Tulosta

Tutkimus:
TYREOTROPIINI, MAKRO JA MUUT HÄIRIÖTEKIJÄT

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
15.5.2024

6807 • S -TSHmakr

Johdanto

Tutkimusta S -TSHmakr käytetään tilanteessa, jossa TSH-menetelmää häiritseväksi tekijäksi epäillään ensisijaisesti makro-TSH:ksi kutsuttua immunokompleksia. Makro-TSH:n esiintyvyys väestötasolla on arviolta 0.6-1.6 %. Häiriövaikutus poistetaan polyetyleeniglykoli- eli PEG-saostuksella ja sekä käsittelemättömästä että PEG-käsitellystä seeruminäytteestä mitataan TSH. Immunologisen määrityksen häiriötekijän selvityksessä 6614 -Imm-Ong tehtävä heterofiilisten vasta-aineiden poisto ei ratkaise makro-TSH:n aiheuttamaa ongelmaa, mutta sen sijaan S -TSHmakr kattaa myös heterofiiliset vasta-aineet.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Kliinisen kuvan kanssa ristiriidassa olevan ja ensisijaisesti virheellisen korkeaksi epäillyn TSH-pitoisuuden selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Alihankintalaboratorio on lopettanut tutkimuksen 1.5.2024 ja sitä ei voi enää tilata. Immunologisen häiriötekijän selvittämiseksi on yhä käytössä tutkimus 6614 -Imm-Ong. 

Pyyntöön S -TSHmakr sisältyy erillisenä tuloskertymään vastattava 2832 S -TSH.

Näyteastia

2 x seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

2 x 1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet lähetetään huoneenlämmössä, mikäli ne ovat perillä analysoivassa laboratoriossa vuorokauden kuluessa ja muutoin kylmälähetys. Viikkoa pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen määritys ja PEG-saostus

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

PEG-saostuksen jälkeinen TSH-pitoisuus (S -TSHmakr) on yli 60 % alkuperäisestä (S -TSH).

Tulkinta

Vastauksena ilmoitetaan pitoisuudet S -TSH ja S -TSHmakr. Lisäksi lausutaan, voidaanko näytteessä todeta PEG-saostuksen perusteella häiriötekijävaikutusta. PEG-käsittely itsessään ilman häiriötekijää voi laskea TSH-pitoisuutta jopa 40 %, joten muutoksen harmaa alue on 40-60 % ja merkittäväksi katsotaan vasta pitoisuuden jääminen alle 40 % alkuperäisestä.

Viite makro-TSH:sta on vahva, jos PEG-saostuksen jälkeinen saanto on alle 10(-20) % alkuperäisestä 10 mU/l ylittävästä TSH-pitoisuudesta.

Lisätiedot

Hattori N, Ishihara T, Shimatsu A. Variability in the detection of macro TSH in different immunoassay systems. Eur J Endocrinol, 2016 Jan;174(1):9-15.

Loh et al. Macro-Thyrotropin: A Case Report and Review of Literature. J Clin Endocrinol Metab, 2012 June;97(6):1823‐1828.