Tulosta

Tutkimus:
Lintuinfluenssa ja MERS: näytteet, näytteiden käsittely sekä lähetys

Luokitus:
Yleisohjeet

Päivitetty:
13.10.2023

Johdanto

Lintuinfluenssa
Korkeapatogeenisen A (H5N1) -viruksen aiheuttama infektio ihmisellä todettiin ensimmäisen kerran Kiinassa 1997, missä tauti levisi laajan siipikarja-epidemian yhteydessä myös muutamiin ihmisiin. Tautia on sittemmin esiintynyt myös Kiinan ulkopuolella. Suurin osa ihmisillä todetuista tapauksista on todettu Aasiassa, Euroopassa ihmisillä on tiettävästi todettu vain yksittäisiä tartuntoja. Influenssa A (H7N9) -tapauksia on raportoitu vuodesta 2013 alkaen yli 1500, eniten Kiinasta. Myös influenssavirukset A (H7N7) ja A (H9N2) ovat aiheuttaneet infektioita ihmisillä, mutta tapaukset ovat olleet pääosin yksittäisiä. Lintuinfluenssaan sairastuneilla henkilöillä oirekuva voi vaihdella virustyypeittäin, osalla sairastuneista esiintyy vakavia hengitystieinfektioita. Lintujen influenssavirukset tarttuvat ihmiseen yleensä huonosti. Ihminen voi saada tartunnan infektoituneesta linnusta tai sairaan linnun ulosteella saastuneesta materiaalista tai ympäristöstä kosketus- tai pisaratartuntana. Lähes kaikki A(H7N9) – tai A(H5N1) -virusinfektioihin sairastuneet ovat olleet läheisessä kosketuksissa siipikarjaan. Virus ei tartu helposti ihmisestä toiseen.

MERS
MERS-koronavirusinfektioon sairastuneita on raportoitu vuodesta 2012 alkaen. Tapauksista 80 prosenttia on raportoitu Saudi-Arabiassa, missä on todettu myös laajimmat sairaalaepidemiat Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Etelä-Korean lisäksi. MERS-virusta esiintyy kameleissa etenkin Lähi-idässä. On näyttöä siitä, että ihminen voisi saada tartunnan kameleista, suoraan tai epäsuoraan. Ihmisestä toiseen tapahtuvia tartuntoja on varmistettu perherypäiden sekä sairaalaepidemioiden yhteydessä. Virus tarttuu suorassa kosketuksessa potilaaseen tai lähiympäristöön sekä pisaratartuntana hengitystie-eritteistä.

Epäiltäessä näitä tauteja, hoito tulee toteuttaa sulkutilallisessa potilashuoneessa infektiolääkärin ohjeiden mukaisesti. Tässä ohjeessa kuvataan lintuinfluenssa- tai MERS-epäillyltä otettavat näytteet ja niiden käsittely sekä lähetys. Lisäksi kuvataan erotusdiagnostisten näytteiden otto, käsittely ja lähetys.

Indikaatiot

Lintuinfluenssa- tai MERS-CoV-epäily.

Kumpikin patogeeni on Suomessa äärimmäisen harvinainen. Siten kummankin patogeenin epäilyn tulee perustua anamneesiin (esim. kontakti varmistettuun tapaukseen tai kantajaeläimeen) ja taudinkuvaan. Esim. tyypittämätön influenssa A -tulos ilman lintuinfluenssaepäilyä tai hengitystieoireet eivät sellaisenaan täytä epäilyn kriteerejä. Epäilyn kriteerien suhteen suositellaan katsomaan THL:n ohjeistukset (www.thl.fi)

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lintuinfluenssa- ja MERS-epäilyissä respiratorisia näytteitä pidetään tartuntavaarallisina. Respiratoristen näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä lintuinfluenssa- tai MERS-epäilyissä sovitaan Fimlabin kanssa.

Pirkanmaa: näytteiden vastaanotto p. 03311 76536

Pohjanmaa: Vaasa, näytteiden vastaanotto ja postitus p. 041-731 2347. Pietarsaari, erottelu (näytteiden vastaanotto ja postitus) p. 041-730 8368 

Keski-Suomi: Sairaala Novan ensiavun näytteenottaja p. 014-269 3193

Päijät-Häme: Kliininen mikrobiologia klo 7-20 p. 041-731 3778, Päivystysaikaan kemian päivystäjä klo 20-7 p. 041 731 6292

Kanta-Häme: päivystävä laboratoriohoitaja  p. 041-732 0860

  

Diagnostiset tutkimukset (lintuinfuenssa / MERS):

Sekä lintuinfluenssan että MERS:n osoitukseen käytetään tutkimusta 20857 -ZoonNhO (Zoonosivirus, nukleiinihappo (kval)), HUSLAB

Tarvittaessa lintuinfluenssaepäilyssä tutkitaan myös lintuinfluenssavasta-aineet, jotka THL:n ohjeistuksen mukaan otetaan ainoastaan turkiseläimille altistuneista henkilöistä. Ensimmäinen seeruminäyte otetaan 6‐8 vuorokauden kuluttua viimeisimmästä altistuksesta ja toinen seeruminäyte noin 2 viikon kuluttua ensimmäisen seeruminäytteen otosta. Tutkimuspyyntö: 4419 S-InfAAbG, HUSLAB

Ennen näytteiden ottamista hoitavan yksikön tulee olla yhteydessä HUSLABiin:

-virka-aikana p. 040 659 2117

-päivystysaikana (arkisin klo 15-07 ja viikonloppuisin) p.040 837 4010 tai 040 837 4011 

 

Erotusdiagnostiset hengitystienäytteet:

Jos potilaasta halutaan ensivaiheessa muuta diagnostiikkaa respiratorisista näytteistä, tarvitaan erilliset näytteet, jotka lähetetään HUSLAB:iin yhdessä varsinaisten lintuinfluenssanäytteiden kanssa. Huom. tarvittaessa erotusdiagnostisia tutkimuksista voidaan tehdä myös Fimlabin Tampereen laboratoriossa (kts. ohjeistus alla), mutta THL:n suosituksen mukaan erityisesti turkistarhatyöntekijöiden hengitystie-eritenäytteiden testaus tulisi tehdä kokonaisuudessaan Huslabissa.

Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi:

 • SARS-CoV-2, nukleiinihappo (6466 -CV19NhO, HUSLAB, näyte otetaan Copan UTM-putkeen)
 • Influenssa A/B, RSV ja SARS-CoV-2, nukleiinihappo (22360, -pocABRC, HUSLAB, näyte otetaan Copan UTM-putkeen)
 • Respiratoriset mikrobit, nukleiinihappo (46201, -RespNhO, HUSLAB, näyte otetaan Copan UTM-putkeen) 

 

Fimlabin Tampereen laboratoriossa voidaan tehdä seuraavat tutkimukset (huom. näytteenottoputket ovat erilaisia kuin Huslab:iin menevissä näytteissä!):

Tällaisia tutkimuksia ovat:

 • Influenssa A, B ja RSV, nukleiinihappo (92539, -InABRSV; näyte otetaan eNAT-putkeen). Huom. Pohjanmaa: Näytteelle tehdään sähköinen paperilähetepyyntö 9300 -LÄHETE. Lähetteelle kirjataan haluttu tutkimus ja tekopaikka (92539, -InABRSV, Fimlab Tampere).
 • Respiratoriset virukset, nukleiinihappo (20956 -RVirNhO; näyte otetaan eNAT-putkeen)
 • Respiratoriset bakteerit, nukleiinihappo (9877 -RBaktNhO; näyte otetaan eNAT-putkeen)
 • SARS-CoV-2, nukleiinihappo (6466 -CV19NhO; näyte otetaan kuten normaalistikin Cobas PCR Media putkeen)

 

Lintuinfluenssa-epäilyissä verinäytteet voidaan tutkia laboratoriossa normaalisti, mutta mitään näytteitä ei lähetetä putkipostilla. 

 

Pyyntöjen tekeminen HUSLAB:iin lähteville näyteille

Huslabiin menevien näytteiden tutkimuspyyntöjä ei voi tehdä sähköisesti, vaan hoitava taho täyttää näytteistä paperilähetteen HUSLABin virustutkimuslähete (pdf), lähetteelle merkitään kaikki Huslabista haluttavat tutkimukset (tarv. 22360, -pocABRC tutkimuksen voi kirjata kohtaan ”Muu tutkimus, mikä”). Kirjaa lähetteen lisätietoihin mitä virusta epäillään. Lähetteessä tulee näkyä lähettävän yksikön yhteystiedot ja puhelinnumero. Lähetteeseen laitetaan tartuntavaara-merkintä. Paperilähetteen lisäksi näytteelle tehdään sähköinen erikoistutkimuspyyntö (kts. hyvinvointialuekohtainen ohjeistus alla).

Pirkanmaa, Kanta-Häme: Näytteelle tehdään laboratoriosta käsin -MikErik pyyntö/pyynnöt, jolle HUSLAB:issa tehtyjen tutkimusten tulokset vastataan. Lähetteelle kirjataan haluttu tutkimus ja tekopaikka (esim. 20857-ZoonNho, HUSLAB). Myös Kanta-Hämeen pyynnöt tehdään Tampereella, joten Tampereelle tulee toimittaa kopio HUSLAB:in paperilähetteestä (näytteet voi lähettää suoraan Kanta-Hämeestä HUSLAB:iin).

Pohjanmaa: 

Vaasa: Varsinaista lintuinfluenssatutkimusta varten näytteelle tehdään sähköinen paperilähetepyyntö 0987 __-ZooNhO. Lähetteelle kirjataan haluttu tutkimus ja tekopaikka (20857-ZoonNho, HUSLAB). Näyteputkeen liimataan 0987-pyyntötarra. Mahdollisten muiden                        tutkimusten osalta tehdään sähköinen paperilähetepyyntö 9300 -LÄHETE (jokaiselle tutkimukselle oma), jolle kirjataan haluttu tutkimus ja tekopaikka (esim. 22360 -pocABRC, HUSLAB). Näyteputkeen liimataan 9300-pyyntötarra

Pietarsaari: Näytteelle tehdään kaikkien myös varsinaisen lintuinfluenssatutkimuksen osalta sähköinen paperilähetepyyntö 9300 -LÄHETE (jokaiselle tutkimukselle oma). Lähetteelle kirjataan haluttu tutkimus ja tekopaikka (esim. 20857-ZoonNho, HUSLAB). Näyteputkeen liimataan 9300-pyyntötarra

Päijät-Häme: Osasto tekee potilaalle myös laboratoriolähetteen (jokaiselle tutkimukselle oma): tutkimus1 (0131) ja lisätietokenttään kirjataan HUSLAB ja tutkimus 20857-ZoonNho tai muu haluttu tutkimus.

Keski-Suomi: Hoitoyksikkö tekee -MikErik pyynnön (jokaiselle tutkimukselle oma). Lähetteelle kirjataan haluttu tutkimus ja tekopaikka (esim. 20857-ZoonNho, HUSLAB).

 

Näyteastia

HUSLAB:ssa tehtävät tutkimukset

20857 -ZoonNhO
Näytelaadusta riippuen joko nukkatikku+COPAN UTM-kuljetusputki (tikku jätetään putkeen) tai tehdaspuhdas putki/purkki. (eNAt putki ei käy tähän!)

4419 S -InfAAbG
Seerumi-geeliputki 5ml

6466 -CV19NhO
nukkatikku + COPAN UTM-kuljetusputki (tikku jätetään putkeen)

22360, -pocABRC
nukkatikku + COPAN UTM-kuljetusputki (tikku jätetään putkeen)

46201, -RespNhO
nukkatikku + COPAN UTM-kuljetusputki (tikku jätetään putkeen)

 

Fimlabissa tehtävät tutkimukset

92539 -INABRSV
nukkatikku + COPAN eNAT-kuljetusputki (tikku jätetään putkeen)

20956 -RVirNhO
nukkatikku + COPAN eNAT-kuljetusputki (tikku jätetään putkeen)

9877 -RBaktNhO
nukkatikku + COPAN eNAT-kuljetusputki (tikku jätetään putkeen)

6466 -CV19NhO
nukkatikku + Cobas PCR Media Kit-kuljetusputki

Näyte

Lintuinfluenssa-epäily:

Tehdään nenänielutikku- tai nenänieluimunäytteistä, yskös tai BAL-näytteestä. Imulima-, yskös- tai BAL-näytteitä tarvitaan n. 2ml. Infektiolääkäri päättää näytetyypin.
Lintuinfluenssa-osoitustutkimuksia varten otetaan aina kaksi rinnakkaista näytettä. Molemmat näytteet toimitetaan HUS Diagnostiikkakeskukseen, josta varmistusnäyte toimitetaan THL:n tutkittavaksi. Jos tutkimus halutaan tehtäväksi useammasta eri näytelaadusta, tulee ne lähettää laboratorioon samanaikaisesti. Jokaiselle näytelaadulle tulee olla oma ZoonNhO ‐pyyntö. Näyte säilyy 1-3 vrk:tta jääkaapissa.

MERS-epäily:

Tutkitaan ensisijaisesti alempien hengitysteiden näytteestä (yskös-, BAL- tai trakea-aspiraatti), toissijaisesti nenänieluimu- tai nenänielutikkunäytteestä.
Nenänieluimu- tai nenänielutikkunäytteet, 2-4 kappaletta saman päivän aikana. Nämä lähetetään samanaikaisesti laboratorioon. Jos tutkimus halutaan tehtäväksi useammasta eri näytelaadusta, tulee ne lähettää laboratorioon samanaikaisesti. Jokaiselle näytelaadulle tulee olla oma ZoonNhO ‐pyyntö. Näyte säilyy 1-3 vrk:tta jääkaapissa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteenottoon suojautuminen paikallisen suojautumisohjeen mukaisesti.

Respiratoristen näytteiden käsittely näytteenoton jälkeen potilashuoneessa

 • Sulje näyteputket tai purkit napakasti.
 • Pyyhi näyteputkien/purkkien pinta 2%:lla Erisan Oxy+ (tai vastaavalla) -desinfektioaineella.
 • Aseta putket/purkit puhtaaseen kertakäyttökaarimaljaan.

Riisu muut suojaimet paitsi hengityksensuojain, desinfioi kädet ja poistu sulkutilaan kertakäyttökaarimaljassa olevien näytteiden kanssa.

Respiratoristen näytteiden käsittely näytteenoton jälkeen sulkutilassa

 • Poista FFP2/3-hengityksensuojain, desinfioi kädet
 • Pue suojakäsineet näytteiden pakkaamista varten.
 • Liimaa putken/purkin pinnalle potilastarra.
 • Kirjoita jokaiseen näyteputkeen/-purkkiin ”Lintuinfluenssavirus- epäily” tai ”MERS-epäily” merkintä
 • Jätä tutkimuslähete erikseen, omaan salpapussiin (esim. Minigrip-pussi).
 • Fimlabiin eNAT-putkissa (sekä Cobas PCR Media-putkessa) toimitettavat erotusdiagnostiset näytteet laitetaan sekundaaripakkaukseen (=50 ml Falcon-putki), jonka jälkeen putket ovat valmiita toimitettavaksi laboratorioon.

UTM-putkien ja näytepurkkien pakkaus laboratorioon toimittamista varten jatkuu seuraavasti: 

(Huom. mikäli varsinainen pakkaus suoritetaan näytteenottopaikan sijaan Fimlabin tiloissa, suljetaan lintuinfluenssa/MERS-näyteputket ja purkit näytteenoton jälkeen sekundaariastiaan (50ml Falcon tai salpapussi) sekä edelleen suuremman salpapussin sisään ja toimitetaan laboratorioon. Pusseihin on selvästi merkittävä ”Lintuinfluenssa/MERS-epäily” ja informoitava laboratorion työntekijää, jolle näyte viedään. Laboratoriossa pakkaus suoritetaan suojakäsineet kädessä pöytätasolla, näyteputkia/purkkeja ei poisteta sekundaariastian sisältä pakkausvaiheessa kts. tarkemmin alla vaihtoehto 2.)

1. Jos on käytettävissä valmis 2l Pathopak -setti (katso alla olevat kuvat):

 • Laita näyteputket EPS/Styrox-putkirasiaan (paikka yhdeksälle näytteelle). Työnnä hieman putkea, niin että pysyy napakasti kiinni.
 • Laita putkirasia Pathopak 2l -kuljetuspakkaukseen.
 • Suojaa Pathopak-purkin reunat kuplamuovilla ja täytä sulloaineella (sellu).
 • Sulje Pathopak-purkin kansi napakasti.
 • Laita Pathopak-purkki Pathopak-pahvilaatikkoon.

lintuinfluenssaohje kuva2

2. Jos ei ole käytettävissä valmista 2l Pathopak -settiä:

 • Laita näyteputki tai purkki sekundaariseen pakkaukseen (50 ml Falcon-putki tai salpapussi)
 • Pakkaa Falcon-putket tai purkki salpapussissa Pathopak 1l (mahtuu 4 Falcon-putkea) tai Pathopak 2l (mahtuu 8 Falcon-putkea) -kuljetuspakkaukseen. Tiivistä sulloaineella (sellu)
 • Laita Pathopak-pahvilaatikkoon lista näytteistä ja niiden laaduista sekä yleislähete. Huom! Myös laatikon ulkopuolella täytyy olla tiedot potilaasta, otetuista näytteistä ja pyydetystä tutkimuksesta, jotta Fimlabissa pystytään tarv. tekemään tutkimukselle erikoistutkimuslähete (esim. kopio paperilähetteestä). 
 • Tarkista, että laatikossa on virallinen UN3373-merkintä ja kirjoita pakkauksen päälle ”BIOLOGINEN AINE, KATEGORIA B” ja ”INFEKTIOHÄLYTYS”.
 • Kirjoita pakkauksen ”name and telephone number of responsible person” kohtaan lähettävän lääkärin nimi sekä puhelinnumero. Kirjoita myös infektiopäivystäjän puhelinnumero.
 • Kirjoita laatikon ”to/consignee” kenttään vastaanottajan (HUSLAB) tiedot: HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto, Topeliuksenkatu 32, 00290 Helsinki (kuljetusautojen ajoyhteys Haartmaninkatu 3 ajorampista), p. 040 837 4010 / 040 837 4011.
 • Kirjoita ”from/consignor” kenttään: ”Fimlab Laboratoriot Oy, Arvo Ylpön Katu 4, 33520 Tampere, Finland” tai paikallisen Fimlabin yksikön osoite
 • Sinetöi pahvilaatikko laatikosta löytyvällä sinisellä sinettitarralla. Pakkauksessa olevaa tarraa INFECTIOUS SUBSTANCE ei tarvita, sen voi hävittää.

HUOM! Näytteenottovälineitä ja pakkaustarvikkeita tilataan lisää Fimlabista p. 03-311 76536. Jos pakkausmateriaalia on vähän, voi useamman potilaan näytteet pakata samaan Pathopak-settiin, mutta lähtökohtaisesti eri potilaiden näytteille oma pakkaus.

lintuinfluenssaohje kuva1

lintuinfluenssaohje kuva3

Respiratoristen näytteiden kuljetus HUSLABiin

 • Hoitava yksikkö sopii ennen näytteiden ottamista Fimlabin kanssa, kuka hakee näytteet näytteenottopaikalta (kts. paikkakuntakohtaiset puhelinnumerot ohjeen ”Lähete/tutkimuksen tilaaminen” kohdasta).

Ohjeet Fimlabin lähettävään yksikköön:

 • Näytteet toimitetaan tutkivaan laboratorioon kylmäkuljetuksena (+ 4°C).
 • Lähetä näytteet HUSLABiin lähtökohtaisesti erityisjärjestelyin (pikakuriiri/taksi). Näytteet lähetetään suoraan Huslabiin, mutta Kanta-Hämeen alueella huomioitava, että kopio Huslabin lähetteestä toimitetaan Tampereen yksikköön MikErik-pyynnön tekoa varten (voi laittaa kopan mukana, kirjoita viestiksi että tarvitaan MikErik-pyyntö).
 • Anna pikakuriirin/taksin mukaan toimitusosoite ja lähettäjän ja vastaanottajan puhelinnumerot: Näytteet toimitetaan sekä virka- että päivystysaikana osoitteeseen HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto, Topeliuksenkatu 32, 00290 Helsinki (kuljetusautojen ajoyhteys Haartmaninkatu 3 ajorampista) p. 040 837 4010 tai 040 837 4011
 • HUSLAB toimittaa tarvittavat näytteet THL:een.

 

Menetelmä

Nukleiinihappo-osoitus (PCR)

Tulos valmiina

HUSLAB tekee 20857 -ZoonNhO -tutkimuksia tarpeen mukaan arkipäivisin.

Fimlabissa tehtävien -INABRSV ja -CV19NhO -tutkimusten tulos on valmiina saman tai seuraavan vuorokauden kulessa näytteen saapumisesta, 20956 -RVirNhO ja 9877 -RBaktNhO -tutkimusten tulokset ovat valmiita seuraavan arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Normaalisti negatiiviset.

Ainoastaan HUSLAB:n tutkimuksella voidaan osoittaa positiivinen lintuinfluenssatulos.

Negatiivisella -RVirNhO tai InABRSV-tutkimuksella voidaan poissulkea lintuinfluenssan mahdollisuus. -RVirNhO erittelee H1- ja H3-genotyyppien kausi-influenssakannat.

CV19NhO- ja -RViRNhO-tutkimukset tunnistavat mm. koronaviruksia. Näiden tutkimusten tunnistamat kannat eivät kuitenkaan liity MERS-koronavirukseen.

Koinfektiomahdollisuuden vuoksi positiivinen erotusdiagnostinen löydös (esim. rinovirus) ei poissulje lintuinfluenssa- tai MERS-CoV-infektion mahdollisuutta.

Soitettavat hälyttävät tulokset

Positiiviset lintuinfluenssa- ja MERS-CoV-tulokset soitetaan.

Virhelähteet

Väärin tai väärään näyteastiaan otettu näyte.