Tulosta

Tutkimus:
FIBRIININ D-DIMEERIT, pikatesti

Luokitus:
Kemia, Vieritutkimukset

Päivitetty:
13.9.2022

23283 • B -FiDD-PT

Johdanto

D-dimeeri on fibriinin hajoamistuote, jonka pitoisuus suurenee lisääntyneen fibrinolyysin seurauksena mm. laskimotukoksissa. Pikamääritystä voidaan käyttää syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian poissulkuun tilanteissa, joissa tukoksen kliininen ennakkotodennäköisyys on korkeintaan kohtalainen. 

Indikaatiot

Syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian poissulku. Tutkimus 23283 B -FiDD-PT on tarkoitettu avoterveydenhuollon terveyskeskuslaboratoriossa tehtäväksi kiirelliseksi tutkimukseksi. Muissa tilanteissa käytetään tutkimusta 4113 P -FiDD. 

Näyte

Hepariinikokoveri. Geeliä sisältäviä putkia ei suositella. Muita antikoagulantteja, plasmaa tai seerumia ei voi käyttää. Analyysiin käytetään 150 µl verta. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 8 h ajan huoneenlämmössä. Älä jäähdytä tai pakasta näytettä.

Menetelmä

Immunokemiallinen, Roche Cobas h232 CARDIAC D-dimer

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Alle 0.5 mg/l

Tulkinta

Pientä D-dimeeripitoisuutta käytetään tuoreen syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian poissulkudiagnostiikassa, kun tukoksen todennäköisyys on pieni tai kohtalainen. Tyypillisesti tukos voidaan poissulkea hyvin todennäköisesti silloin, kun D-dimeeripitoisuus on alle 0.5 mg/l. Käytettävään päätöksentekorajaan vaikuttaa tukoksen ennakkotodennäköisyys ja potilaan ikä. On huomattava, että eri menetelmillä saadut tulokset eivät ole vertailukelpoisia, koska ei ole olemassa kansainvälistä D-dimeerivakiota. Pikatestin mittausepävarmuus päätöksentekorajalla on suurempi kuin keskuslaboratorion menetelmällä, minkä vuoksi päätöksenteon suhteen harmaa-alue on pitoisuudella 0.5 mg/l luokkaa +/- 0.2 mg/l. 

Laskimotukosten lisäksi D-dimeeripitoisuus suurenee tiloissa, joissa fibrinolyysi on lisääntynyt, kuten mm. DIK (disseminoitunut intravaskulaarinen koagulopatia), laajalle levinnyt ateroskleroosi, raskaus, synnytys, pre-eklampsia, vaikea maksan vajaatoiminta, traumat, leikkaukset, syöpä. Lisäksi määrä nousee iän myötä. Harhaanjohtavan pieniä D-dimeeripitoisuuksia on kuvattu laskimotukospotilailla mm. lupusantikoagulantin ja hepariinin aiheuttaman trombosytopenian ja tromboosin (HITT) yhteydessä.

Tulokset ilmoitetaan kansainvälisesti käytössä olevina FEU-yksikköinä (fibrinogen equivalent unit, D-dimeeri muodostuu kahdesta fibriinistä). Pikatestin alin vastattava numeerinen tulos on alle 0.1 mg/l ja ylin vastattava yli 4 mg/l. 

Virhelähteet

Lievä hemolyyttisyys, ikteerisyys tai lipeemisyys ei häiritse määritystä. Muita antikoagulantteja kuin hepariinia ei saa käyttää. Suuriannoksinen biotiinihoito (yli 5 mg/vrk) häiritsee tutkimusta ja näyte on otettava vähintään 8 h kuluttua biotiiniannoksesta. Suuret lipoiinihappopitoisuudet (esim. ravintolisä tai lääke) saattavat alentaa tulosta. Heterofiiliset vasta-aineet voivat häiritä määritystä.