Tulosta

Tutkimus:
PNEUMONIAPANEELI, NUKLEIINIHAPPO

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
13.6.2024

23395 • -PneuNhO

Johdanto

Menetelmä on ns. moniosoitustestipaneeli (multiplex), jolla voidaan osoittaa samanaikaisesti useita alempia hengitystieinfektioita aiheuttavia bakteereita ja viruksia sekä joidenkin bakteerien valikoituja resistenssiominaisuuksia.

Indikaatiot

Alempien hengitysteiden bakteeri- tai virusinfektioiden etiologian selvittäminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

ATK-pyyntö. Mikäli ATK-pyyntöä ei voida tehdä, tulee käyttää Fimlabin yleislähetettä.

Näyteastia

 • tehdaspuhdas kierrekorkillinen koeputki tai purkki
 • imuliman keruuputki
Huom. testiä ei voida tehdä geelikuljetusputkessa olevasta näytteestä

Näyte

 • yskös 
 • imulima
 • BAL-näyte

Näytemäärän minimi on 200 µl.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte tulee toimittaa välittömästi laboratorioon.
Tarvittaessa näyte säilyy analysointikelpoisena jääkaapissa (2-8 °C) 24h.

Menetelmä

Menetelmä on ns. moniosoitustestipaneeli (multiplex), jolla voidaan osoittaa samanaikaisesti seuraavat alempien hengitysteiden infektioita aiheuttavat mikrobit sekä niiden valikoituja resistenssiominaisuuksia: 

Bakteerit

 • Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex
 • Enterobacter cloacae complex
 • Escherichia coli
 • Haemophilus influenzae
 • Klebsiella aerogenes
 • Klebsiella oxytoca
 • Klebsiella pneumoniae group
 • Moraxella catarrhalis
 • Proteus spp.
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Serratia marcescens
 • Staphylococcus aureus
 • Streptococcus agalactiae
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus pyogenes
 • Chlamydia pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Mycoplasma pneumoniae  

Virukset

 • Adenovirus
 • Coronavirus (HKU1, NL63, 229E, OC43)
 • Human metapneumovirus
 • Human rhinovirus/enterovirus
 • Influenza A -virus
 • Influenza B -virus
 • Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)
 • Parainfluenza virus (1-4)
 • Respiratory syncytial virus (RSV)
Resistenssiominaisuuksia
 • ESBL -resistenssi (CTX-M)
 • karbapeneemiresistenssi (IMP, KPC, NDM, OXA-48-like, VIM)
 • metisilliiniresistenssi (mecA/C ja MREJ)

Tulos valmiina

Tulos on valmiina saman tai seuraavan päivän aikana.

Tulkinta

Positiivinen tulos kertoo, että kyseisen bakteerin, viruksen tai bakteerien valikoitujen resistenssiominaisuuksien nukleiinihappoa on osoitettavissa näytteestä. 

Positiivinen tulos FilmArray® Pneumonia Panel plus:lla ei suoraan merkitse, että potilaalla on pneumonia ja tulisi aloittaa antibioottihoito, koska monet mikrobit voivat kolonisoida hengitysteitä aiheuttamatta infektiota. 

Tämän vuoksi tuloksen kliinistä merkitystä on arvioitava suhteessa potilaan kliinisiin oireisiin. Lisäksi vastauksessa ilmoitetaan bakteerilöydöksen perässä (+) -merkeillä semikvantitatiivisesti nukleiinihapon genominen kopioluku per millilitra (copies/mL) eli ns. BIN-luku seuraavasti 104 (+), 105 (++), 106 (+++), or ≥107 (++++).

BIN-luku ja (+) -merkit antavat semikvantitatiivisesti arvion bakteerin nukleiinihapon määrästä näytteessä (se ei vastaa kvantitatiivisessä viljelyssä saatua määrää).

Konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä.

 

 

Osatutkimus

Osatutkimus sisältää

Virus    
  -AdenNhO  Adenovirus
  -KorNhO  Coronavirus (229E, OC43, HKU1, NL63) 
  -hMPVNhO  Human metapneumovirus
  -PicoNhO  Human rhinovirus/enterovirus
  -InfANhO  Influenza A -virus
  -InfBNhO  Influenza B -virus
  -MERS-CoV  Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)
  -PinfNhO  Parainfluenza virus (1-4)
  -RSVNhO  Respiratory syncytial virus
Bakteeri    
  -AcbaNhO  Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex
  -EnccNhO  Enterobacter cloacae complex
  -EscoNhO  Escherichia coli
  -HainNhO  Haemophilus influenzae
  -KlaeNhO  Klebsiella aerogenes
  -KloxNhO  Klebsiella oxytoca
  -KlpnNhO  Klebsiella pneumoniae group
  -MocaNhO  Moraxella catarrhalis
  -ProtNhO  Proteus spp.
  -PsaeNhO  Pseudomonas aeruginosa
  -SemaNhO  Serratia marcescens
  -StauNhO  Staphylococcus aureus
  -StrBNhO  Streptococcus agalactiae
  -StrpNhO  Streptococcus pneumoniae
  -StrANhO  Streptococcus pyogenes
  -ChpnNhO  Chlamydophila pneumoniae
  -LepnNhO   Legionella pneumophila
  -MypnNhO  Mycoplasma pneumoniae
     
Resitenssiominaisuus    CTX-M -ESBL resistenssi
     IMP -karbapeneemiresistenssi
     KPC -karbapeneemiresistenssi
     mecA/C ja MREJ -metisilliiniresistenssi
     NDM -karbapeneemiresistenssi
     OXA-48-like -karbapeneemiresistenssi
     VIM -karbapeneemiresistenssi

Virhelähteet

Negatiivinen tulos ei poissulje bakteeri- tai virusinfektiota

 • näytteessä voi olla jokin testiä inhiboiva tekijä
 • näytettä on esikäsitelty aineella, joka inhiboi testiä
 • infektiota aiheuttavan mikrobikannan kohdegeeni poikkeaa paneelissa olevasta
 • infektion aiheuttaa mikrobi, joka ei ole ollenkaan mukana paneelissa 
 • potilaan lääkehoito aloitettu ennen näytteenottoa, jolloin infektion aiheuttajaa ei pystytä varmuudella osoittamaan
 • mikrobimäärä näytteessä on liian alhainen