Tulosta

Tutkimus:
PATOLOGIAN KONSULTAATIO, VALMIS NÄYTE

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
9.11.2022

23367 • Pt-Kons-1

Tiedustelut

Pirkanmaa: Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme: Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme: Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Aiemmin Fimlabissa analysoitujen histologisten tai sytologisten näytteiden tarkentavat lisäarviot, lisäparametrit tai yksittäiset pienimuotoiset lisätutkimukset (erikoisvärjäys).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Ytimekäs pyyntö, jossa yksilöidään haluttu näyte tai vähintään aiemmin tutkimuksen ajankohta ja elin, jota konsultaatio koskee. Se tulee ilmoittaa mahdollisimman täsmällisesti, mitä lisätietoa kliinikko erityisesti vanhasta näytteestä kaipaa. Mahdolliset erikoisvärjäykset ovat erikseen laskutettavia.

Näyte

Konsultaatio kohdistuu aina aiemmin vastattuun näytteeseen, joten materiaali on laboratoriossa valmiina.

Menetelmä

Vastaus voi olla pelkkä uudelleenarvio tai tarkentava lausunto. Jos pyydetään lisävärjäys, sen valmistumisessa voi mennä joitain päiviä aikaa.

Tulos valmiina

Vanhaan näytteeseen kohdistuva konsultaatio pyritään vastaamaan viipymättä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen tai sytologinen diagnoosi ja tarvittaessa korjataan esimerkiksi taulukkovastauksia tai annetaan rakenteinen vastaus.