Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY 1 (Anaerobi- ja aerobiviljely sekä värjäys)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
19.1.2023

3491 • Pu-BaktVi1

3491 • Pu-BaktVi1

Indikaatiot

Bakteeri viljely 1 on syytä pyytää silloin, kun bakteerinäyte on otettu punktiolla esim. abskessista, vatsaontelosta, pleuraontelosta, nivelnesteestä tai luuytimestä tai kun näytteeksi saadaan kudospala.
Huom: Luupankkinäytteille on oma tutkimusnimike ja pyyntönumero: 23358 Pu-LuuPaVi.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete. Täytä lähete huolellisesti. Tärkeitä tietoja ovat näytteen laatu, ottotapa, anatomia, kliiniset tiedot ja lääkitys. Näytteenottopäivä ja kellonaika ovat tarpeen arvioitaessa anaerobibakteerien säilymistä näytteessä. Tutkimus sisältää myös värjäyksen, sitä ei tarvitse erikseen tilata.

Näyteastia

Anaerobikuljetuspullo (esim. PortagermR)
Aerobi veriviljelypullo (erikoistapauksissa)
Pieni ruisku suljettuna tulpalla (ilman neulaa!)
Tehdaspuhdas, tiivis purkki
Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab)
Kyretti (kertakäyttöinen rengasveitsi) suojatulpalla Minigrip-pussissa

Päijät-Häme: kyretti suojatulpalla 7mm (tilauskoodi K711205) ja 4mm (tilauskoodi K722344) 

Tehdaspuhdas putki (luupankkinäytteille)
Objektilasi koteloineen

Näyte

Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Keski-Suomi:

Punktoitu näyte 

 • otetaan anaerobikuljetuspulloon tai erikoistapauksessa (esim. nivelneste) aerobiin veriviljelypulloon. Näytteenottopaikoissa, joista näyte saadaan tutkivaan laboratorioon Tampereelle max. 2 h kuluessa näytteenotosta (Pirkanmaan alueen laboratoriot), näyte voidaan ottaa myös tulpalla suljettavaan pieneen ruiskuun. Huom.  Neulallisia näytteitä ei saa lähettää laboratorioon. Punktiossa tulee noudattaa hyvää aseptiikkaa.
 • puhdista ensin näytteenottokohta
 • ime näytettä ruiskuun (mikäli ruiskuun ei saada juoksevaa märkää, ruiskuta onteloon 1 – 2 ml steriiliä keittosuolaliuosta ja ime se takaisin ruiskuun)
 • poista ilma ruiskusta
 • ruiskuta näyte anaerobikuljetuspulloon (esim. PortagermR) tai erikoistapauksissa (esim. nivelneste) aerobi veriviljelypulloon
 • jos näyte on otettu veriviljelypulloon, tee myös sivelynäyte objektilasille bakteerivärjäystä varten. Anna lasin kuivua rauhassa ja pakkaa kuiva lasi kuljetuskoteloon.

Huom! Anaerobikuljetuspullo on käyttökelvoton, jos geelin yläosa on muuttunut sinertäväksi.

Kudospala 

 • lähetetään laboratorioon sellaisenaan tehdaspuhtaassa, tiiviissä kuljetuspurkissa mahdollisimman nopeasti tai bakteerikuljetusputkessa (esim. eSwab) erityisesti jos kuljetus kestää pidempään kuin 2 tuntia (muut kuin TAYS). 

Krooninen alaraajahaavanäyte (esim. säärihaava, diabeetikon jalkahaava)

 • haava tulee puhdistaa huolellista aseptiikkaa ja käsihygieniaa noudattaen. Mahdollinen kate ja nekroosi poistetaan mekaanisesti esim. veitsen, tavanomaisen rengasveitsen eli kyretin tai saksien ja pinsettien avulla, jonka jälkeen haava huuhdellaan steriilillä keittosuolaliuoksella
 • näyte voidaan ottaa suojatulpalliseen näytteenottokyrettiin tai bakteerikuljetusputkeen (esim. eSwab) 

Kyretillä syvämärkänäyte otetaan haavan pohjalta seuraavasti:

  • poista kyretin suojatulppa, aseta steriilille tasolle (esim. avatun sideharsotaitoksen päälle)
  • kaavi kudosnäyte haavan pohjalta (voimaa ei tarvitse käyttää!)
  • aseta kyretin suojatulppa paikoilleen
  • laita kyretin ympärille potilaan tunnistetarra
  • aseta kyretti suojatulpan kanssa Minigrip-pussiin

HUOM! Mikäli kyretin päähän ei ole asetettu suojatulppaa, näytettä ei työturvallisuussyistä tutkita laboratoriossa.
HUOM! Värjäystä ei tehdä tikulla otetusta näytteestä.

Päijät-Häme: 

Punktoitu näyte 

 • otetaan anaerobikuljetuspulloon (Portagerm). Punktiossa tulee noudattaa hyvää aseptiikkaa.
 • puhdista ensin näytteenottokohta
 • ime näytettä ruiskuun (mikäli ruiskuun ei saada juoksevaa märkää, ruiskuta onteloon 1 – 2 ml steriiliä keittosuolaliuosta ja ime se takaisin ruiskuun)
 • poista ilma ruiskusta
 • ruiskuta näyte anaerobikuljetuspulloon (esim. PortagermR)

HUOM! Anaerobikuljetuspullo on käyttökelvoton, jos geelin yläosa on muuttunut sinertäväksi.

Kudospala 

 • lähetetään laboratorioon sellaisenaan tehdaspuhtaassa, tiiviissä kuljetuspurkissa mahdollisimman nopeasti tai bakteerikuljetusputkessa (esim. eSwab) erityisesti jos kuljetus kestää pidempään kuin 2 tuntia  

Krooninen alaraajahaavanäyte (esim. säärihaava, diabeetikon jalkahaava)

 • haava tulee puhdistaa huolellista aseptiikkaa ja käsihygieniaa noudattaen. Mahdollinen kate ja nekroosi poistetaan mekaanisesti esim. veitsen, tavanomaisen rengasveitsen eli kyretin tai saksien ja pinsettien avulla, jonka jälkeen haava huuhdellaan steriilillä keittosuolaliuoksella.
 • näyte voidaan ottaa suojatulpalliseen näytteenottokyrettiin tai bakteerikuljetusputkeen (esim. eSwab) 

Kyretillä syvämärkänäyte otetaan haavan pohjalta seuraavasti:

  • poista kyretin suojatulppa, aseta steriilille tasolle (esim. avatun sideharsotaitoksen päälle)
  • kaavi kudosnäyte haavan pohjalta (voimaa ei tarvitse käyttää!)
  • aseta kyretin suojatulppa paikoilleen
  • laita kyretin ympärille potilaan tunnistetarra
  • aseta kyretti suojatulpan kanssa Minigrip-pussiin

HUOM! Mikäli kyretin päähän ei ole asetettu suojatulppaa, näytettä ei työturvallisuussyistä tutkita laboratoriossa.
HUOM! Värjäystä ei tehdä tikulla otetusta näytteestä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet, joissa bakteerien rikastuminen on toivottavaa (normaalisti steriilit nesteet veriviljelypullossa) säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä. Muut näytteet säilytetään jääkaapissa ja toimitetaan laboratorioon kylmäkuljetuksena (märkänäytteet yms.).

Menetelmä

Näytteet gramvärjätään ja viljellään sekä aerobisissa että anaerobisissa olosuhteissa. Merkittäviksi katsotut bakteerit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritys.

Huom. Tikulla otetuista näytteistä ei tehdä värjäystä. 

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan arkipäivisin maanantaista lauantaihin.

Värjäysvastaus: Arkisin samana päivänä. Pyydettäessä pikavärjäystä vastaus ilmoitetaan puhelimitse välittömästi (myös viikonloppuisin).

Viljelytulos: Viljelytulos on normaalisti valmis viikon kuluessa. Hidaskasvuisten bakteerien osalta lopullisen tuloksen valmistuminen voi kestää pidempään. Näissä tapauksissa pyritään antamaan alustava vastaus ennen viljelyn lopullista valmistumista. Merkitsevä, kiireellistä hoitoa vaativa löydös ilmoitetaan puhelimitse, alustava ilmoitus usein jo 1 vrk:n kuluttua. 

Viljelyprotokolla:

Maljoille viljeltyä näytettä kasvatetaan 2 vrk ajan. Aerobikasvu luetaan sekä 1 vrk että 2 vrk kasvatuksen jälkeen. Anaerobikasvu luetaan 2 vrk kasvatuksen jälkeen. Mikäli näyte on negatiivinen, se vastataan 2 vrk kasvatuksen jälkeen. Positiivisista näytteistä tehdään jatkotutkimukset jotka vastataan heti niiden valmistuttua.

Näytteistä (poislukien tikkuun otetut näytteet) viljellään myös rikastusputki, jota negatiivisiksi maljaviljelyssä jääneillä ja negatiivisina vastatuilla näytteillä kasvatetaan kaikkiaan 10 vrk ajan. Rikastusputkia tarkastellaan mahdollisen kasvun havaitsemiseksi päivittäin. Mikäli rikastusputkessa havaitaan kasvua, tehdään putkesta sekä aerobi- että anaerobimaljaviljely. Kasvava bakteeri/bakteerit tunnistetaan ja vastataan huomautuksin ”Kasvaa rikastusviljelyn kautta” ja ”Aiemmin vastattu negatiivisena”.  Rikastusviljelyssä kasvavista, aiemmin negatiivisina vastatuista kriittisistä näytteistä (esim. nivelneste) ilmoitetaan puhelimitse.

Tulkinta

Todennäköiset patogeenit vastataan herkkyysmäärityksineen. 

Virhelähteet

Näytteen kontaminoituminen puutteellisen aseptiikan vuoksi. Anaerobikasvun puuttuminen voi johtua näytteen hapettumisesta kuljetuksen aikana. Mikrobilääkitys voi aiheuttaa negatiivisen viljelytuloksen, mutta bakteerit saattavat näkyä värjäyksessä.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3491 | Pu-BaktVi1 Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
3491 | Pu-BaktVi1 Ei

Lisämääre

Syvämärkänäyte, punktiot, kudokset, ym.