Tulosta

Tutkimus:
CALR-geenin eksonin 9 mutaatioanalyysi verestä

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
15.5.2024

13516 • B -CALR-D

Johdanto

Hieman yli puolella essentiaalista trombosytemiaa (ET) ja primääriä myelofibroosia (MF) sairastavista potilaista esiintyy JAK2-geenin V617F-mutaatio ja noin 5-10 %:lla trombopoietiinireseptorigeenin (MPL) mutaatio. Niistä ET- ja MF-potilaista, jotka jäävät mutaationegatiiviseksi em. tutkimuksissa, valtaosalla (70-80 %) esiintyy somaattinen calreticulin-geenin (CALR) eksoni 9:n mutaatio. CALR-geenin mutaatiot ovat lukuraamin muuttavia insertioita tai deleetioita tai näiden yhdistelmiä geenin viimeisessä eksonissa. Mutanttityypin calreticulin-proteiinilla on poikkeava solunsisäinen lokalisaatio ja se aiheuttaa sytokiineistä riippumattoman myeloproliferaation JAK-STAT-signaalitransduktiotien kautta. Kaikki kirjallisuudessa kuvatut CALR-geenin eksonin 9 mutaatiot ovat pituusmutaatioita ja kaksi valtamutaatiota, 52 bp deleetio (c.1092_1143del, L367fs*46) ja 5 bp insertio (c.1154_1155insTTGTC, K385fs*47), vastaavat yhteensä yli 80 % havaituista mutaatioista. Tässä analyysissä tutkitaan fragmenttianalyysillä CALR-geenin eksoni 9 pituusmutaation osoittamiseksi. Mutaatiotyyppi voidaan tarvittaessa selvittää erillisestä pyynnöstä.

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Myeloproliferatiivisten tautien diagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö. Mikäli sähköistä pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyteastia

3 ml K2-EDTA-vakuumiputki

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Kokoverinäyte toimitetaan molekyyligenetiikan laboratorioon 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Fragmenttianalyysi

Tulos valmiina

Noin kolme viikkoa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Pituusmutaation löytyminen CALR-geenin eksonista 9 sopii krooniseen myeloproliferatiiviseen neoplasiaan (essentiaaliseen trombosytemiaan tai primääriin myelofibroosiin).

Lisätiedot

Mikäli potilaasta on aikaisemmin eristetty DNA:ta JAK2-geenin valtamutaation tutkimukseen B-JAK2-D, ei uutta verinäytettä tarvita, vaan tutkimus voidaan tehdä vanhasta näytteestä. Näissä tilanteissa pyydetään ilmoittamaan jatkotutkimustarpeesta Fimlabin genetiikan laboratorioon.