Tulosta

Tutkimus:
NIVEL- JA BURSANESTEEN PERUSTUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Kemia, Mikrobiologia, Patologia

Päivitetty:
30.5.2024

2518 • Sy-Prot

2658 • Sy-Solut

Sisältää Sy-Diffin, jos solut > 1000 x 10E6/l

5356 • Bu-Solut

Sisältää Bu-Diffin, jos solut > 1000 x 10E6/l

2055 • Sy-Kide-O

Kiteet (kval)

4437 • -TbEVi

Mycobacterium, erikoisviljely; sisältää värjäyksen

3491 • Pu-BaktVi1

Bakteeri, viljely 1; anaerobi ja aerobi

3053 • -Syto

Irtosolututkimus (patologia)

23076 • Bu-Kide-O

Indikaatiot

Niveltulehdusten erotusdiagnostiikka.

Näyteastia

Kemian tutkimukset: (Sy-Prot) geelitön Li-hepariiniputki

Hematologian tutkimukset: (Sy-Solut, Bu-Solut) EDTA-putki 5/3 ml. Myös geelitön Li-hepariiniputki 5/3 ml käy. 

Kidetutkimukset: (Sy-Kide-O, Bu-Kide-O) EDTA-putki 5/3 ml. Myös geelitön Li-hepariiniputki 5/3 ml käy. 

Mikrobiologian tutkimukset: (Pu-BaktVi1) Portagerm®-kuljetusampulli, (TbEVi) geelitön Li-hepariiniputki.

Patologian tutkimukset: 
Syto (Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme): Sytologinen näytepurkki, jossa fiksaationestettä (50% etanoli)
Syto (Keski-Suomi):  Ks paikallisen patologian laboratorion ohjeistus

Tarkemmat putkikuvaukset: Ammattilaisten ohjekirjan Yleisohjeet > Näytteenottotarvikkeet: Nivel- ja bursanesteen perustutkimukset

Näyte

Sy-Prot: vähintään 0.5 ml nivelnestettä.

Sy- ja Bu-Solut: 1-3 ml nivel- tai bursanestettä EDTA-putkeen.

Sy- ja Bu-Kide-O (kval): 0.5 ml nivel- tai bursanestettä EDTA-putkeen (voidaan poikkeuksellisesti tehdä myös Li-hepariiniputkesta) , josta laboratoriossa tehdään 2 kpl kidevalmisteita. Mikäli näytettä on niukasti, voidaan tutkimus tehdä myös solunäyteputkesta.

Pu-BaktVi1: vähintään 1 ml nivel- tai bursanestettä. 

-TbEVi: vähintään 1-5 ml nivel- tai bursanestettä.

-Syto (Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme): 50% etanolia lisätään vähintään näytteen tilavuuden verran.PDF::SIVUNVAIHTO

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet toimitetaan mahdollisimman pian laboratorioon.

Sy-Prot: säilytys jääkaappilämpötilassa enintään 2 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Sy- ja Bu-Solut: EDTA-putkeen otettu näyte säilyy 8 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia +4 °C:ssä, Li-hepariiniputkeen otettu näyte säilyy huoneenlämmössä 1-2 tuntia. Lähetys huoneenlämmössä.

Sy- ja Bu-Kide-O: EDTA-putkeen tai Li-hepariiniputkeen otettu näyte, säilyy 48 tuntia +4 °C:ssä. Lähetys huoneenlämmössä.

Pu-BaktVi1 ja -TbEVi: näytteet säilytetään ja lähetetään jääkaappilämpötilassa.
(Jos näyte on otettu veriviljelypulloon, se säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä).

Menetelmä

Sy-Prot: fotometrinen (biureettimenetelmä)
Sy- ja Bu-Solut: automaattinen solulaskenta tai värjäämättömän näytteen suora kammiolaskenta. Tuloksena ilmoitetaan kaikkien tumallisten solujen määrä (kplx106/l), mikä nivelnesteessä käytännössä on sama kuin leukosyyttien määrä. Mikäli solujen määrä on yli 1000×106/l, tehdään automaattisesti ilman erillistä pyyntöä solujen erittelylaskenta (Sy/Bu-Diffi).
Sy- ja Bu-Diffi: automaattinen solulaskenta tai mikroskooppinen erittely MGG-värjäyksen avulla. Tumalliset solut jaotellaan granulosyytteihin (Sy/Bu-Neut+Eo; neutrofiilit ja eosinofiilit), mononukleaarisiin soluihin (Sy-Mononuk; lymfosyytit, monosyytit, makrofaagit) sekä muihin mahdollisiin soluihin (Sy-MuutSol; lähinnä synoviaalisoluiksi tunnistettavat solut).
Sy- ja Bu-Kide-O: polarisaatiomikroskopia

Mikrobiologian ja patologian tutkimukset: ks. kyseiset tutkimukset.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulos valmiina

Vuorokauden kuluessa

Viiteväli

Sy-Solut: 0-200 x 106/l

Sy-Diffi:
Sy-Neut+Eo:  0-25%

Tulkinta

Positiivinen bakteerivärjäys on yleensä merkki purulentista artriitista.

Nivelnesteen solumäärä (Sy-Solut) on yleensä alle 200×106/l. Normaalissa nivelnesteessä pääosa soluista on mononukleaarisia leukosyyttejä (Sy-Mononuk; monosyytit, makrofaagit, lymfosyytit), granulosyyttien (Sy-Neut+Eo) osuus on alle 25% ja muita soluja (Sy-MuutSol; lähinnä synoviaalisoluja) voi olla korkeintaan muutamia prosentteja. Alla olevassa taulukossa on esitetty suuntaa antavia nivelnesteen löydöksiä erilaisissa tulehdustilanteissa. 

Uraattikiteet viittaavat kihtiin ja pyrofosfaattikiteet pseudokihtiin. Niveleen injisoidut kortikosteroidit on mainittava pyynnössä, koska ne voivat häiritä tulkintaa.

Nivelnesteen proteiinipitoisuus nousee selvimmin nivelreumassa ja kihdissä. Lievempiä nousuja tavataan nivelrikon, purulentin artriitin, pseudokihdin ja trauman yhteydessä. Tuloksen tulkinnassa on otettava huomioon, ettei proteiinipitoisuuden määritysmenetelmää ole validoitu tälle näytemuodolle.

Taulukko 1. Niveloireiden erotusdiagnostiikassa suuntaa antavia nivelnestelöydöksiä.

DIAGNOOSI VÄRI SAMEUS SOLUT (x 10E6/l) GRANULOS.
(Sy-Neut+Eo)  
KITEET PROT
             
Normaali väritön kirkas 0 – 200 alle 25 % < 25 g/l
  kellertävä      opaali                
             
Nivelrikko, väritön kirkas 200 – alle 50 %  ↑
SLE ym. syst. sidekudostaudit   kellertävä opaali 10 000      
             
Nivelreuma, keltainen opaali 2 000 – yli 50 % ↑↑
muu vastaava inflammaatio vihertävä samea 75 000      
             
Purulentti artriitti vaalea samea 20 000 – yli 75 %  ↑
  harmaa   100 000      
             
Kihti kellertävä opaali 2 000 – yli 50 % uraatti ↑↑
    samea 50 000      
             
Pseudokihti kellertävä opaali 2 000 – alle 50 % pyrofosfaatti  ↑
    samea 20 000      
             
Trauma kellertävä samea 200 – alle 50 %  ↑
  verinen   10 000 (vuoto)      

 
Patologian tutkimuksista annetaan lausunto, ks. kyseiset tutkimukset.