Tulosta

Tutkimus:
HLA, kantasolujensiirto, pakastettu näyte 2, aktivointi

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
3.1.2024

5374 • Pak-Akt

Johdanto

Kantasolujensiirrossa pyritään potilaan ja luovuttajan mahdollisimman hyvään kudossopeutuvuuteen. Kudostyypitys ja veriryhmämääritys tehdään aina kahdesta erillisestä, eri aikaan otetusta näytteestä. Joissan tapauksissa HLA2-näyte halutaan ottaa talteen pakastettavaksi ennen kuin tiedetään, onko potilas etenemässä siirtoon. Kun potilas siirto tulee ajankohtaiseksi, aktivoidaan näytteelle tarvittavat jatkotutkimukset.

Indikaatiot

Kantasolujensiirtoa odottavan potilaan aiemmin pakastetun 2. näytteen tutkiminen, kun tiedetään, että potilas on etenemässä siirtoon.

Tutkimuksen tilaaminen

Mikäli osasto tulostaa tarran itse tulee se toimittaa laboratorioon.

Lähete

Vastaa pyyntöä tehdessä seuraaviin esitietokysymyksiin:

  • Yhteyshenkilö
  • Yhteyshenkilön puh
  • Diagnoosi
  • Kysymyksen asettelu