Tulosta

Tutkimus:
DISOPYRAMIDI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
18.1.2023

1258 • S -Disop

Johdanto

Disopyramidi on ryhmän 1A rytmihäiriölääke, jota käytetään erityyppisten eteisperäisten rytmihäiriöiden hoitoon. Disopyramidin aktiivisella metaboliitilla N-deisopropyylidisopyramidilla on heikompi rytmihäiriöltä suojaava mutta voimakkaampi antikolinerginen vaikutus kuin disopyramidilla. Plasmaproteiineihin sitoutuminen on annosriippuvaista ja saturoivaa.

Indikaatiot

Disopyramidihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Rutiiniseurannassa näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta, muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Näyteastia

seerumiputki 5/4ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia (vähintään 0.5 ml). 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk huoneenlämmössä tai jääkapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS). Menetelmä on akkreditoitu tekopaikassa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta alihankintalaboratorioon 

Viiteväli

Hoitoalue  6 – 15  µmol/l, toksinen pitoisuus yli 21 µmol/l

Tulkinta

Disopyramidin eliminoituminen vähenee munuaisten vajaatoiminnassa jo huomattavasti, kun kreatiinipuhdistuma laskee neljänneksen. Samoin sydämen vajaatoiminnassa ja maksakirroosissa eliminaatio hidastuu. Eliminaation puoliintumisaika voi edellä mainituissa tiloissa pidentyä normaalista 4-10 tunnista yli 40 tuntiin, mikä tulee ottaa huomioon lääkkeen annostelussa. Sydäninfarktin akuutissa vaiheessa tapahtuva jakaantumistilan muuttuminen vaikuttaa myös plasmapitoisuuksiin.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Synlab Suomi