Tulosta

Tutkimus:
RNA, ERISTYS

Luokitus:
Genetiikka

Päivitetty:
15.5.2024

91005 • RNAex

Johdanto

Kyseessä on esikäsittelytutkimus, jota ei yleensä tilata erikseen. RNA, eristys -nimikettä käytetään erityistilanteissa välittömästi tapahtuvaan RNA:n stabilointiin veren tai luuydinnäytteen soluista ja edelleen RNA:n eristämiseen. RNA:ta eli ribonukleiinihappoa käytetään lähtömateriaalina joissakin molekyyligeneettisissa tutkimuksissa. 

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Erityistilanteet. Veri- tai luuydinsoluista tehtävän RNA-pohjaisen tutkimuksen esikäsittelytutkimus silloin, kun varsinaista RNA-pohjaista tutkimusta ei tehdä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö. Mikäli sähköistä pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

HUOM! RNA-eristys on esikäsittelytutkimus, jota tarvitaan vain erityistilanteissa (esim. tieteelliset tutkimusprojektit). RNA-pohjaiset diagnostiset tutkimukset tilataan suoraan omilla tutkimusnimikkeillään. Eri tutkimukset vaativat erilaisia näyteastioita. Katso ystävällisesti Fimlabin ohjekirjasta oikea tutkimus:

9639 B -Fuus-mR , 9640 Bm-Fuus-mR, HEMATOLOGINEN FUUSIOGEENISEULONTA, DIAGNOOSIVAIHE (KVAL)

9641 B -Fuus-qR, 9642 Bm-Fuus-qR, HEMATOLOGINEN FUUSIOGEENIN JÄÄNNÖSTAUTIMÄÄRITYS, SEURANTAVAIHE (KVANT)

4894 B -BCR-QR, BCR-ABL1-geenien Major-tyypin fuusio-RNA:n jäännöstautimääritys (kvant.)

92514 Bm-IgSHM-D, 92515 B -IgSHM-D, IMMUNOGLOBULIININ RASKAAN KETJUN (IgH) GEENIN SOMAATTISET HYPERMUTAATIOT

Näyteastia

CPT-putki

Näyte

Verinäyte: 2x 8 ml verta CPT-putkeen. Putkityyppi BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 8 ml draw capacity.

Luuydinnäyte: 3 ml luuydintä sitraattiruiskulla CPT-putkeen. Putkityyppi BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 ml draw capacity.

HUOM! Merkitse putkeen todellinen näytteenottoaika. Näyte on sentrifugoitava 2 tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoi ja merkitse fuugausaika putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huoneenlämmössä sentrifuugauksen jälkeen.

Menetelmä

CPT-putkesta eristetään mononukleaariset solut, joista eristetään edelleen RNA. RNA eristetään sillä menetelmällä, jonka varsinainen tutkimus vaatii.

Tulos valmiina

Tieteellisissä projekteissa erikseen sovittuna.

Tulkinta

RNA-eristyksestä annetaan lausuntomuotoinen vastaus, mikäli varsinaista RNA-pohjaista tutkimusta ei ole tehty.

Virhelähteet

RNA on helposti hajoava molekyyli. CPT-putken sentrifugointi kahden tunnin sisällä ja putken säilytys valolta suojattuna ovat oleellisen tärkeitä RNA:n laadun ja saannon kannalta.