Tulosta

Tutkimus:
AMMONIUM-IONI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
16.2.2023

1071 • fP-NH4-ion

Johdanto

Ammoniumioneja syntyy suolistossa sekä proteiinikatabolian yhteydessä. Ne poistetaan verenkierrosta ureasyklin kautta.

Indikaatiot

Maksakooman diagnostiikka, erityisesti enkefalopatian selvittelyssä. Neonataalisen hyperammonemian diagnostiikka. Metaboliset ongelmatilanteet.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytettä ei suositella otettavaksi hajautetussa näytteenotossa. Näytteitä otetaan ensisijaisesti Tampereen yliopistollisen sairaalan, Kanta-Hämeen keskussairaalan, Keski-Suomen keskussairaalan, Päijät-Hämeen keskussairaalan, Vaasan keskussairaalan ja Hatanpään sairaalan laboratoriossa. Mikäli näytteenotto on tarpeen järjestää toisessa toimipisteessä, on otettava yhteyttä asiakaspalveluun p. 03 311 77800 ennen näytteenottoa.

Potilaan esivalmistelu

10 – 14 h paasto. Päivystystilanteissa ja lasten aminohappoaineenvaihdunnan häiriöissä kliinisestä tilanteesta riippuva valmistelu.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 5/3 ml

Näyte

1 ml EDTA-plasmaa. Kylmänäytteenotto. Näyte otetaan ilman staasia. Puhdistuksen jälkeen ihon annetaan kuivua ennen näytteenottoa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Välittömästi näytteenoton jälkeen näyteputki asetetaan jäähauteeseen ja toimitetaan laboratorioon kylmäsentrifugoitavaksi.

Ellei plasmanäytettä voida toimittaa kylmäkuljetuksena määritykseen tunnin kuluessa, on eroteltu plasma pakastettava ja lähetettävä pakastettuna mahdollisimman nopeasti. 

Huom. Hien ammoniakki häiritsee määritystä.

Menetelmä

Entsymaattinen määritys

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

0 – 7 vrk alle 110 µmol/l
yli 7 vrk, aikuiset  alle 50 µmol/l

Tulkinta

Ammoniumionipitoisuus nousee vaikean maksainsuffisienssin yhteydessä. Pitoisuuden nousu on epäspesifistä eikä sillä ole todettu olevan korrelaatiota kliiniseen tilanteeseen maksakooman aiheuttamaa enkefalopatiaa lukuunottamatta. Pitoisuus kohoaa myös ureakierron metaboliahäiriössä ja suolistovuotojen yhteydessä. Fyysinen rasitus voi myös nostaa arvoja. Hyperammonemian seulonta vastasyntyneillä on tärkeä erityisesti neurologisten oireiden selvittelyssä. Syynä hyperammonemiaan voivat olla mm. monet synnynnäiset metaboliahäiriöt, vaikeat yleissairaudet ja ns. neonataalinen hyperammonemia.

Virhelähteet

Sulfasalatsiinin ja sulfapyridiinin terapeuttiset pitoisuudet saattavat häiritä määritysmenetelmää ja vaikuttaa tuloksiin antamalla joko liian korkean tai liian matalan tuloksen.