Tulosta

Tutkimus:
KREATINIINI, pikatesti

Luokitus:
Kemia, Pikatutkimukset

Päivitetty:
29.4.2024

Indikaatiot

Munuaistoiminnan arviointi. Tutkimus 23248 B -Krea-PT on tarkoitettu avoterveydenhuollon terveyskeskuslaboratoriossa tehtäväksi kiirelliseksi tutkimukseksi. Muissa tilanteissa käytetään tutkimusta 4600 P- Krea.

Näyte

Litiumhepariinikokoveri. Voidaan tehdä myös hepariiniplasmasta. Ei ihopistonäytteestä. 

Menetelmä

Entsymaattinen, amperometrinen, Abbott  i-STAT CREA tai i-STATCHEM8+.          

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Tulkinta

Kreatiniinin pikatutkimus on kalliimpi ja alttiimpi virhelähteille kuin rutiinitutkimus (4600 P-Krea), minkä vuoksi sen käyttö tulee rajata tilanteisiin, joissa nopeasta tuloksesta saadaan erityistä lääketieteellistä hyötyä. Tulkinnassa suositellaan käyttämään estimoitua glomerulussuodosnopeutta (eGFR, linkki laskuriin) kreatiniinipitoisuuden sijaan. 

Virhelähteet

Hydroksiurea aiheuttaa virheellisiä tuloksia eikä tutkimusta tule käyttää em. lääkityksen aikana. Kreatiini-ravintolisä voi aiheuttaa virheellisen korkeita tuloksia. Pikatestin korrelaatio P -Krea -tutkimuksen tuloksiin on heikkenee suurissa pitoisuuksissa (yli 180 µmol/l), koska tällöin mm. veren hiilidioksidiosapaine vaikuttaa pikatestin mittaustulokseen.