Tulosta

Tutkimus:
GLUKOOSI, pikatesti

Luokitus:
Kemia, Vieritutkimukset

Käyttöönottopäivä:
9.10.2022

23251 • B -Gluk-PT

Johdanto

Glukoosin määritys pikatestinä. 

Indikaatiot

Verensokerin seuranta. Ei sovellu diabeteksen diagnostiikkaan. Tutkimus 23251 B -Gluk-PT on tarkoitettu vain erikseen sovituissa tilanteissa tehtäväksi kiireelliseksi tutkimukseksi. Muutoin käytetään tutkimusta 1471 P -Gluk tai 1468 fP -Gluk. 

Näyte

Terveyskeskuslaboratoriot (CareSens Dual): Ihopistonäyte, laskimo- tai valtimokokoveri. Myös litiumhepariini- tai EDTA-antikoaguloitu kokoveri 30 min kuluessa näytteenotosta. Ei saa käyttää Na-fluoridiantikoaguloitua verta. 

TAYS (Nova StatStrip):Ihopistonäyte, laskimo- tai valtimokokoveri. Litiumhepariiniantikoaguloitu kokoveri 30 min kuluessa näytteenotosta. Ei saa käyttää natriumfluoridi- tai EDTA-antikoaguloitua verta. 

Menetelmä

Sähkökemiallinen

Tulos valmiina

Päivystystutkimus. TAYS-alueella sovitut verensokerikerrot. 

Viiteväli

Paastonäytteen viiteväli on 4.0 – 6.1 mmol/l.

Tulkinta

Näytemuoto vaikuttaa mitattuun glukoosipitoisuuteen. Glukoositason ero kokoveren ja plasman välillä on pyritty minimoimaan säätämämällä pikamittarit plasmatasoon. Säätäminen ei kuitenkaan poista näytemuodon vaikutusta kaikilta osin: poikkeava hematokriitti vaikuttaa kokoverinäytteestä mitattuun glukoositasoon toisin kuin laskimoplasmanäytteissä. Hematokriitin vaikutus vaikutus tuloksiin on voimakkainta vastasyntyneillä. Aterianjälkeisissä näytteissä glukoosipitoisuus on korkeampi kapillaari- kuin laskimoveressä. Lisäksi pikamittarit ovat laboratoriomääritystä epätarkempia. Seurantanäytteissä suositellaan käyttämään samaa mittarityyppiä. 

Glukoosipikatutkimukset eivät sovellu diabeteksen diagnostiikkaan. Ihopistonäyte ei ole edustava tilanteissa, joissa ääreisverenkierto on huonontunut (esim. hypovolemia, alhainen verenpaine, sokki), minkä vuoksi tutkimusta ei tule käyttää kriittisesti sairailla potilailla. Mikäli pikatestillä saatu tulos ei sovi potilaan kliiniseen kuvaan, suositellaan määrittämään glukoosi laskimonäytteestä (tutkimus 1471 P -Gluk tai 1468 fP-Gluk). 

Mittausalue: 0.6‐33.3 mmol/L

Virhelähteet

CareSens Dual: poikkeavan pieni tai suuri hematokriitti (alle 0,15 tai yli 0.65) voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia.