Tulosta

Tutkimus:
HI-VIRUS, RESISTENSSIMÄÄRITYS

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
3.7.2024

92535 • B -HIVNhRE

Sisältyy myös tutkimukseen B -HIVKanta.

Johdanto

HI-viruksen lääkeherkkyys määritetään NRTI- NNRTI- ja PI-lääkkeille. Lääkehoidon pettäessä näyte tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan lääkehoidon aikana, koska lääkityksen aiheuttaman selektiopaineen puuttuessa villityypin virus korvaa veressä hyvin nopeasti mahdollisen lääkeresistenssin viruksen. Menetelmä on sama kuin HIV-kantakokoelmanäytteestä tehtävässä primaariresistenssitutkimuksessa.

Indikaatiot

Antiviraalihoidossa olevat kompliantit potilaat, joiden lääkehoito pettää tai alle mittausrajan olevaa tulosta ei saavuteta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö, lisäksi (muille kuin kantakokoelmanäytteestä tehtäville tutkimuksille) on täytettävä oheinen HIV lahetelomake THL.

Potilaan esivalmistelu

Näytteitä ei voi ottaa perjantaisin eikä arkipyhiä edeltävinä päivinä.

Näyteastia

EDTA-putki 10/10 ml

Näyte

10 ml  EDTA- kokoverta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä. Näytteen tulee olla THL:ssä seuraavana päivänä näytteenotosta.

Näytettä ei saa laittaa jääkaappiin. Mikäli jostain syystä näytettä ei pystytä lähettämään kokoverenä perille seuraavaksi päiväksi, voidaan näyte fuugata ja plasma pakastaa. Tällöin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Genotyypitys

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa