Tulosta

Tutkimus:
PATOLOGIAN KONSULTAATIO, USEITA NÄYTTEITÄ

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

23368 • Pt-Kons-2

Tiedustelut

Kanta-Häme: 
Näytepyynnöt ja -vastaukse ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 044 719 5452

Indikaatiot

Aiemmin Fimlabissa analysoitujen useiden histologisten tai sytologisten näytteiden tarkentavat kokoomalausunnot, useisiin näytteisiin kohdistuvat tarkentavat lisäparametrit tai useisiin näytteisiin liittyvät laajemmat lisävärjäykset.

Tällä nimikkeellä voi tarvittaessa pyytää myös vertailemaan keskenään Fimlabissa vastattuja näytteitä ja ulkopuolisen laboratorion saman potilaan näytteitä ja luomaan näistä koontilausunto.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Ytimekäs pyyntö, jossa yksilöidään näytteet tai vähintään aiempien tutkimuksen aikahaarukka ja elimet, joita konsultaatio koskee. Se tulee ilmoittaa mahdollisimman täsmällisesti, mitä lisätietoa kliinikko erityisesti vanhoista näytteistä kaipaa vai kysytäänkö laajaa koontianalyysiä. Mahdolliset erikoisvärjäykset ovat erikseen laskutettavia.

Näyte

Konsultaatio kohdistuu aina aiemmin vastattuihin näytteisiin, joten materiaalit ovat laboratoriossa valmiina. Jos konsultaatiokokonaisuuteen kuuluu ulkopuolinen näyte, Fimlab tilaa sen tarvittaessa.

Menetelmä

Vastaus voi olla laaja koontiarvio tai useisiin näytteisiin kohdistuva värjäysanalyysi tai lisätieto. Jos pyydetään lisävärjäyksiä, niiden valmistumisessa voi mennä joitain päiviä aikaa.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

7 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen tai sytologinen diagnoosi ja tarvittaessa korjataan esimerkiksi aiempia taulukkovastauksia tai annetaan rakenteinen vastaus.