Tulosta

Tutkimus:
FENTANYYLI, varmistus

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
26.4.2022

6601 • U -FentaCt

Johdanto

Fentanyyli on vahva opioidi, jota käytetään yleensä vaikean kivun hoitoon. Fentanyyli ja sen johdannaiset ovat levinneet myös katukauppaan. 3 vrk:n kuluttua suonensisäisestä annoksesta noin 75 % on erittynyt virtsaan ja noin 9 % ulosteeseen. Päämetaboliittina on norfentanyyli ja muuttumatonta fentanyyliä erittyy alle 10 % annoksesta.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Fentanyylin käytön toteaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki (A- ja B-näytteet)

Näyte

5 ml (vähintään 1 ml) virtsaa/putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty. Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa viikon ajan, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Tulkinta

Menetelmä määrittää spesifisesti fentanyyliä ja sen aineenvaihduntatuotetta norfentanyyliä. Vastaus ilmoitetaan muodossa negatiivinen/positiivinen. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löydetyt yhdisteet.