Tulosta

Tutkimus:
MYRKYTYSTUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
15.9.2021

9129 • B -Intoks

myrkkyveri

9187 • U -Intoks

myrkkyvirtsa

9191 • Gj-Intoks

mahaneste

9129 • B -Intoks

myrkkyveri

9187 • U -Intoks

myrkkyvirtsa

9191 • Gj-Intoks

mahaneste

Johdanto

Intoksikaatiopotilailta otetaan mahdollisia tulevia, erityisesti oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia varten näytteitä säilytettäväksi. Näytteistä tehdään laboratoriotutkimuspyynnöt tavanomaisten laboratoriotutkimusten tapaan näytteiden rekisteröimiseksi. Tutkimuspyyntö käsittää ainoastaan näytteen ottamisen, käsittelyn ja määräaikaisen varastoinnin ilman analyysejä. Analyyseistä ja lähettämisestä mahdollisiin jatkotutkimuksiin on sovittava laboratorion kanssa erikseen.

Jos näyte halutaan lähettää suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeustoksikologian yksikön analyysiin, pyytäjän tulee täyttää heidän lähete (ks. liite). Lisäksi on soitettava laboratorioon tiedoksi, että näyte otetaan heti käyttöön ja samalla varmistetaan mitä halutaan tutkia.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Säilytysajan pidentäminen tai näytteen käyttöönotosta ilmoittaminen
Tampere: Lähtevät näytteet, p. 03 311 76487, arkisin klo 8 – 16
Hämeenlinna: Lajittelu, p. 03 629 2275, arkisin klo 8 – 15
Lahti: Lajittelu, p. 044 440 6123, arkisin 7 – 15

Indikaatiot

Näytteiden taltioiminen myrkytysepäilyissä mahdollista myöhempää käyttöä ja selvitystä varten.

Näyteastia

B -Intoks: fluoridioksalaattiputki 5/4 ml, ei geeliä

U -Intoks ja Gj-Intoks: tehdaspuhdas kierrekorkillinen muoviputki

Näyte

B -Intoks: 2 x 5 ml kokoverta. Ihon puhdistukseen ei saa käyttää alkoholeja.
U -Intoks: 20 ml virtsaa.
Gj-Intoks: 20 ml mahanestettä.

Tarkka näytteenottoajankohta tulee kirjata näytetarroihin.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Intoksikaationäytteitä (kokoveri, virtsa, mahaneste) säilytetään laboratoriossa -20 °C pakastimessa näytteenottohetkestä alkaen 2 kk:n ajan. Tämän jälkeen laboratorio hävittää näytteet, ellei hoitavasta yksiköstä ole erikseen pyydetty säilyttämään näytteitä pidempään.

Tampereen keskuslaboratorio päivystysaikana: Näytteet pakastetaan välittömästi näytteenoton jälkeen -20 °C ja ne toimitetaan näytekäsittelypalveluun seuraavana arkiaamuna. Näytekäsittelypalvelu huolehtii näytteiden säilytyksestä.

Hämeenlinnan laboratorio ja Päijät-Hämeen keskussairaalan laboratorio: Näytteet pakastetaan välittömästi näytteenoton jälkeen – 20 °C lajittelun pakastimeen, jossa on niille merkitty paikka säilytystä varten.