Tulosta

Tutkimus:
FLT3- ja NPM1-geenien yhdistelmätutkimus AML:ssa

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
2.5.2024

14796 • Bm-AMLpika

Johdanto

FLT3- ja NPM1-geenien yhdistelmätutkimuksella eli Bm-AMLpika‐nimikkeellä voidaan tilata FLT3- ja NPM1-geenien tyyppimutaatioiden osoitus tehtäväksi luuydinnäytteestä akuutin myelooisen leukemian diagnoosivaiheessa samanaikaisesti kiiretutkimuksina. Tutkimuksella voidaan osoittaa FLT3-geenin eksoniin 14 paikantuvat pituusmutaatiot (ITD), TKD-alueen kodonin Asp835 mutaatiot sekä NPM1-geenin eksonin 11 (ref. NM_002520.7) pituusmutaatiot. Mikäli tutkimus halutaan tehdä verinäytteestä, tulee tutkimus pyytää nimikkeellä B-GenEsik (ATK numero 9601).

Kromosomissa 13 sijaitsevan FLT3-geenin mutaatioita esiintyy mm. akuutissa myelooisessa leukemiassa (AML), myelodysplastisessa syndroomassa (MDS) ja akuutissa lymfoblastileukemiassa. FLT3-geeni koodaa reseptorityrosiinikinaasia ja geenin toiminta liittyy solujen kasvun säätelyyn. FLT3-geenin mutaatiot ovat useimmiten lyhyitä, 3-400 emäsparin pituisia duplikaatioita, jotka paikantuvat eksoniin 14. AML:ssä näitä duplikaatioita esiintyy noin 20-30 %:lla potilaista, MDS:ssä noin 10-20 %:lla. Toinen yleinen FLT3-geenin mutaatiotyyppi ovat kodoniin 835 osuvat mutaatiot, jotka tavallisimmin muuttavat kodonin 835 koodaaman aspartaatin (D) joksikin muuksi aminohapoksi. Kodonin 835 pistemutaatioita esiintyy n. 5-10 %:lla AML-potilaista. FTL3-geenin mutaatiot ovat leukemogeneesiin liittyviä sekundaaripoikkeavuuksia, joista etenkin pituusmutaatiot yhdistetään huonoon ennusteeseen. FLT3-geenin mutaatioita voidaan tarvittaessa käyttää molekyyligeneettisinä jäännöstautimarkkereina.

Kromosomissa 5 sijaitseva nukleofosmiinigeeni (NPM1) koodaa multifunktionaalista fosfoproteiinia, jolla on tärkeä rooli sekä ribosomin biogeneesissä että sentrosomin kahdentumisessa. Lisäksi sen oletetaan osallistuvan myös p19-p53- tuumorisupressoriproteiini -reaktioketjujen säätelyyn. Nukleofosmiiniproteiini sukkuloi tuman ja sytoplasman välillä ja sitä on tavallisesti runsaimmin nukleoluksessa. Noin kolmanneksella primääristä AML:aa sairastavista on havaittavissa mutaatioita nukleofosmiinigeenissä, mikä aiheuttaa proteiinin sytoplasmisen lokalisaation.

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

AML-taudin diagnoosivaihe, kun FLT3- ja NPM1-geenien mutaatiostatus halutaan selvittää kiiretutkimuksina samanaikaisesti.

Mikäli halutaan tilata edellä mainittujen geenien mutaatiotutkimuksia yksittäin, tilataan FLT3-geenin mutaatiotutkimus nimikkeellä Bm-FLT3-D (ATK-numero 9818) ja NPM1-geenin mutaatiotutkimus nimikkeellä Bm-GenEsik (ATK-numero 9634).

Mikäli tutkimus halutaan tehdä verinäytteestä, tulee tutkimus pyytää nimikkeellä B-GenEsik (ATK numero 9601).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimus on tilattavissa ATK-pyynnöllä 14796, Bm-AML-pika.

Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyteastia

4 ml CPT-putki.

Näyte

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydintä CPT-putkeen (suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity).

HUOM! Merkitse putkeen todellinen näytteenottoaika. Näyte on sentrifugoitava 2 tunnin sisällä näytteenotosta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Käännetään putki 8 kertaa ylösalaisin heti näytteenoton jälkeen. Sentrifugointi (30 min, 1600g, huoneenlämpö 18-25°C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 8-10 kertaa ylösalaisin. Putket voidaan lähettää huoneenlämmössä normaalina yön yli postina.

Menetelmä

PCR, fragmenttianalyysi, restriktioentsyymianalyysi

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa näytteen saapumisesta

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.