Tulosta

Tutkimus:
Maksan autoimmuunitutkimus, immunoblottaus
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
17.10.2023

13324 • S -MAT

13324 • S -MAT

Johdanto

Hepatiittien etiologia on moninainen käsittäen virus-, lääkeaine-, alkoholi- ym. hepatiitit, mutta näiden ohella merkittävä osa hepatiiteista
on autoimmuunipohjaisia. Autoimmuunihepatiitit ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä, ne assosioituvat tiettyihin HLA-kudostyyppeihin (B8, DR3, DR4) ja ne jaotellaan neljään ryhmään: tyypin 1 ja 2 autoimmuunihepatiittiin (AIH 1, AIH 2), primaariin biliaariseen kirroosiin (PBC) ja primaariin sklerosoivaan kolangiittiin. Näistä viimeisin assosioituu vahvasti haavaiseen paksusuolentulehdukseen. Myös SLE:n yhteydessä esiintyy hepatiittia (ns. lupus-hepatiitti).

Autoimmuunihepatiittia epäiltäessä ensisijainen tutkimus on epäsuoraan immunofluoresenssiin perustuva kudosvasta-ainemääritys, jossa tutkitaan
samanaikaisesti sileälihas- (2634 S -SiliAb), maksamikrosomi- eli LKM- ja mitokondriovasta-aineet (2313 S -LKMAb) tai kohdennetussa epäilyssä näistä jompi kumpi. Taudin ennusteen tai hoidon tehon arvioinnissa immunofluoresenssitutkimuksella ei välttämättä ole paljon arvoa.

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään autoimmuunihepatiittien diagnostiikkaan ja erotusdiagnostiikkaan etenkin silloin, kun epäsuoran immunofluoresenssitutkimuksen perusteella on vaikea erottaa esim. mitokondrio- ja maksamunuaisvasta-aineita toisistaan. Tutkimuksella voidaan parantaa autoimmuunihepatiittien diagnostista osuvuutta ja se auttaa ennusteen arvioinnissa.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte

1 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Eroteltu näyte säilyy useita päiviä jääkaappilämpötilassa. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Lineblot

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

Negatiivinen.

Tulkinta

Testi on kvalitatiivinen ja tulokset vastataan muodossa positiivinen / negatiivinen.

SLA/LP vasta-aineita pidetään erittäin spesifisinä autoimmuunihepatiiteille, ja vaikka niiden herkkyys
on matalahko, niiden positiivinen ennustearvo on lähellä 100 %. Sp100 ja gp210 -vasta-aineiden on raportoitu assosioituvan
nopeasti progredioituvaan huonoennusteiseen PBC:hen ja SLA vasta-aineiden muihin huonoennusteisiin autoimmuuni-
hepatiitteihin.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
13324 | S -MAT Ei
13324 | S -MAT Ei

Lisämääre

13324 S -MAT