikana lajitteluun (p. 041 731 3775) ja päivystysaikana laboratorion päivystäjälle (p. 041 731 6292). Mikäli potilaasta otetaan eri aikaan P -CK-MBm -näyte, on asiasta ilmoitettava laboratorioon puhelimitse yo. numeroihin. Hoitava lääkäri täyttää lähetteet elinsiirtokoordinaattorin kanssa sovitun mukaisesti ja toimittaa laboratorioon näytteiden mukana. Putkisetit ovat lähettämön tarvikekaapissa.

potentiaalinen elinluovuttaja

elinluovuttajan tiedot

SPR_HLA_Elinsiirto

Näyteastia

Seerumiputki 7/6 ml tai 10/10 ml tai 10/9 ml, ei geeliä

Edta -putki  7/6ml tai 10/10ml tai 10/9ml

Sitraatti -putki, kaikki sitraattiputket käyvät

Näyte

AIVOKUOLLEEN TAI DCDD-LUOVUTTAJAN (Donation after Circulatory Determination of Death) TUTKIMUKSET

SPR Veripalvelun näytteet kudostyypitystä ja virusserologiaa varten

vähintään:

70 ml sitraattiverta (kaikki sitraattiputket käyvät, esim. Na-sitraattiputki 20 X 5/3,5 ml tai 35 X 5/2 ml tai 8 X 10/9 ml ) JA

20 ml kokoverta (seerumiputki, 4 x 7/6 ml tai 2 x 10/10 ml tai 3 X 10/9 ml) JA

27 ml edta -verta, josta eroteltu plasma lähetetään (K2 edta -putki 3 x 10/9 ml tai 3 X 10/10 ml tai 5 x 7/ 6ml)

 

Lapsiluovuttajalta vähintään:

28 ml sitraattiverta (kaikki sitraattiputket käyvät, esim. Na-sirtaattiputki 8 X 5/3,5ml tai 14 X 5/2 ml tai 3 X 10/9 ml) JA

10 ml kokoverta (seerumiputki, 2 x7/6 ml tai 1 x 10/10 ml tai 2 X 10/9 ml) JA

9 ml edta -verta, josta eroteltu plasma lähetetään (edta -putki 1 x 10/9 ml tai 1X 10/10 ml tai 2 x 7/6 ml)

Mikäli kyseessä on pieni lapsi, niin silloin voidaan neuvotella näytemääristä erikseen, Elinsiirtokoordinaattori auttaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

EDTA-näytteet sentrifugoidaan ja erotellut plasmanäytteet lähetetään. Muita näytteitä ei tarvitse esikäsitellä.

Kaikki näytteet säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä. Näytteet säilyvät analyysikelpoisina korkeintaan yhden vuorokauden näytteenotosta.

Laboratorio ilmoittaa näytteistä Veripalvelun kudossopeutuvuuspäivystäjälle ja toimittaa ne niin pian kuin mahdollista täytetyn lähetteen kanssa Vantaalle SPR Veripalvelun kudossopeutuvuuslaboratorioon:

SPR VERIPALVELU/ Näytteiden vastaanotto
Kudossopeutuvuustutkimukset
Härkälenkki 13
01730 Vantaa