Tulosta

Tutkimus:
KOLONOSKOPIANÄYTE, SUOLISTOSYÖPÄSEULONTA

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
16.10.2023

6606 • Ts-ColSeul

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Suolistosyövän seulonnan jatkotutkimuksena otettavat kolonoskopiabiopsiat, joiden tärkeimpänä indikaatioina polyyppien luonteen tunnistaminen ja muiden kasvainmuutosten histologinen varmentaminen. Koliittidiagnostiikkaan ja seulontaan kuulumattomien polyyppi/tuumorimuutosten pyynnöille on tarkoitettu tutkimus 4764 Ts-PADcolo, Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Kansallisessa seulontaprosessissa rakenteinen pyyntö tai vastaus eivät ole vielä välttämättömiä. Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio (seulonta) ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, laboratoriolöydöksistä ja näytteenottopaikoista sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Lähetteen ja eriteltyjen näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät. 

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näytepurkki.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Tutkimukseen kuuluvat kaikki kolonoskopian yhteydessä otetut ileumin ja colonin sekä rektumin eri osista otetut biopsianäytteet. Eri kohdista otetut näytteet on eriteltävä kohtuullisella ottopaikkatarkkuudella myös lähetteeseen. Näytteiden puristamista on vältettävä. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaiset erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 10-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% kolonoskopianäytteistä on vastattu 19 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Lausunnossa otetaan kantaa tyypillisesti polyyppien luonteeseen ja luokitteluun (dysplasia-asteeseen) ja pyritään tunnistamaan luotettavasti jo invasiivisiksi muuttuneet kasvaimet.

Virhelähteet

Tyypillinen tulkinnan virhelähde on riittämättömät tai pinnalliset näytteet, joiden perusteella varma invaasion osoittaminen jää epävarmaksi. Polyypeissa kantaosa ei aina visualisoidu riittävällä luotettavuudella polyypin kokonaispoiston arvioimista varten.