Tulosta

Tutkimus:
Tromboplastiiniaika, INR-tulostus ja hoitotasapaino

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
7.12.2022

Johdanto

TTR-tulos (time in therapeutic range, %) on laskennallinen arvo ja kuvastaa toteutuneen varfariinihoidon hoitotasapainoa (ajan osuutta, jolloin INR on ollut tasolla 2.0-3.0 tarkasteltavalla aikajaksolla). Tutkimusta suositellaan käytettäväksi vain sellaisten potilaiden hoitotasapainon arviointiin, jotka ovat käyttäneet varfariinia säännöllisesti tarkasteltavalla aikajaksolla ja jonka INR-arvoa seurataan säännöllisesti (mieluiten vähintään kerran kuukaudessa). Tulosta tulkitessa tulee huomioida mm. hoidon aloituksen ajankohta, mahdolliset keskeytymiset ja tauotukset (esim. toimenpiteet, sairaalahoitojaksot). Tarkasteltavan aikajakson tulisi olla riittävän pitkä (mieluiten vähintään 3 kk), eikä sen tulisi sisältää hoidon aloituksen ensimmäisiä viikkoja.

Tarkasteltavan aikajakson aloituspäivämäärää kysytään pyyntöä tehdessä (anna päivämäärä muodossa vvvvkkpp, esim. 20220101). Mikäli päivämäärää ei ole annettu, laskenta tehdään näytteenottoa edeltävän 180 vrk ajalta.

Laskentaan tarvitaan vähintään 2 aiempaa INR-tulosta. Kahden yksittäisen INR-tuloksen väli ei saa olla yli 70 päivää.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu p. 03-311 77800

Indikaatiot

Varfariinihoidon hoitotasapainon arviointi silloin kun hoidon INR-tavoitetaso on 2.0-3.0.

Näyteastia

Hyytymistekijäputki 9NC /natriumsitraatti 3,2% / 0,109 M, 5/2,7 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa. Näyte otettava merkkiviivaan, jotta veren ja antikoagulantin suhde on oikea.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy erottelemattomana vuorokauden ja eroteltuna plasmana 3 vrk huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä. Ei jääkaappisäilytystä.

Menetelmä

Ks. 4520 P-TT-INR

P-TTR: Laskenta suoritetaan ns. Rosendaalin menetelmällä.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Ks. 4520 P-TT-INR.

Tulkinta

Mitä lähempänä 100 %:a TTR-tulos on, sitä parempi on varfariinihoidon hoitotasapaino. Mitään absoluuttisia raja-arvoja ei ole olemassa. Alla karkeat suuntaviivat tulkinnalle:

TTR alle 60%: huono tasapaino
TTR 60-70%: kohtalainen tasapaino
TTR yli 70%: hyvä tasapaino

Kirjallisuutta:

2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):373-498.
Antithrombotic Therapy for Atrial Fibrillation: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2018 Nov;154(5):1121-1201.

Lisätiedot

Sisältää osatutkimukset 4520 P -TT-INR (Tromboplastiiniaika, INR-tulostus) ja 23391 P -TTR (varfariinihoito tavoitetasolla). 

Lisämääre

23390 P -INR-TTR