Tulosta

Tutkimus:
ETANOLI

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
15.9.2020

4613 • P -EtOH

Johdanto

Etanolia käytetään laajasti nautintoaineena ja päihteenä. Sen käyttö lääkkeenä on vähäistä. Etanolimyrkytys on akuuteista myrkytyksistä yleisin ja se on selvästi yleisin kuolemaan johtava myrkytyksen aiheuttaja. Lisäksi se on osallisena monien lääkeaineiden aiheuttamissa myrkytyksissä vaikeuttaen niiden oireita, diagnostiikkaa ja hoitoa. Etanoli metaboloituu pääasiassa maksassa vakionopeudella 7 – 8 g/h (70 kg henkilö). Toksisuutta lisäävät muut keskushermostoa lamaavat aineet.

Indikaatiot

Etanolimyrkytysepäily. Sekakäyttöepäily varmistetaan kromatografisella määrityksellä (4285 S -Alko).

Potilaan esivalmistelu

Huom. Ihon puhdistukseen ei saa käyttää alkoholeja näytteenoton yhteydessä.

Näyteastia

Litiumhepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa. Näyte erotetaan geelin päältä mahdollisimman pian.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy suljetussa putkessa jääkaapissa enintään 3 vrk, pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsymaattinen

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Tulkinta

Veressä ei fysiologisesti ole etanolia. Tulos on normaalisti alle 5.0 mmol/l (alle 0.23 promillea).

1 promille = 21.7 mmol/l