Tulosta

Tutkimus:
KRYOGLOBULIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
29.5.2023

3656 • S -Kryog

Indikaatiot

Sidekudostautien ja vaskuliittien diagnostiikka. Epäily kudostuhoa aiheuttavista kiertävistä immunokomplekseista.

Potilaan esivalmistelu

Näytettä ei voi ottaa viikonloppuisin eikä juhlapyhiä ennen.

Näyteastia

2 x seerumiputki 10/9 ml, ei geeliä

Putki voi olla esilämmitetty tai huoneenlämpöinen.

Näyte

8 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Esikäsittely: Kokoveri säilytettävä ja kuljetettava +37°C:ssa, kunnes seerumi on eroteltu. Näyte fuugataan +37 °C ja seerumi erotellaan lämpimästä näytteestä yhteen erotteluputkeen välittömästi.

Mikäli näyte pääsee jäähtymään ennen seerumin erottelua, ei tutkimusta voida tehdä.

Näyte säilytetään erottelun jälkeen huoneenlämmössä, enintään 3 vuorokautta. Lähetys alihankintalaboratorioon huoneenlämmössä, suojattava kylmältä.

Menetelmä

Kryoglobuliinitutkimuksessa näyte inkuboidaan +4°C:ssa 7 vrk. Presipitaattia ei normaalisti muodostu. Jos presipitaattia muodostuu, tarkistetaan, että se liukenee +37 °C:ssa ja määritetään liuenneen presipitaatin määrä (g/l).

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Viiteväli

Normaalisti negatiivinen

Tulkinta

Positiivisesta näyttestä vastaaan kryopresitaatin määrä suhteutettuna seerumin määrään (g/l). Kryoglobuliineja on eri tyyppejä: ”Simple type” muodostuu yhdestä immunoglobuliiniluokasta. Sitä tavataan etenkin lymfoproliferatiivisissa tiloissa.

Multippelissa myeloomassa kryoglobuliini on usein monoklonaalisen proteiinin muodostama ja proteiinin määrä on suuri (>1 g/l). ”Mixed type” on usein IgG:n ja IgM:n yhdessä muodostama. Sitä tavataan mm. systeemisissä autoimmuunitaudeissa, lymfoproliferatiivisissa tiloissa, glomerulonefriiteissä, maksataudeissa ja kroonisissa infektioissa. IgM-komponentilla on usein reumafaktori-aktiviteetti. Immuunikompleksien muodostamassa kryoglobuliinissa voi olla myös komplementtikomponentteja ja SLE-tapauksissa esim. tumavasta-aineita. Kryopresipitaatin määrä on tällöin yleensä <1 g/l.

Todetun kryopresipitaatin koostumus voidaan selvittää tutkimuksella 2159 S -Kryopresipitaatin analyysi.

Virhelähteet

Ohimenevästi kryoproteinemioita esiintyy esimerkiksi infektioissa.