Tulosta

Tutkimus:
ALBUMIINI (keräysvirtsasta)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.11.2017

3557 • cU-Alb

Johdanto

Mikroalbuminuria edeltää kliinistä nefropatiaa. Albumiinimääritystä keräysvirtsasta suositellaan diabeetikkojen vuositarkastusten yhteyteen. Lasten mikroalbuminurian tutkimisessa albumiinin eritysnopeus suhteutetaan aikuisen standardipinta-alaan 1.73 m2.

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian varhaistoteaminen. Muut glomerulusvauriot.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

2 ml keräysvirtsaa. Vuodelepoajan virtsa on suositeltavin näyte.

Keräysohje on kuvattu potilasohjeessa ”Albumiini yökeräysvirtsasta”. Ennen keräyksen aloittamista on vältettävä ruumiillista rasitusta. Keräys aloitetaan illalla nukkumaan mentäessä, jolloin rakko tyhjennetään. Aloitusaika merkitään minuutin tarkkuudella ylös. Yön aikana erittynyt virtsa kerätään. Näyte säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Aamulla heräämisen yhteydessä rakko tyhjennetään ja merkitään keräyksen lopetusaika ylös. Keräysvirtsa sekoitetaan, tilavuus mitataan ja 2 ml keräysvirtsaa lähetetään laboratorioon.

Pyynnön lähetetietoihin ja putkitarraan tulee merkitä keräyksen aloitus- ja lopetusajan päivämäärä, kellonaika, keräysvirtsan tilavuus sekä lapsipotilaan pituus ja paino.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa.

Menetelmä

Immunoturbidometria, herkkyysraja 3 mg/l.

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

Alle 20 µg/min

Lapsilla sovelletaan samaa mikroalbuminurian konsensusrajaa 20 µg/min/1.73 m2, joka vastaa likimain 12 µg/min/m2 tasoa.

Tulkinta

Yksilön sisäinen vaihtelu saattaa olla huomattava. Tilapäistä proteinuriaa voi joskus esiintyä terveilläkin henkilöillä esim. palelemisen, voimakkaan fyysisen rasituksen tai akuutin infektion aiheuttaman kuumeen seurauksena. Ortostaattisessa proteinuriassa valkuaisaineita erittyy virtsaan henkilön ollessa pystyasennossa mutta ei makuulla.

Mikroalbuminuriassa albumiinieritys on 20 – 200 µg/min ja proteinuriassa yli 200 µg/min.

Lisätiedot

Mikäli laboratorioon toimitetut näytteen keräysaika- ja tilavuustiedot ovat puutteelliset, laboratorio vastaa pelkästään albumiinipitoisuuden (1029 U -Alb).