Tulosta

Tutkimus:
MASIMORELIINIKOE, aikuiset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
1.2.2024

5094 • Pt-Hypo-RA

Osatutkimukseksi valitaan vain fS-GH

Johdanto

Masimoreliini stimuloi kasvuhormonin vapautumista aktivoimalla aivolisäkkeen ja hypotalamuksen greliinireseptoreita. Masimoreliinikoetta voidaan käyttää aikuisten (18-60-vuotiaat) kasvuhormonin puutoksen diagnosointiin.

Tiedustelut

Kemian laboratorio
Tampere, p. 03 311 76539

Indikaatiot

Kasvuhormonivajauksen selvittely

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimus pyydetään nimikkeellä 5064 Pt-Hypo-RA, jonka sisältä valitaan vain fS-GH. Näytteenottointervallit ovat 0, 45, 60 ja 90 min. Loput ylimääräiset aikapisteet poistetaan ennen tilauksen tallentamista.

Taysin alueella näytteenoton tilaus viimeistään edellisenä päivänä poliklinikkalaboratoriosta, p. 03 311 76429 tai p. 03 311 77508

Potilaan esivalmistelu

Koe suoritetaan hoitoyksikössä. Tutkittavan tulee olla ravinnotta vähintään 8 tuntia ja välttää raskasta ruumiillista rasitusta 24 tunnin ajan ennen testiä. Koe aloitetaan aamulla klo 8 – 10 välillä. Kokeen aikana tulee olla ravinnotta. 1 h ennen annosta ja 1 h annoksen oton jälkeen saa nauttia 100 ml hiilihapotonta vettä. Omista aamulääkkeistä saa ottaa desmopressiinin, hydrokortisonin, levotyroksiinin ja fludrokortisonin. Loput aamulääkkeet tulee ottaa vasta kokeen jälkeen.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0,5 ml) seerumia jokaisella näytteenottokerralla. Seerumi erotellaan mahdollisimman pian, minkä vuoksi kukin näyte toimitetaan analysoitavaksi laboratorioon heti näytteenoton jälkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

Hoitoyksikössä masimoreliini saatetaan käyttökuntoon sekoittamalla rakeet veteen. Liuos on käytettävä 30 minuutin sisällä valmistamisesta. 

Potilaalle asetetaan laskimokanyyli. Koe aloitetaan ottamalla 0-näyte. Tämän jälkeen tutkittavalle annetaan suun kautta painon mukainen annos 1 ml/kg (0,5 mg/kg) masimoreliiniliuosta.

Kasvuhormoninäytteet otetaan 0, 45, 60 ja 90 minuutin kuluttua lääkevalmisteen annosta.

Tulos valmiina

Saman päivän aikana

Tulkinta

Koetuloksen katsotaan olevan positiivinen ts. todetaan kasvuhormonin puutos, jos stimulaation jälkeen havaittu kasvuhormonin huippupitoisuus seerumissa on < 2,8 μg/l.