Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTTEEN ERITTÄIN LAAJA HISTOLOGINEN TUTKIMUS TAI MONIKUDOSPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
1.11.2022

6602 • Ts-PAD-5

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Indikaatiot

Sytoreduktiivista syöpäkirurgiaa (ns. HIPEC) ja lantion eksenteraatioita koskeva leikkauspreparaatti. Näissä monielinkudospreparaateissa on tyypillisesti yhtenä blokkina gynekologiset elimet, ohut- ja paksusuolta sekä peritoneumia, mutta ne voivat sisältää myös omenttia ja virtsarakkoa. Nimikkeeseen kuuluvat myös preparaatit, joissa potilaalta on poistettu samanaikaisesti kaksi erillistä syöpää (esim. suoli ja kohtu) yhtenä blokkina.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä, tulkintaan vaikuttavasta hoidoista sekä leikkaukseen liittyvät havainnot. Aina on ilmoitettava mahdollisimman tarkasti, mitä näytteeksi on lähetetty. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Koska nimike on tarkoitettu laajoille monielinpoistoleikkauksille, lähetteessä tulisi kuvata mahdollisimman tarkoin mitä on poistettu ja miten materiaalia on mahdollisesti orientoitu, jotta esimerkiksi TNM-luokitus voidaan antaa täsmällisesti,

Näyte

Poistettu kudos toimitetaan kokonaan histologian laboratorioon. Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä. Onteloelimet (esim. suoli) avataan ja tyhjennetään ennen fiksaatiota. Fiksaation turvaamiseksi tehtävät mahdolliset eliinten halkaisut tehdään patologian laboratoriossa. Mahdolliset kriittiset resektiopinnat ym. tunnistamiskohdat on operoivan lääkärin merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai merkkilankoja käyttäen. Tällaiset merkinnät tulee täsmentää lähetteessä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Tämän nimikkeen näytteet toimitetaan yleensä tuorenäytteenä laboratorioon. Jos lähettäminen laboratorioon viivästyy verenkierron katkaisun jälkeen, kudosmateriaalin jäähdytyksestä on etua diagnostiikalle.

Jos leikkaussalissa joudutaan aloittamaan fiksaatio, formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10 % puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava, oikealla tavalla käsitelty ja lähetetty näyte. Tulkinnassa otetaan kantaa mahdollisiin kasvainmuutoksiin, tulehduksellisiin tiloihin, anomalioihin, perforaatioihin ja muihin spesifimpiin kysymyksenasetteluihin. Tarvittaessa kasvainmuutoksia ja tulehdustiloja voidaan karakterisoida erikoistekniikoihin. Isommissa kappaleissa toisinaan myös geneettiset menetelmät ovat mahdollisia, niistä sovitaan yleensä erikseen lähettäjän kanssa.

Virhelähteet

Fiksaatio ja kudoksnekroosi ovat kookkaissa kappaleissa toisinaan luotettavaa tutkimusta rajoittava tekijä. Pienet leesiot on hyvä merkitä jo leikkaussalissa, sillä kudoksen ulkonäkö ja ominaisuudet, erityisesti palpaatiotuntuma, muuttuvat fiksaation jälkeen.