Tulosta

Tutkimus:
Apinarokko; muut tutkimukset, näytteet ja näytteiden käsittely sekä lähetys

Luokitus:
Mikrobiologia, Yleisohjeet

Päivitetty:
12.7.2023

Johdanto

Apinarokko on Orthopoxvirusten sukuun kuuluvan apinarokkoviruksen (Monkeypox virus, MPXV) aiheuttama infektiotauti. Samaan sukuun kuuluvat muun muassa lehmärokkovirus ja isorokkoa aiheuttava variolavirus. Apinarokkoa esiintyy pääasiassa Länsi- ja Keski-Afrikassa, jossa se leviää yleensä zoonoottisesti esim. jyrsijöiden välityksellä. Toukokuusta 2022 alkaen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on todettu apinarokkoa henkilöillä, jotka eivät ole matkustaneet alueilla, jossa apinarokkoa tavallisesti esiintyy.

Apinarokko tarttuu ensisijaisesti kosketustartuntana, mutta myös pisaratartunta tai tartunta esim. rakkulaeritteellä kontaminoituneiden vuodevaatteiden välityksellä on mahdollista. Klassinen taudinkuva muistuttaa isorokkoa, jossa alkuvaiheen yleisoireiden jälkeen ilmaantuu muutamassa päivässä rakkulainen ihottuma. Valtaosassa tapauksia oireet ovat lieviä tai kohtalaisia.

Apinarokkoepäilyssä ensisijainen tutkimus on rakkulaeritteestä otettava 4608 -PoxNho tutkimus, johon liittyen katso ohjekirjan ohje ”Apinarokkovirus (Orthopoxvirus), nukleiinihappo (Kval)”. 

Tässä ohjeessa kuvataan muiden apinarokkoepäillyltä mahdollisesti otettavien näytteiden (muut mikrobiologian näytteet ja esim. kemian tutkimusten näytteet) käsittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Hoitavien tahojen tulee soittaa apinarokkoepäilyissä ennen näytteenottoa Fimlabiin. 

FIMLAB:

Pirkanmaa: näytteiden vastaanottoon p. 03311 76536

Pohjanmaa: Fimlab Vaasan kliinisen mikrobiologian laboratorioon p. 06-213 2842

Keski-Suomi: Sairaala Novan ensiavun näytteenottaja p. 014-269 3193

Päijät-Häme: Kliininen mikrobiologia klo 7-20 p. 041-731 3778, Päivystysaikaan kemian päivystäjä klo 20-7 p. 041 731 6292

Kanta-Häme: päivystävä laboratoriohoitaja  p. 041-732 0860.

 

Mahdollisia apinarokkoepäilyssä otettavia muita tutkimuksia

 • Infektiolääkärin paikallisen ohjeistuksen mukaan rakkulaeritteistä pyydetään erotusdiagnostisia testejä. Esim. VZVNhO (1781) ja HSVNhO (1860) sekä harkiten osalta myös enterovirusnäyte EVirNhO (4392). Jokaista pyyntöä varten otetaan oma näyte, joka pakataan ja lähetetään yhdessä -PoxNho -näytteen kanssa (kts. ohjekirjan -PoxNho ohje). 
 • 4609 S-PoxAb (tutkimus tehdään HUSLAB:ssa). Huom. tutkimus ei ole spesifinen apinarokkovirukselle. Jos otetaan yhtä aikaa -PoxNho näytteen kanssa, tulee S-PoxAb näyte pakata eri pakkaukseen kuin -PoxNho näytteet.

  • Tutkimuspyyntö tehdään Huslabin paperisella virustutkimuslähetteellä https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet/laboratoriotutkimuslahetteet/virustutkimus.pdf . Lähetteeseen on hyvä kirjata onko tutkimus otettu oireiselta henkilöltä (epäillään akuuttia apinarokkoa). Näytteet lähetetään HUSLAB:iin normaalin reittikujetuksen mukana, mutta lähetysvaiheessa ollaan yhteydessä HUSLAB:iin virologian ja immunologian laboratorioon, p.050 427 2164. Mikäli näyte on samassa Pathopak-paketissa -PoxNho näytteen kanssa, lähetetään koko paketti Fimlabin mikrobiologian keskuslaboratorioon Tampereelle purettavaksi. Mahdolliset sairaanhoitopiirikohtaiset lisäohjeistukset alla. 

   • Pirkanmaa: Laboratoriosta käsin näytteelle tehdään lisäksi -MikErik pyyntö, jolle tutkimus vastataan. Mikäli näytepaketti on Fimlabiin tullessaan sinetöity, on paketin mukana hyvä olla erillinen saate mistä ilmenee potilaan tiedot, jotta MikErik-pyyntö voidaan tehdä. Näyte lähetetään Fimlabin Tampereen yksikköön normaalin reittikuljetuksen mukana ja sieltä edelleen HUSLAB:iin, kun MikErik-pyyntö on tehty.

   • Pohjanmaa: Näytteelle tehdään sähköinen paperilähetepyyntö 9300 -LÄHETE. Lähetteelle kirjataan haluttu tutkimus ja tekopaikka (4609 S-PoxAb, HUSLAB). Näyteputkeen liimataan 9300-pyyntötarra. Näyte (S-PoxAb) voidaan lähettää suoraan HUSLAB:iin normaalin reittikuljetuksen mukana, mutta lähetysvaiheessa ollaan yhteydessä HUSLAB:iin (kts. puhelinnumero yllä).

   • Päijät-Häme: Osasto tekee potilaalle myös laboratoriolähetteen: tutkimus1 (0131) ja lisätietokenttään kirjataan HUSLAB ja tutkimus 4609 S-PoxAb. Näyte (S-PoxAb) voidaan lähettää suoraan HUSLAB:iin normaalin reittikuljetuksen mukana, mutta lähetysvaiheessa ollaan yhteydessä HUSLAB:iin (kts. puhelinnumero yllä).

   • Kanta-Häme: Fimlabin Tampereen yksikköön lähetetään normaalin reittikuljetuksen mukana kopio HUSlabin paperilähetteestä ja siihen mukaan tieto, että halutaan -MikErik pyyntö. Näyte (S-PoxAb) voidaan lähettää suoraan HUSLAB:iin normaalin reittikuljetuksen mukana, mutta lähetysvaiheessa ollaan yhteydessä HUSLAB:iin (kts. puhelinnumero yllä).

   • Keski-Suomi: Hoitoyksikköä ohjeistetaan tekemään -MikErik pyyntö. Näyte (S-PoxAb) voidaan lähettää suoraan HUSLAB:iin normaalin reittikuljetuksen mukana, mutta lähetysvaiheessa ollaan yhteydessä HUSLAB:iin (kts. puhelinnumero yllä).

 

 • Infektiolääkäri päättää tapauskohtaisesti muut laboratoriotutkimukset. Näistä keskustellaan laboratorion kanssa tapauskohtaisesti ja ne analysoidaan Fimlabin Tampereen keskuslaboratoriossa, tai Keski-Suomen osalta osin sairaala Novan laboratoriossa. Myös muut kuin rakkulanäytteet pakataan lähetystä varten alla olevan ohjeen mukaisesti. 

 • Tarvittaessa hoitoyksikkö analysoi itse akuutteja tutkimuksia POC-laitteilla potilashuoneessa. Pirkanmaan osalta näiden käyttöä on ohjeistettu Pirha:n intran ohjeessa ”Toimintaohje apinarokkoepäilyssä”

 • Jos potilaasta pyydetään veriviljelytutkimus, veriviljelypullot inkuboidaan paikallisessa Fimlabin keskussairaala-laboratoriossa. Positiiviset veriviljelypullot lähetetään jatkotutkimuksiin Fimlabin Tampereen keskuslaboratorioon. Ennen jatkotutkimuksiin lähettämistä positiivisille pulloille ei tehdä lisätutkimuksia paikallisessa laboratoriossa (gram/FilmArray).

Näyteastia

Verinäyte S-PoxAb tutkimukseen:

Seerumi-geeliputki 5 ml. Ennen näytteen lähettämistä tekopaikkaan seerumigeeliputki sentrifugoidaan laboratoriossa, mutta seerumia ei erotella, vaan lähetetään seerumi geelin päällä. Huom! Käytettävän sentrifugin tulee olla sellainen, jossa koko roottori on suljettu tai laitteessa voidaan käyttää suljettavia kuppeja näytteille.

Näyte

 • Näytteenotossa on huomioitava paikalliset suojautumisohjeet ja muut käytännön ohjeet, kuten näytteenottotila ja tila, jossa pakkaaminen suoritetaan.

 • Näyteastiat pyyhitään näytteenoton jälkeen 2% Erisan Oxy:llä, näytteet pakataan salpapussiin/falcon-putkeen ja näytteisiin merkitään selvästi ”Apinarokko-epäily”. Pakkausta jatketaan alla olevan ohjeen mukaisesti.

  • Veriviljelypullot pyyhitään 2% Erisan Oxy:llä tai 3,5% Oxivir Plus:lla ja pulloihin merkitään selvästi ”Apinarokko-epäily”. Pullot kuljetetaan salpapussissa laboratorioon inkuboitavaksi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteiden pakkaus:

 • valitse lähetyspakkauksen (Pathopak) koko lähetettävien putki/pullomäärien mukaan; 1 litran pakkaukseen mahtuu 4 Falcon-putkea tai 2 veriviljelypulloa, 2 litran pakkaukseen mahtuu 8 Falcon-putkea tai 4 veriviljelypulloa
 • avaa Pathopak kartonkipakkaus ja tyhjennä sen sisältö (muovinen kuljetuspurkki, varoitustarra ja sinetöintitarra) työtasolle
 • avaa muovinen kuljetuspurkki ja tyhjennä sen sisältö työtasolle (kuplamuovipussi ja imeytyshuopa 1 litran pakkauksessa, kuplamuovipussi, kuplamuovia ja imeytyshuopataskut 2 litran pakkauksessa)
 • ota tavanomaista kuplamuovia sekä selluvanua lähettyville
 1. Laita näyteputket Falcon-putkien sisään ja sulje ne napakasti. Mikäli kyseessä on veriviljelypullo tai muu näyteastia joka ei mahdu Falcon-putkeen, laita näyteastia salpa-pussiin.
   • mikäli näyte analysoidaan paikallisessa laboratoriossa ilman lähetystä talon ulkopuolelle (esim. veriviljelypullojen inkubointi), suljetaan kuljetusputkessa tai salpapussissa olevat näytteet suuremman salpapussin sisään ja toimitetaan laboratorioon.  Näin voidaan toimia myös mikäli varsinainen pakkaus suoritetaan muualla kuin näytteenottopaikalla. Huom. pusseihin on selvästi merkittävä ”Apinarokkoepäily” ja informoitava laboratorion työntekijää, jolle näyte viedään. Mikäli näytteet lähetetään eteenpäin, jatketaan pakkaamista alla olevan ohjeen mukaisesti.
 2. Avaa muovinen Pathopak -kuljetuspurkki.
 3. Laita imeytyshuopaa purkin pohjalle.
 4. Laita suljettava kuplamuovipussi Pathopak- kuljetuspurkin sisään.
 5. Kääri Falcon-kuljetusputket tai muu näyteastia kuplamuoviin yksitellen.
 6. Laita kuplamuoviin käärityt Falcon-kuljetusputket tai muu näyteastia Pathopak -kuljetuspurkkiin.
 7. Sulje kuplamuovipussi.
 8. Tiivistä Pathopak-kuljetuspurkki sellulla ja purkissa olevalla imeytyskankaalla kanteen asti.
 9. Sulje purkin kansi huolellisesti.
 10. Kirjoita kuljetuspurkin kylkeen permanent-tussilla, montako veri- tai muuta näyteputkea kuljetuspurkissa on (esimerkiksi 3 putkea) sekä teksti ”Apinarokkoepäily”.
 11. Laita Pathopak -kuljetuspurkki takaisin pahviseen kuljetuslaatikkoonsa.
 12. Laita laatikkoon mahdollinen paperilähete (sekä lista näytteistä).
  1. Ennen lähetteen pakkaamista laatikkoon, ota lähetteestä kopio, joka toimitetaan laboratorioon pakkauksen mukana (pakkauksen ulkopuolella).
 13. Sulje laatikko ja sinetöi laatikko sinetöintitarralla.
 14. Näytteet lähetetään kategoria B-lähetyksenä, jolloin ulkolaatikossa on oltava näkyvillä merkintä UN3373 ja BIOLOGINEN MATERIAALI, KATEGORIA B. Lisäksi ulkolaatikon kylkeen merkintä ”Apinarokkoepäily.
 15. Kirjoita laatikon ”to/consignee” kenttään vastaanottajan tiedot (Fimlab Tampere, mikrobiologia tai HUSLAB-talo, Kliinisen mikrobiologian näytteiden vastaanotto, Haartmaninkatu 1-3, 00290 Helsinki) ja läheta normaalin reittikuljetuksen mukana Tampereelle tai HUSLABiin (-PoxAb).
 16. Kirjoita ”from/consignor” kenttään: Fimlabin paikallinen osoite
Pohjanmaa: Pakkaa näyteputket omiin falcon-putkiinsa ja mahdolliset muut näyteastiat (esim. veriviljelypullot) omiin pieniin salpapusseihinsa. Laita falcon-putket ja salpapussit vielä isompaan salpapussiin, ja merkitse päälle selkeästi ”Apinarokkoepäily”. Toimita näytteet ja paperilähete Vaasan keskussairaalan laboratorioon (B2 Kliininen mikrobiologia, päivystysaikana B3 Kliinisen kemian kylmätiski). Informoi laboratorion työntekijää näytteistä. Kl. mikrobiologian laboratoriossa näytteet pakataan yllä olevan ohjeen mukaan ja lähetetään Tampereelle tai Huslabiin reittikuljetuksen mukana.

Pirkanmaa: Mikäli näytteet otetaan TAYS:ssa, näytteenottajat vievät näytepakkaukset Fimlabin näytteiden vastaanottoon 3krs:een, mistä huolehditaan näytteet mikrobiologialle.