Tulosta

Tutkimus:
ALBUMIINI, keräysvirtsa

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
7.2.2023

3557 • cU-Alb

Johdanto

Mikroalbuminuria edeltää kliinistä nefropatiaa. Albumiinimääritystä keräysvirtsasta suositellaan diabeetikkojen vuositarkastusten yhteyteen. Lasten mikroalbuminurian tutkimisessa albumiinin eritysnopeus suhteutetaan aikuisen standardipinta-alaan 1.73 m2.

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian varhaistoteaminen. Muut glomerulusvauriot.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

2 ml keräysvirtsaa. Vuodelepoajan virtsa on suositeltavin näyte.

Keräysohje on kuvattu potilasohjeessa ”Albumiini yökeräysvirtsasta”. Ennen keräyksen aloittamista on vältettävä ruumiillista rasitusta. Keräys aloitetaan illalla nukkumaan mentäessä, jolloin rakko tyhjennetään. Aloitusaika merkitään minuutin tarkkuudella ylös. Yön aikana erittynyt virtsa kerätään. Näyte säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Aamulla heräämisen yhteydessä rakko tyhjennetään ja merkitään keräyksen lopetusaika ylös. Keräysvirtsa sekoitetaan, tilavuus mitataan ja 2 ml keräysvirtsaa lähetetään laboratorioon.

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: Putkitarraan tulee merkitä keräyksen aloitus- ja lopetusajan päivämäärä ja kellonaika minuuttien tarkkuudella sekä keräysvirtsan tilavuus.

Päijät-Häme: Virtsamäärä ja keräysaika kirjataan Lifecareen.

Keski-Suomi: Keräysaika kirjataan ”lisätieto” tarralle. Laboratorio mittaa ja kirjaa virtsamäärän laskentaa varten.

Pohjanmaa: Keräysaika kirjataan keräysastiaan liimattavaan tarraan. Laboratorio mittaa ja kirjaa virtsamäärän laskentaa varten.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa.

Menetelmä

Immunoturbidometria, herkkyysraja 3 mg/l.

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

Alle 20 µg/min

Lapsilla sovelletaan samaa mikroalbuminurian konsensusrajaa 20 µg/min/1.73 m2, joka vastaa likimain 12 µg/min/m2 tasoa.

Tulkinta

Yksilön sisäinen vaihtelu saattaa olla huomattava. Tilapäistä proteinuriaa voi joskus esiintyä terveilläkin henkilöillä esim. palelemisen, voimakkaan fyysisen rasituksen tai akuutin infektion aiheuttaman kuumeen seurauksena. Ortostaattisessa proteinuriassa valkuaisaineita erittyy virtsaan henkilön ollessa pystyasennossa mutta ei makuulla.

Mikroalbuminuriassa albumiinieritys on 20 – 200 µg/min ja proteinuriassa yli 200 µg/min.

Lisätiedot

Mikäli laboratorioon toimitetut näytteen keräysaika- ja tilavuustiedot ovat puutteelliset, laboratorio vastaa pelkästään albumiinipitoisuuden (1029 U -Alb).