Tulosta

Tutkimus:
ALFA-1-MIKROGLOBULIINI (virtsasta)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
29.1.2024

4755 • cU-A1Miglo

4756 • dU-A1Miglo

4757 • U -A1Miglo

Johdanto

Alfa-1-mikroglobuliini on pienimolekyylinen glykoproteiini (molekyylipaino 27-33 kD). Sitä syntetoidaan yhdessä trypsiini-inhibiittorin kanssa maksassa, josta se erittyy plasmaan.  Alfa-1-mikroglobuliinin biologisesta funktiosta tiedetään varsin vähän, mutta sen oletetaan osallistuvan mm. immuunivasteen säätelyyn. Alfa-1-mikroglobuliini ei ole akuutin faasin proteiini.

Virtsaan erittyvä alfa-1-mikroglobuliini reabsorboidaan takaisin proksimaalisessa tubuluksessa, jonka vaurioissa eritys virtsaan lisääntyy. Alfa-1-mikroglobuliinin määritystä voi siten käyttää tubulaarisen ylivuotoproteinurian merkkiainetutkimuksena.  Alfa-1-mikroglobuliini on virtsan eri pH-alueilla huomattavasti beeta-2-mikroglobuliinia stabiilimpi.

Tiedustelut

Immunologia, puh. +358 41 731 9180

Indikaatiot

Munuaisvaurion tyypitys. Tubulusvaurion toteaminen ja seuranta (mm. infektion ja inflammaation sekä lääkkeiden tai myrkytysten aiheuttamat munuaisvauriot).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimukset 4755 ja 4756 eivät ole tilattavia tutkimuksia Päijät-Hämeessä.

4756 ei ole Pohjanmaalla tilattava tutkimus.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki.

Näyte

cU-A1Miglo ja dU-A1Miglo: 2 ml keräysvirtsaa. Vuodelepoajan virtsa on suositeltavin näyte.

Ennen keräyksen aloittamista on vältettävä ruumiillista rasitusta. Keräys aloitetaan illalla nukkumaan mentäessä, jolloin rakko tyhjennetään. Aloitusaika merkitään minuutin tarkkuudella ylös. Yön aikana erittynyt virtsa kerätään talteen. Näyte säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Aamulla heräämisen yhteydessä rakko tyhjennetään keräysastiaan ja kirjataan keräyksen lopetusaika. Keräysvirtsa sekoitetaan, tilavuus mitataan ja virtsasta lähetetään laboratorioon vähintään 2 ml näyte.

Lähetteeseen ja putkitarraan tulee merkitä keräyksen aloitus- ja lopetusajan päivämäärä ja kellonaika, sekä keräysvirtsan tilavuus.

U -A1Miglo: 2 ml kertavirtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa.

Menetelmä

Nefelometria.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Viiteväli

Keräysnäyte alle 7 µg/min vuodelevossa, päiväeritys alle 14 µg/min
Vuorokausinäyte          alle 14 mg/vrk
Kertanäyte alle 8 mg/l yöaikaan, päivällä alle 15 mg/l

Tulkinta

Proksimaalisen tubuluksen vaurioissa eritys kohoaa. Eritys voi albumiinierityksen tavoin nousta myös akuuteissa infektioissa pelkän kuumeen aiheuttaman systeemisen reaktion takia.

Virtsan albumiinin, IgG:n ja alfa-1-mikroglobuliinin eritystä mittaamalla voi munuaisvaurion tyypittää helpommin kuin elektroforeettisesti.

Diabeetikolla voi olla ohimenevää tubulaaristen proteiinien ylivuotoa ennen glomerulusvaurion ja albuminurian kehittymistä. Vaurion edetessä tubulusvaurio etenee vaihtelevasti rinnan glomerulusvaurion kanssa.

Lisätiedot

Mikäli laboratorioon toimitetut näytteen keräysaika- ja tilavuustiedot ovat puutteelliset, laboratorio vastaa pelkästään alfa-1-mikroglobuliinipitoisuuden (5132 U -A1Miglo).