Tulosta

Tutkimus:
MYCOBACTERIUM, VILJELY JA VÄRJÄYS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
14.6.2021

4438 • B -TbEVi

Erikoisviljely verestä

4437 • -TbEVi

Erikoisviljely, sisältää värjäyksen (punktionäytteet, kudospalat)

4027 • Ex-TbVi

Tavallinen yskösviljely, sisältää värjäyksen

2812 • -TbVi

Tavallinen viljely (virtsa- ja pinnalliset ihonäytteet), ei värjäystä

4438 • B -TbEVi

Erikoisviljely verestä

4437 • -TbEVi

Erikoisviljely, sisältää värjäyksen (punktionäytteet, kudospalat)

4027 • Ex-TbVi

Tavallinen yskösviljely, sisältää värjäyksen

2812 • -TbVi

Tavallinen viljely (virtsa- ja pinnalliset ihonäytteet), ei värjäystä

Indikaatiot

Epäily mykobakteeri-infektiosta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete.

Lähetetiedoista tulee ilmetä mahdollisesti aiemmin sairastettu mykobakteeritauti ja näytteenottohetkellä käytössä oleva mikrobilääkehoito.

Näyteastia

Falcon- putki 50 ml (tehdaspuhdas)
Kapsarasia
Tehdaspuhdas kartioputki
Tehdaspuhdas purkki
Tehdaspuhdas näyteputki
Li-hepariiniputki, geelitön
Näytteenottotikku, esim. pumpuli- tai dacrontikku
BD Bactec Myco/F Lytic veriviljelypullo

Näyte

Yskös:
– 2 – 5 ml ysköstä 50 ml:n Falcon- putkeen tai kapsarasiaan. Näytteitä tulisi toimittaa 3 kpl: 1. aamulla, 2. päivällä, ja 3. seuraavana aamuna.

Virtsa:
– vähintään 100 ml aamuvirtsaa tehdaspuhtaaseen kartioputkeen
– mikäli virtsa otetaan virtsajohtimista esim. katetroimalla, 5 – 10 ml riittää

Kudoskappaleet:
– tehdaspuhtaasen, tiiviiseen näytepurkkiin 

Punktionesteet:
– tehdaspuhtaaseen, tiiviseen näyteputkeen
– mahanestettä 20 ml
– muita punktaatteja 2 – 10 ml, likvoria suositellaan otettavaksi 1 ml (luuydinnäyte suositeltava epäiltäessä disseminoitunutta tautia; näyte kuten mykobakteeriviljely verestä)
– pleura- ja nivelnesteet on mykobakteeriviljelyä varten otettava antikoagulanttia sisältävään geelittömään Li-hepariiniputkeen

Pinnalliset infektiot:
Mikäli pinnallisesta infektiosta ei saa kudosbiopsiaa tai juoksevaa märkää voi näytteen ottaa näytteenottotikulla hankaamalla. Tikku lähetetään suljetussa, tehdaspuhtaassa kartioputkessa.

Mykobakteeriveriviljely: 
3 – 5 ml verta tai luuydinnäyte otetaan suoraan BD Bactec Myco/F Lytic- veriviljelypulloon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

HUOM! Näytteet on pakattava yksittäin muovipussiin.

Näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa ja kuljetetaan kylmäkuljetuksena laboratorioon. Peräkkäisinä päivinä otetut näytteet voidaan säilyttää jääkaapissa ja lähettää laboratorioon samassa kuljetuksessa.
Huom. Poikkeuksena veri-/luuydinviljelypullot, jotka säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämpöisinä.

Menetelmä

Mykobakteeriviljely ja -värjäys. Värjäystä ei tehdä virtsa- eikä mahanestenäytteistä.

HUOM! Kasvavan bakteerin tyypitys sekä herkkyysmääritys ovat erikseen laskutettavia jatkotutkimuksia. Tyypitys tehdään ilman erillistä pyyntöä yhdestä positiivisesta näytteestä kultakin potilaalta. Mikäli potilaalla on aiempi positiivinen tyypitetty mykobakteerilöydös edeltävän puolen vuoden ajalta, tyypitystä ei tehdä ilman erillistä pyyntöä. Mikäli tyypitys halutaan, asiasta tulee ilmoittaa Fimlabin mykobakteerilaboratorioon, puh. 03- 311 75236.

Mikäli kasvavasta, THL:lle lähetettävästä M. tuberculosis– kannasta halutaan maksullinen pikaherkkyysmääritys rifampisiinille ja isoniatsidille, asiasta tulee ilmoittaa Fimlabin mykobakteerilaboratorioon, puh. 03- 311 75236.

Tulos valmiina

Värjäys: 1 – 4 vrk:n kuluessa tai pyydettäessä päivystyksenä. Positiiviset värjäysvastaukset soitetaan osastolle.

Viljely: Negatiivinen 6 viikon kuluttua. Positiivinen 1 – 6 viikon kuluessa. Mikäli kasvu havaitaan vasta jatkokasvatuksessa 6. – 10. viljelyviikon aikana, oikaistaan aikaisempi vastaus. Herkkyysmääritys ja lopullinen lajitunnistus voivat kestää alustavan vastauksen jälkeen vielä useita viikkoja. Positiiviset viljelyvastaukset soitetaan osastolle.

Viiteväli

Negatiivinen.

Tulkinta

Värjäys: Positiivisessa värjäysvastauksessa ilmoitetaan löydettyjen haponkestävien sauvojen määrä.

Viljely: Positiivisessa viljelyvastauksessa ilmoitetaan löydetyn mykobakteerin nimi ja määrä sekä herkkyystulos. Alustavana vastauksena ilmoitetaan ”haponkestävä sauva”.

M. tuberculosiksen löytyminen on aina merkitsevä. Atyyppisten mykobakteerien merkitys on ratkaistava tapauskohtaisesti.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4438 | B -TbEVi Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
4437 | -TbEVi Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
4027 | Ex-TbVi Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
2812 | -TbVi Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
4438 | B -TbEVi Ei
4437 | -TbEVi Ei
4027 | Ex-TbVi Ei
2812 | -TbVi Ei