Tulosta

Tutkimus:
TROMBOPLASTIINIAIKA, INR-TULOSTUS, pikatesti
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia, Vieritutkimukset

Päivitetty:
22.9.2022

23282 • B -INR-PT

23282 • B -INR-PT

Johdanto

Tromboplastiiniaika mittaa maksaperäisten K-vitamiinista riippuvien hyytymistekijöiden (FII, FVII, FIX ja FX) osuutta hyytymistapahtumassa, minkä vuoksi se soveltuu varfariinihoidon (Marevan) seuraamiseen. Tulos ilmaistaan käyttäen INR-lukua (International Normalized Ratio). INR-luku saadaan kaavasta:

tromboplastiini_inr

INR:n käyttö mahdollistaa tulosten vertailun käytetystä menetelmästä ja reagenssierästä riippumatta.

Indikaatiot

Varfariinihoidon poissulku tai vakiintuneen varfariinihoidon seuranta. Poikkeavat tulokset tulee varmistaa rutiinitutkimuksella (4520 P -TT-INR). 

Tutkimusta 23282 B -INR-PT käytetään vain erikseen sovituissa suppeissa potilasryhmissä, koska vieritestaukseen liittyy enemmän potilaaseen, näytteenottoon ja analytiikkaan liittyviä virhelähteitä kuin suoninäytteestä tehtävään INR-tutkimukseen. Muiden potilaiden kohdalla on tilattava tutkimus 4520 P -TT-INR. 

Näyte

Ihopistonäyte. Mittaukseen tarvitaan 8 µl näytettä. 

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen (Quickin menetelmä), CoaguChek Pro II. 

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

 INR 0.9-1.2

Tulkinta

Terveillä, antikoagulaatiohoitoa saamattomilla henkilöillä INR on 0.9-1.2. Varfariinihoidossa käytetään potilaskohtaista hoitotavoitetta. INR-tulos suurenee antikoagulanttivaikutuksen lisääntyessä. 

Suorat oraaliset antikoagulantit (mm. rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani, dabigatraani) voivat suurentaa INR-arvoa, mutta INR-tutkimus ei ole riittävän herkkä näiden vaikutuksen poissulkemiseksi. 

Mittausalue INR 0.8-8. 

Virhelähteet

INR-pikatesti on alttiimpi virhelähteille kuin suoninäytteestä tehtävä rutiinitutkimus (4520 P -INR). Viiveet näytteen analyysissä ja puutteellinen näytteenottotekniikka (esim. sormen liiallinen puristelu) voivat aiheuttaa virheellisiä tuloksia. 

Hemolyysi, selvä hypertriglyseridemia, erittäin voimakas ikteria ja askorbiinihappo (yli 284 µmol/l) voivat häiritä mittausta. Hyvin poikkeava hematokriitti voi vaikuttaa tulokseen (Hkr alle 15% tai yli 55%). Fosfolipidivasta-aineet, kuten lupusantikoagulantti, voivat aiheuttaa virheellisen korkeita tuloksia. 

LMWH ja fraktioimaton hepariini alle 3 IU/ml eivät vaikuta tulokseen. Suoria antikoagulantteja, kuten rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani, betriksabaani ja dabigatraani, tai muita kuin K-vitamiinin antagonisteja antikoagulantteina (esim. hirudiini ja muut trombiininestäjät) saavien potilaiden INR-tulokset voivat olla virheellisiä.

Ei sovellu potilaille, jotka käyttävät seuraavia lääkeaineita: protamiinisulfaatti, oritavansiini, kalsiumdobesilaatti ja fondaparinuuksi.