Tulosta

Tutkimus:
ALBUMIINI, keräysvirtsa

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
21.5.2024

3557 • cU-Alb

Johdanto

Lisääntynyt albuminuria edeltää kliinistä nefropatiaa. Ensisijainen menetelmä jatkuvan proteinurian kvantifiointiin on aamuvirtsanäytteen albumiinin ja kreatiniinin suhde (U -AlbKre). Tarkan erityksen määrittämiseksi voidaan käyttää ajastettua yönaikaista albumiinin eritystä (cU-Alb) tai vuorokausivirtsan proteiinimääritystä (dU-Prot). Lasten mikroalbuminurian tutkimisessa albumiinin eritysnopeus suhteutetaan aikuisen standardipinta-alaan 1,73 m2.

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian varhaistoteaminen, muut glomerulusvauriot

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

2 ml keräysvirtsaa. Vuodelepoajan virtsa on suositeltavin näyte.

Keräysohje on kuvattu potilasohjeessa ”Albumiini yökeräysvirtsasta”. Ennen keräyksen aloittamista on vältettävä ruumiillista rasitusta. Keräys aloitetaan illalla nukkumaan mentäessä, jolloin rakko tyhjennetään. Aloitusaika merkitään minuutin tarkkuudella ylös. Yön aikana erittynyt virtsa kerätään. Näyte säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Aamulla heräämisen yhteydessä rakko tyhjennetään ja merkitään keräyksen lopetusaika ylös. Keräysvirtsa sekoitetaan, tilavuus mitataan ja 2 ml keräysvirtsaa lähetetään laboratorioon.

Putkitarraan kirjataan keräyksen aloitus- ja lopetusajan päivämäärä ja kellonaika minuuttien tarkkuudella sekä keräysvirtsan tilavuus.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa.

Menetelmä

Immunoturbidometria, herkkyysraja 3 mg/l

Tekotiheys

Päivittäin

Tulos valmiina

Vuorokauden kuluessa

Viiteväli

Alle 20 µg/min

Lapsilla sovelletaan samaa mikroalbuminurian konsensusrajaa 20 µg/min/1,73 m2, joka vastaa likimain 12 µg/min/m2 tasoa.

Tulkinta

Yksilön sisäinen vaihtelu saattaa olla huomattavaa. Tilapäistä proteinuriaa voi joskus esiintyä terveilläkin henkilöillä esim. palelemisen, voimakkaan fyysisen rasituksen tai akuutin infektion aiheuttaman kuumeen seurauksena. Ortostaattisessa proteinuriassa valkuaisaineita erittyy virtsaan henkilön ollessa pystyasennossa mutta ei makuulla.

Lisääntyneessä albuminuriassa albumiinieritys on 20 – 200 µg/min, selvästi lisääntyneessä albuminuriassa (proteinuriassa) yli 200 µg/min ja nefroositasoisessa proteinuriassa > 1200 µg/min.

Lisätiedot

Mikäli laboratorioon toimitetut näytteen keräysaika- ja tilavuustiedot ovat puutteelliset, laboratorio vastaa pelkästään albumiinipitoisuuden (1029 U -Alb).