Tulosta

Tutkimus:
URAATTI, rasburikaasihoito

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
7.2.2023

8655 • P -UraRasb

Johdanto

Uraatti eli virtsahappo on puriiniaineenvaihdunnan lopputuote, joka poistuu elimistöstä pääasiassa munuaisten kautta. Uraatti suodattuu glomerulusten läpi ja reabsorboidaan kokonaan tubuluksissa. Aktiivinen eritys tapahtuu distaalisissa tubuluksissa.

Pahanlaatuisissa sairauksissa, joihin liittyy suuri tuumorikuormitus ja kasvainkudoksen nopean hajoamisen riski hoitojen aloittamisen yhteydessä, voi esiintyä vaikea akuutti hyperurikemia. Akuutissa hyperurikemiassa uraattikiteet saostuvat munuaistubuluksissa, mikä aiheuttaa munuaisten vajaatoimintaa. Hyperurikemian hoitoon käytetään rasburikaasia (kauppanimi Fasturtec). Rasburikaasi katalysoi virtsahapon entsymaattista hapettumista vesiliukoiseksi allantoiiniksi, joka poistuu munuaisten kautta saostumatta.

Rasburikaasi aiheuttaa nopeaa uraatin hajoamista myös otetussa verinäytteessä ex vivo, minkä vuoksi näytteen käsittelyssä on noudatettava erityisohjeita. 

Tiedustelut

Kemian laboratorio
Tampere, p. 03 311 76539
Hämeenlinna, p. 041 730 6645
Jyväskylä, p. 014 269 1951
Lahti, p. 041 731 3776
Vaasa, p. 041 730 5815

Indikaatiot

Rasburikaasihoitoa saavien potilaiden uraattimääritys.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa esijäähdytettyyn putkeen. Kylmänäytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Esijäähdytetty putki asetetaan jäähauteeseen näytteenoton jälkeen. Jäähauteessa pidetty näyte kylmäsentrifugoidaan, erotellaan ja analysoidaan viiveettä. Jos välitön määritys ei ole mahdollista, eroteltu plasma säilyy jäähauteessa analyysikelpoisena korkeintaan 4 tuntia.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

alle 18 v  120 – 340 µmol/l
naiset, 18 – 49 v  155 – 350 µmol/l
naiset, ≥ 50 v 155 – 400 µmol/l
miehet, ≥ 18 v 230 – 480 µmol/l

Tulkinta

Kylmäkäsittelyllä estetään uraatin herkkä hajoaminen rasburikaasihoitoa saavilla osastopotilailla. Pitoisuus on usein korkea sytostaatti- tai sädehoidon vaikutuksesta (kudostuhossa vapautuvat puriinit).

Näytteen analysointi tulee Pharmaca Fennican mukaan tehdä neljän tunnin kuluessa, mutta tässäkin ajassa urikolyysiä tapahtuu niin paljon, että tulos saattaa olla virheellisen matala, joten on hyvä pyrkiä mahdollisimman nopeaan analyysiin.

Virhelähteet

Metamitsoli (kauppanimi Litalgin®), N-asetyylikysteiini (NAC) ja parasetamolin metaboliatuote N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini (NAPQI) voivat suurina pitoisuuksina häiritä määritysmenetelmää ja aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia.