Tulosta

Tutkimus:
FLUVOKSAMIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
4.2.2016

1851 • S -Fluvoks

Johdanto

Fluvoksamiini kuuluu serotoniiniselektiivisiin masennuslääkkeisiin, joiden vaikutukset perustuvat serotoniinin takaisinoton estymiseen presynaptisissa hermopäätteissä. Fluvoksamiinin metaboliatuotteet ovat inaktiivisia. Serotoniinin takaisinoton estäjänä fluvoksamiini voi suurina annoksina aiheuttaa ns. serotoniinisyndrooman.

Indikaatiot

Fluvoksamiini on selektiivinen serotoniinin takaisinestäjä (SSRI), jota käytetään vakavien masennustilojen ja pakko-oireisten häiriöiden hoitoon.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyyntöön merkitään lisätietoihin potilaan käyttämä muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavan lääkeannoksen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml

Näyte

3 ml seerumia, minimimäärä 2 ml seerumia
Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Kylmäsäilytys 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS).

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua.

Tulkinta

Terapeuttinen alue on kirjallisuuden mukaan laaja. Annoksella 50 mg kahdesti vuorokaudessa saavutetaan 40-1190 nmol/l (13-380 µg/l). Optimipitoisuudeksi annetaan kirjallisuudessa 500-700 nmol/l (160-225 µg/l).

Fluvoksamiini imeytyy suun kautta annettuna nopeasti, ja hyötyosuus on noin 50 %. Huippupitoisuus saavutetaan 2-8 tunnissa. Fluvoksamiinin jakautumistilavuus on noin 25 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 75-80 %:sesti. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 15 (8-28) tuntia. Puoliintumisaika pitenee maksasairauksissa ja vanhuksilla. Vakaa taso saavutetaan 10-14 vrk:ssa. Fluvoksamiinin metaboliatuotteet ovat inaktiivisia. Serotoniinin takaisinoton estäjänä fluvoksamiini voi suurina annoksina aiheuttaa ns. serotoniinisyndrooman. Fluvoksamiini voi lisätä muiden samanaikaisesti käytettävien masennuslääkkeiden ja lukuisten muiden yhdisteiden pitoisuuksia hidastamalla niiden metaboliaa. MAO-estäjien samanaikainen käyttö on kielletty.