Tulosta

Tutkimus:
Immunofenotyypitys, monosyyttien CD14/CD16 jaottelu

Luokitus:
Hematologia

Päivitetty:
15.6.2023

23440 • B -Mono-Fc

Johdanto

Krooninen myelomonosyyttileukemia (KMML) on myelodysplastinen/ myeloproliferatiivinen veritauti, johon liittyy perifeerisen veren monosytoosi (pitkittynyt monosytoosi, >0.5×109/L ja 10% leukosyyteistä*). Reaktiivisen monosytoosin erottaminen veritautiin liittyvästä monosytoosista voi olla joskus diagnostiikan kannalta vaikeaa.

Perifeerisen veren monosyytit voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: ns. klassiset monosyytit, MO1 (CD14+CD16-), intermediate monosyytit, MO2 (CD14+/CD16+) ja ei-klassiset monosyytit, MO3 (CD14-/CD16+). Uusimpien suositusten mukaan yksi KMML:n diagnostinen alakriteeri on klassisten monosyyttien korostuminen veren monosyyteissä (> 94% monosyyteistä, sensitiivisyys ja spesifisyys yli 90%*).

Uudella tutkimuksella selvitetään veren monosyyttien jakauma ja annetaan lausuntomuotoinen vastaus, josta tulee ilmi MO1 monosyyttien osuus. Tutkimus ei kuitenkaan korvaa täysin luuydinnäytettä, vaan sen tarkoitus on täydentää KMML:n diagnostiikka Sitä voidaan kuitenkin halutessa käyttää epäselvän monosytoosin alkuselvittelyssä itsenäisenä tutkimuksena. Tutkimus on tarkoitettu erikoissairaanhoitoon.

*The 5th edition of the WHO Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic /Dendritic Neoplasms Leukemia, 2022 Jul;36(7):1703-1719. doi: 10.1038/s41375-022-01613-1

Tiedustelut

Näytteenotosta ja lähettämisestä on sovittava etukäteen hematologian laboratorion kanssa puh. 03 311 76535, Virtaussytometria.

Indikaatiot

KMML:n diagnostiikka, pitkittyneen monosytoosin selvittely

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lääkärin lähete joko suoraan ATK-järjestelmään tai paperilähetteenä. Kiinnitettävä huomio riittäviin esitietoihin.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 5/3 ml

Näyte

3 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte toimitetaan huoneenlämpötilassa laboratorioon 1 vrk:n sisällä näytteenotosta (jos potilaalla on todettu voimakas kylmäagglutiniini, tulee näyte lähettää +37°C lämpötilassa).´

Näytteen lähettämisestä on  sovittava etukäteen puh. 03 311 76535.

Menetelmä

Virtaussytometria

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Viiteväli

Vastauksesta annetaan lausunto 

Tulkinta

Uusimpien suositusten mukaan yksi KMML:n diagnostinen alakriteeri on klassisten monosyyttien korostuminen veren monosyyteissä (> 94% monosyyteistä, sensitiivisyys ja spesifisyys yli 90%*).