Tulosta

Tutkimus:
PORFOBILINOGEENI OSOITUS (KVAL) KERTAVIRTSASTA

Luokitus:
Hematologia

Päivitetty:
30.12.2022

2487 • U -PBG-O

Johdanto

 Porfobilinogeenin virtsapitoisuus kohoaa akuutissa jaksottaisessa porfyriassa ja myös akuuttioireisessa porfyria variegatassa, jotka ovat Suomessa tavallisimpia akuutin porfyriakohtauksen aiheuttajia.

Indikaatiot

Akuutti porfyriakohtaus

Näyteastia

Säilöntäaineeton virtsanäyteputki.

Näyte

Näytteeksi tarvitaan 10 ml aamuvirtsaa tai vähintään 4 tuntia rakossa ollut virtsaa. Näyte on TÄRKEÄÄ SUOJATA VALOLTA  JA SÄILYTTÄÄ VIILEÄSSÄ.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte on säilytettävä pimeässä ja viileässä. Näyte säilyy 24 tuntia jääkaappilämpötilassa, pidempiaikainen säilytys (1 kk)  – 20 0 C. Näytteen lähetys kylmälähetyksenä.Jos näytettä ei saada tutkittavaksi vuorokauden kuluessa, näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Porfobilinogeeni osoitetaan Ehrlichin värireaktiolla (Koskelon muunnos), jonka herkkyys on noin 50 µmol/l.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Terveillä osoituskoe on negatiivinen. Akuutissa porfyriassa porfobilinogeenin pitoisuus virtsassa nousee 10-50 -kertaiseksi, jolloin osoituskoe tulee positiiviseksi.

Tulkinta

Jos tutkimuksen tulos on negatiivinen, mutta epäily porfyriakohtauksesta on kohtalainen tai suuri, suositellaan uuden näytteen tilaamista. Näyte on voinut altistua valolle tai kyse voi olla muusta teknisestä virheestä.

Virhelähteet

Kvalitatiivinen U-PGB-O ei ole kovin herkkä eikä spesifinen.  Jos tulos on positiivinen, suositellaan jatkotutkimuksena kvantitatiivista U-PBG 2486  tutkimusta.

Lisätiedot

Tietoa porfyrioista ja tutkimuksen valinnasta sivulta http://www.porphyria-europe.com