Tulosta

Tutkimus:
REGEAN NÄYTTEIDEN KÄSITTELYOHJEET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat

Käyttöönottopäivä:
10.7.2023

0140 • B -EDTA

9469 • KudosVara

9525 • KudosElo

9531 • KudosKuol

Johdanto

Solu- ja Kudosteknologiakeskus Regea on Tampereen yliopiston hallinnoima yhteislaitos. Regeassa toimii Suomen lainsäädännön ja EU-direktiivien vaatimukset täyttävä kudospankki, joka käsittelee ja välittää kudoksia kliiniseen käyttöön.

Regean kudosluovutusnäytteitä tulee Taysin tehonhoidonyksiköstä (teho), muilta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen kudosluovuttajilta sekä muiden sairaanhoitopiirien kudosluovuttajilta. Näytteitä tulee sekä eläviltä, että kuolleilta luovuttajilta.

EDTA-putkena toimii pääsääntöisesti 9 ml:n ja seerumigeeliputkena 5/4 ml:n putket.

Tiedustelut

Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pirkanmaa

9469 KudosVara: Lähtevien näytteiden työpiste huolehtii, että toimisto tekee pyyntösyötön 9469 KudosVara laitoskoodille 8163/IRR.

9525 KudosElo: Pyynnön tekee tilaava osasto.

9531 KudosKuol: Pyynnön tekee kudoksen irrottaja.

 

Päijät-Häme

0140 B -EDTA: Pyynnön tekee tilaava osasto.

 

Keski-Suomi

9918 P -LUU: Pyynnön tekee tilaava osasto.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 10/9 ml tai EDTA -putki (K2) 7/6 ml

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa

9469 KudosVara
Teho lähettää näyteputket 2 kpl EDTA-putkia ja lähetelomakkeen putkipostilla FM4:n 3.kerroksen näytteiden esikäsittelyyn.
Näytteet sentrifugoidaan 10 min. 2000xg ja erotellaan kierrekorkillisiin putkiin. Näytteen laatu merkitään tarraan.
Erotellut näytteet (2 kpl EDTA-plasmaputkia) pakastetaan lähtevien näytteiden pakastimeen (virka-aikana), Regean näytteiden telineeseen. Päivystysaikana näytteet pakastetaan kävyn pakastimeen 3.krs, lähtevien näytteiden telineeseen. Lähetelomake laitetaan lähtevien näytteiden pakastimen muovitaskuun. Lähtevien näytteiden työpiste huolehtii, että toimisto tekee pyyntösyötön 9469 KudosVara laitoskoodille 8163/IRR. Lähtevien näytteiden työpiste vastaa KudosVara pyynnön 25:llä (otettu). Pyyntötarra liimataan näyteputkiin. Näytteitä säilytetään lähtevien näytteiden pakastimessa, kunnes ne lähetetään tiistaisin Regeaan.

9525 KudosElo
Pyynnön tekee tilaava osasto, näytteenottaja hakee osastolta näytteen 9 ml EDTA.
Näyte sentrifugoidaan 10 min. 2000xg, plasma erotellaan kahteen erotteluputkeen.
Erotellut näytteet (2 kpl EDTA-plasmaputkia) pakastetaan lähtevien näytteiden pakastimeen (virka-aikana), Regean näytteiden telineeseen. Päivystysaikana näytteet pakastetaan kävyn pakastimeen 3.krs, lähtevien näytteiden telineeseen.
Lähtevien näytteiden työpiste vastaa KudosElo pyynnön 25:llä (otettu).
Näytteitä säilytetään lähtevien näytteiden pakastimessa, kunnes ne lähetetään tiistaisin Regeaan.

9531 KudosKuol
Pyynnön tekee kudoksen irrottaja, näytteenä tulee 9ml EDTA putki ja 2 seerumigeeliputkea.
Pyynnössä tulostuu 2 -KudosKuol-tarraa, jotka ovat EDTA-putkea varten ja lisäksi pyynnöt S -Cobas-H ja S -TrpaAb
Näytteet sentrifugoidaan 10 min. 2000xg, plasma ja seerumi erotellaan kahteen erotteluputkeen.
Erotellut näytteet (2 kpl EDTA-plasmaputkia) pakastetaan lähtevien näytteiden pakastimeen (virka-aikana), Regean näytteiden telineeseen. Päivystysaikana näytteet pakastetaan kävyn pakastimeen 3.krs, lähtevien näytteiden telineeseen.
Seerumiputket toimitetaan käsinfuugauksen ja erottelun jälkeen suoraan työpisteeseen. EI saa laittaa esikäsittelijälle
Lähtevien näytteiden työpiste vastaa KudosKuol pyynnön 25:llä (otettu).
Näytteitä säilytetään lähtevien näytteiden pakastimessa, kunnes ne lähetetään tiistaisin Regeaan.

Näytteiden lähettäminen:
Näytteet kuitataan lähteneiksi (L-kuittaus). Näytteet lähetetään pakastettuina hiilihappojäissä.

Osoite:

Tampereen yliopisto

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Regea Kudospankki ja solukeskus

Arvo Ylpön katu 34

33520 TAMPERE

Näytelähetyksen mukaan laitetaan mahdolliset lähetteet pakastimen muovitaskusta. Lähetys noudetaan tiistaisin klo 10:25 (reittikuljetus R9).

 

Päijät-Häme

Osasto tilaa luupankkinäytteen osastokierrolle, näyte tulee ottaa tilattuna päivänä ja näytteenä on 1 x 6 ml EDTA -putki.
Näyte sentrifugoidaan ohjelmalla 1, 2000g/10 min. Erotettu plasma pakataan salpapussiin ja pakastetaan lajittelun pakkaseen, telineeseen Kudosluovuttajan EDTA plasmat.
Näytteet lähetetään Tampereelle pakkasesta kahden viikon välein, parittoman viikon keskiviikkona klo 10:50 sopimuskuljetuksella.
Ennen lähetystä vastataan Lifecareen EDTA-näytteen kohdalle Tehty.
Näytteistä täytetään tulostettava koostelomake (M-asema, Näytekäsittely, Luupankkinäyte koostelomake). Toinen tuloste jää kansioon, toinen lähtee näytteiden mukana Tampereelle.
Kun olet saanut tulosteet, sulje lomake. Älä tallenna tietoja sähköiselle lomakkeelle.
Koostelomake laitetaan termoskannun kylkeen kuminauhalla ja termoskannu nostetaan Regean kuljetuskopassa Tampereelle lähtevän kärryn päälle.
Näytelähetyksestä ilmoitetaan myös Regean kudoskoordinaattorille (kudoskoordinaattori@tuni.fi) montako näytettä lähti.

 

Keski-Suomi

Osasto tilaa P-Luu-pyyntöpaketin osastokierrolle, näyte tulee ottaa tilattuna päivänä 9 ml EDTA-putkeen. Näytteenottaja kuittaa pyynnöt. Laboratorion tutkimushoitaja vie tutkimuspyynnöt 9918 P-LUU, 9446 Pt-Näykäs2 ja 9447 Pt-NäyKäs3 LUUPANKKI-työjonoon ja antaa vastaukseksi T (=Tehty). Työjonotuloste säilytetään 3 kuukautta tiedetyöpisteessä.
Laboratorion tutkimushoitaja käsittelee näytteet. EDTA-putki sentrifugoidaan 6 tunnin kuluessa näytteenotosta 2700 g/10 min. Plasma erotellaan ja siirretään (3-4 ml) erilliseen lähetysputkeen, johon liimataan P-LUU- pyyntötarra. Tarrassa tai lisätietotarrassa tulee olla lisäksi luettavissa luovuttajanumero. Näyte pakastetaan -20 C PK20 yläosa.

Laboratorion tutkimushoitaja lähettää näytteet kuivajäissä tiistaisin tutkivaan laboratorioon (Regea). Lähetettävät näytteet kirjataan erilliselle Regean toimittamalle kaavakkeelle, johon kirjataan luovuttajatunnus, syntymäaika ja näytteenottopäivä. Kaavakkeelle lisätään tarvittavat yhteystiedot. Kaavake säilytetään 3 kuukautta tiedetyöpisteessä ja kopio lähetetään näytteiden mukana tutkivaan laboratorioon (Regea). Lähetyksestä ilmoitetaan vastaanottavaan laboratorioon sähköpostilla (kudoskoordinaattori@tuni.fi), liitteeksi laitetaan täytetty kaavake.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
0140 | B -EDTA Ei
9469 | KudosVara Ei
9525 | KudosElo Ei
9531 | KudosKuol Ei

Lisämääre

Pirkanmaalla KudosVara 9469, KudosElo 9525 ja KudosKuol 9531, Päijät-Hämeessä 0140 B -EDTA, Keski-Suomessa 9918 P -LUU