Tulosta

Tutkimus:
CANDIDA AURIS, VILJELY

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
8.5.2024

6633 • -CaauVi

Johdanto

Candida auris voi aiheuttaa vakavia yleisinfektioita ja muita infektioita, erityisesti sairaala- ja laitoshoitopotilaille, joilla on vakavia perussairauksia. C. auris kehittää helposti resistenssin yleisesti käytössä oleville hiivasienilääkkeille ja erityisesti flukonatsoliresistenssi on hyvin yleistä. C. auris voi levitä hoitolaitoksissa ja aiheuttaa epidemioita. C. auris voi säilyä sairaalaympäristössä pitkään. Myös potilailla oireeton kantajuus voi kestää pitkään.

Tiedustelut

Sieniviljelyt, puh. 03 311 75265
Erikoislääkäri, puh. 050 440 0025

Indikaatiot

Candida auris- hiivainfektion/kantajuuden selvittäminen, kun kyseessä on suora sairaalasiirto ulkomailta, C. auris -kantaja tai C. auris -altistunut.

Tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete. Näytteen laatu ja anatomia on merkittävä lähetteeseen. 

Näyteastia

Kuljetusgeeliputki
Tehdaspuhdas näytepurkki tai -putki
Säilöntäaineellinen tai säilöntäaineeton virtsaviljelyputki

Näyte

THL suosittaa tartunnalle altistuneilta potilailta kolonisaation seulontaa kainalo- ja nivusnäytteistä. Näytteet otetaan dacron-tikulla geelikuljetusputkeen. Yhdellä tikulla otetaan näyte molemmista kainaloista ja toisella tikulla nivusalueelta molemmin puolin. Molemmat tikut laitetaan omiin geelikuljetusputkiinsa omilla pyynnöillä.

Näyte voidaan ottaa myös nielusta, rektumista, infektiofokuksesta (esim. haava, virtsa, dreenierite), katetrin/dreenin kohdalta tai aikaisemmin kolonisoituneesta kohdasta. Virtsanäyte voidaan ottaa joko säilöntäaineelliseen tai säilöntäaineettomaan putkeen.

Näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa ja kuljetetaan laboratorioon kymäkuljetuksena.

Seulonnan herkkyyden parantamiseksi näytteet suositellaan otettavaksi kahtena peräkkäisenä päivänä. 

Menetelmä

Viljely erikoiselatusaineelle ja tunnistaminen massaspektrometrillä (Maldi-TOF) ja tarvittaessa DNA-tekniikoilla (sekvensointi).

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

Ensimmäinen alustava vastaus positiivisesta näytteestä annetaan yleensä 3-5 vrk:n kuluttua viljelystä. Lopullinen vastaus herkkyysmäärityksineen n. 2 vrk kuluttua positiivisesta viljelytuloksesta.

Viiteväli

Normaalisti negatiivinen. 

Tulkinta

Positiivinen löydös vastataan Candida auris-nimellä. Candida auriksen suhteen negatiivinen viljelytulos vastataan negatiivisena. 

Tutkimus on tarkoitettu vain C. auris -hiivan seulontaan. Mikäli epäillään muun hiivan tai rihmasienen aiheuttamaa infektiota, suositellaan tilanteen mukaan tutkimuksia Pu-SienVi (3508) tai Sk -SienVi (3509). Herkkyysmääritys tehdään vain ensimmäisestä löydöksestä ja tarvittaessa kerran viikossa, jos potilas saa antimykoottihoitoa. Mahdollisten ympäristönäytteiden tutkimisesta on sovittava erikseen laboratorion kanssa.