Tulosta

Tutkimus:
Trombosyytit, sitraattiveri

Luokitus:
Hematologia

Käyttöönottopäivä:
13.10.2022

23313 • B -TromSit

Johdanto

Joillakin henkilöillä trombosyytit kasautuvat EDTA-näyteputkessa (B -PVK-näyteputki), mikä voi johtaa virheellisen matalaan trombosyyttitulokseen (ns. pseudotrombosytopenia, putkitrombopenia). Osalla tällaisista henkilöistä kasojen muodostuminen Na-sitraattiputkessa on vähäisempää kuin EDTA-putkessa ja siitä voidaan saada luotettava trombosyyttitulos. Tutkimuksesta vastataan vain trombosyyttien pitoisuus.

Indikaatiot

Pseudotrombosytopeniaepäily

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Hoitoyksikön on tilattava samaan aikaan otettavaksi myös 2474 B -PVK tai 3696 B -TVK -tutkimus.

Näytteitä otetaan ensisijaisesti vain näytteenottopisteissä jotka sijaitsevat analyysilaboratorion välittömässä läheisyydessä (Tampereen poliklinikkalaboratorio, Valkeakosken laboratorio, Vammalan laboratorio, Jämsän pääterveysaseman laboratorio, Kanta-Hämeen keskussairaalan laboratorio). Jos potilas ei pysty menemään mainittuihin laboratorioihin, voidaan näyte poikkeuksellisesti ottaa muuallakin mutta aikaviive lisää merkittävästi riskiä trombosyyttien kasautumisesta myös Na-sitraattiputkessa.

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki (=hyytymistutkimusputki)

Näyte

Vähintään 1ml Na-sitraattiverta (kokoverta). 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte lähetetään välittömästi näytteenoton jälkeen verenkuvatyöpisteeseen. PVK/TVK-tutkimukseen otettu EDTA-verinäyte ja Na-sitraattiputkeen otettujen näytteiden tulee kulkea yhdessä näytteenottopisteestä analyysityöpisteeseen (esim kumilenksulla kiinnitettyinä tai minigrip-pussissa).

Ei saa laittaa kylmään.

Mikäli näyte lähetetään analysoitavaksi taksilla, tulee se pitää lämpimässä (+37C) koko kuljetuksen ajan.

Menetelmä

Automatisoitu solulaskenta.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Viiteryhmä

Trombosyytit (x109/l) 
Viiteväli

Lapset  
1 -7 vrk 150-450
7 vrk – 1 kk 200-450
1 – 2 kk 200-650
2 kk – 1 v 200-550
1 – 4 v 200-450
4 -13 v 180-400
13 -17 v  150-400
   
Aikuiset 150-360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulkinta

Joillakin henkilöillä trombosyytit kasautuvat EDTA-näyteputkessa (normaali B -PVK/TVK-näyteputki), mikä voi johtaa virheellisen matalaan trombosyyttitulokseen (ns. pseudotrombosytopenia, putkitrombopenia). Osalla potilaista kasojen muodostuminen Na-sitraattiputkessa on vähäisempää kuin EDTA-putkessa ja siitä voidaan saada luotettava trombosyyttitulos.

Laboratoriossa tarkistetaan automaattisesti trombosyyttikasojen varalta mm. sellaiset PVK-näytteet joissa verenkuvalaite huomauttaa mahdollisista trombosyyttikasoista sekä näytteet joissa trombosyytit ovat alle 100×109/l ensimmäistä kertaa ko. potilaalla. Mikäli trombosyyttikasoja ei näytteessä todeta, lisätään PVK-vastaukseen huomautus ’Trombosyyttitulos tarkistettu mikroskoopissa. Ei kasoja’. Tällöin trombosytopenia on todellista eikä näytteen ottamisesta Na-sitraattiputkeen ole hyötyä. Mikäli trombosyyttikasoja PVK-näytteessä todetaan, lisätään PVK-vastaukseen huomautus ′Trombosyytit kasoilla′ tai ′Näytteessä lisäksi trombosyyttikasoja. Tulos suuntaa-antava′. Mikäli trombosyyttikasoja on potilaan PVK-näytteissä toistetusti, suositellaan ottamaan normaalin PVK-näytteen lisäksi näyte myös Na-sitraattiputkeen (B-TromSit-tutkimus käytössä toistaiseksi vain Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä).

Koska trombosyyttien kasautuminen on yleensä myös aika- ja lämpötilariippuvaista, tulee B -PVK ja B -TromSit näytteet tällaisilla potilailla analysoida välittömästi näytteenoton jälkeen. Tämän vuoksi näytteitä B -TromSit tutkimukseen otetaan ensisijaisesti vain näytteenottopisteissä jotka sijaitsevat analyysilaboratorion välittömässä läheisyydessä (ks. Lähete/Tutkimuksen tilaaminen).

Mikäli trombosyyttikasoja on myös Na-sitraattiputkessa, lisätään tästä huomautus vastauksen yhteyteen. Tällaisissa tapauksissa luotettavan trombosyyttituloksen saaminen voi olla mahdotonta. Joskus trombosyyttituloksesta voi tällöin saada suuntaa-antavan arvion laboratoriolääkärin arvioimasta veren sivelyvalmisteesta joka on tehty ihopistonäytteestä ilman antikoagulanttia (2643 B -Morfo).

Trombosyyttien kasautumistaipumus säilyy yleensä potilaalla vuosia, mutta se saattaa ilmaantua ja myös hävitä äkillisesti esimerkiksi tulehdussairauden aikana.

Lisätiedot

B-TromSit -tutkimuksen tuloksena vastataan vain trombosyyttipitoisuus (109/l).

Hoitoyksikön on tilattava samaan aikaan otettavaksi 2474 B -PVK tai 3696 B -TVK -tutkimus.