Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY 1 (Anaerobi- ja aerobiviljely sekä värjäys)

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
9.10.2020

3491 • Pu-BaktVi1

Indikaatiot

Bakteeri, viljely 1 on syytä pyytää silloin, kun bakteerinäyte on otettu punktiolla esim. abskessista, vatsaontelosta, pleuraontelosta, nivelnesteestä tai luuytimestä tai kun näytteeksi saadaan kudospala. Luupankkinäytteistä tehdään poikkeuksellisesti Pu-BaktVi1, vaikka ne otetaan pääsääntöisesti tikkunäytteinä. Jotta näytteet eivät sekoitu pintamärkänäytteisiin, pitää niissä olla erillinen tarra, jossa lukee ”luupankkinäyte”.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete. Täytä lähete huolellisesti. Tärkeitä tietoja ovat näytteen laatu, ottotapa, anatomia, kliiniset tiedot ja lääkitys. Näytteenottopäivä ja kellonaika ovat tarpeen arvioitaessa anaerobibakteerien säilymistä näytteessä. Tutkimus sisältää myös värjäyksen, sitä ei tarvitse erikseen tilata.

Näyteastia

Anaerobikuljetuspullo (esim. PortagermR)
Aerobi veriviljelypullo (erikoistapauksissa)
Pieni ruisku suljettuna tulpalla (ilman neulaa!)
Tehdaspuhdas, tiivis purkki
Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab)
Kertakäyttöinen rengasveitsi suojuksineen (Minigrip- pussissa)
Tehdaspuhdas putki (luupankkinäytteille)
Objektilasi koteloineen

Näyte

Punktoitu näyte Näyte otetaan anaerobikuljetuspulloon tai erikoistapauksessa (esim. nivelneste) aerobiin veriviljelypulloon. Näytteenottopaikoissa, joista näyte saadaan tutkivaan laboratorioon Tampereelle  max. 2 h kuluessa näytteenotosta (Pirkanmaan alueen laboratoriot), näyte voidaan ottaa myös tulpalla suljettavaan pieneen ruiskuun. Huom.  Neulallisia näytteitä ei saa lähettää laboratorioon. Punktiossa tulee noudattaa hyvää aseptiikkaa.”
– Puhdista ensin näytteenottokohta.
– Ime näytettä ruiskuun. Mikäli ruiskuun ei saada juoksevaa märkää, ruiskuta onteloon 1 – 2 ml steriiliä keittosuolaliuosta ja ime se takaisin ruiskuun.
– Poista ilma ruiskusta.
– Ruiskuta näyte anaerobikuljetuspulloon (esim. PortagermR) tai erikoistapauksissa (esim. nivelneste) aerobi veriviljelypulloon.
– Jos näyte on otettu veriviljelypulloon, tee myös sivelynäyte objektilasille bakteerivärjäystä varten. Anna lasin kuivua rauhassa ja pakkaa kuiva lasi kuljetuskoteloon.
HUOM! Anaerobikuljetuspullo on käyttökelvoton, jos geelin yläosa on muuttunut sinertäväksi.

Kudospala lähetetään laboratorioon sellaisenaan tehdaspuhtaassa, tiiviissä kuljetuspurkissa mahdollisimman nopeasti tai bakteerikuljetusputkessa (esim. eSwab) erityisesti kun kuljetus kestää pidempään kuin 2 tuntia (muut kuin TAYS). 

Kudospalanäyte kroonisesta alaraajahaavasta (esim. säärihaava, diabeetikon jalkahaava). Krooninen alaraajahaava tulee puhdistaa huolellista aseptiikkaa ja käsihygieniaa noudattaen. Mahdollinen kate ja nekroosi poistetaan mekaanisesti esim. veitsen, rengasveitsen tai saksien ja pinsettien avulla, jonka jälkeen haava huuhdellaan steriilillä keittosuolaliuoksella.
Ota syvämärkänäyte kertakäyttöisellä rengasveitsellä haavan pohjalta seuraavasti:
– Poista rengasveitsen muovisuojus, aseta steriilille tasolle (esim. avatun sideharsotaitoksen päälle)
– Kaavi kudosnäyte haavan pohjalta. Voimaa ei tarvitse käyttää!
– Aseta kertakäyttöisen rengasveitsen muovinen suojus paikoilleen.
– Laita rengasveitsen ympärille potilaan tunnistetarra.
– Aseta kertakäyttöinen rengasveitsi suojuksineen Minigrip-pussiin.

Luupankkinäyte sivelynäytteenä luun pinnasta. Luupankkinäyte lähetään laboratorioon kuljetusputkessa. Näyteputkessa on oltava erillinen tarra, jossa lukee ”luupankkinäyte”.

HUOM! Värjäystä ei tehdä tikulla otetusta näytteestä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet, joissa bakteerien rikastuminen on toivottavaa (normaalisti steriilit nesteet veriviljelypullossa) säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä. Muut näytteet säilytetään jääkaapissa ja toimitetaan laboratorioon kylmäkuljetuksena (märkänäytteet yms.).

Menetelmä

Näytteet gramvärjätään ja viljellään sekä aerobisissa että anaerobisissa olosuhteissa. Merkittäviksi katsotut bakteerit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritys.

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan arkipäivisin maanantaista lauantaihin.

Värjäysvastaus: Arkisin samana päivänä. Pyydettäessä pikavärjäystä vastaus ilmoitetaan puhelimitse välittömästi (myös viikonloppuisin).

Viljelytulos: Viljelytulos on normaalisti valmis viikon kuluessa. Hidaskasvuisten bakteerien osalta lopullisen tuloksen valmistuminen voi kestää pidempään. Näissä tapauksissa pyritään antamaan alustava vastaus ennen viljelyn lopullista valmistumista. Merkitsevä, kiireellistä hoitoa vaativa löydös ilmoitetaan puhelimitse, alustava ilmoitus usein jo 1 vrk:n kuluttua.

Viljelyprotokolla, syvämärkänäytteet (poislukien luupankkinäytteet):
Maljoille viljeltyä näytettä kasvatetaan 2 vrk ajan. Aerobikasvu luetaan sekä 1 vrk että 2 vrk kasvatuksen jälkeen. Anaerobikasvu luetaan 2 vrk kasvatuksen jälkeen. Mikäli näyte on negatiivinen, se vastataan 2 vrk kasvatuksen jälkeen. Positiivisista näytteistä tehdään jatkotutkimukset jotka vastataan heti niiden valmistuttua.

Näytteistä (poislukien tikkuun otetut näytteet) viljellään myös rikastusputki, jota negatiivisiksi maljaviljelyssä jääneillä ja negatiivisina vastatuilla näytteillä kasvatetaan kaikkiaan 10 vrk ajan. Rikastusputkia tarkastellaan mahdollisen kasvun havaitsemiseksi päivittäin. Mikäli rikastusputkessa havaitaan kasvua, tehdään putkesta sekä aerobi- että anaerobimaljaviljely. Kasvava bakteeri/bakteerit tunnistetaan ja vastataan huomautuksin ”Kasvaa rikastusviljelyn kautta” ja ”Aiemmin vastattu negatiivisena”.  Rikastusviljelyssä kasvavista, aiemmin negatiivisina vastatuista kriittisistä näytteistä (esim. nivelneste) ilmoitetaan puhelimitse.

Viljelyprotokolla, luupankkinäytteet:
Luupankkinäytteistä viljellään maljat, jotka luetaan kuten syvämärkänäytteillä (aerobit 1 vrk ja 2 vrk kasvatuksen jälkeen, anaerobit 2 vrk kasvatuksen jälkeen). Kun näyte on viljelty maljoille, laitetaan tikku rikastusputkeen. Mikäli maljat ovat negatiiviset 2 vrk kasvatuksen jälkeen, negatiivista tulosta ei vastata, vaan jatketaan rikastusputken kasvatusta putkia päivittäin tarkastellen kaikkiaan 10 vrk ajan. Mikäli rikastusputki on negatiivinen 10 vrk kasvatuksen jälkeen, näyte vastataan negatiivisena. Mikäli rikastusputkessa havaitaan kasvua, viljellään putkesta sekä aerobi- että anaerobimaljat ja kasvava bakteeri/bakteerit tunnistetaan ja vastataan normaalisti.

Tulkinta

Todennäköiset patogeenit vastataan herkkyysmäärityksineen. Tulkinnassa näytteen primaarimikroskopoinnilla on tärkeä merkitys.

Virhelähteet

Näytteen kontaminoituminen puutteellisen aseptiikan vuoksi. Anaerobikasvun puuttuminen voi johtua näytteen hapettumisesta kuljetuksen aikana. Mikrobilääkitys voi aiheuttaa negatiivisen viljelytuloksen, mutta bakteerit saattavat näkyä värjäyksessä.

Lisämääre

Syvämärkänäyte, punktiot, kudokset, ym.