Tulosta

Tutkimus:
METOTREKSAATTI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
24.10.2023

2346 • S -MTX

Johdanto

Metotreksaatti on immunosuppressantti ja foolihappoantagonisti, jota käytetään mm. reumasairauksien, leukemioiden, osteogeenisten sarkoomien sekä eräiden kiinteiden kasvainten hoitoon. Pääosa metotreksaattiannoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan, minkä vuoksi munuaisten vajaatoiminnassa lääkkeen kumuloitumisriski kasvaa.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta ja toksisuuden välttäminen suuria annoksia käytettäessä.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenoton ajoituksessa noudatetaan hoitoyksiköstä annettuja ohjeita. Yleensä verinäyte otetaan 24, 48 ja tarvittaessa vielä 72 tunnin kuluttua infuusion aloittamisesta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa 3 vrk ja pakastettuna 1 kk. Lähetys säilytyslämpötilan mukaisesti. Näyte on suojattava suoralta valolta, mutta erillistä foliokäärettä ei tarvita.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Tulkinta

Indikaatioista riippuen metotreksaatin annos vaihtelee eikä terapeuttista pitoisuutta voida yksiselitteisesti antaa. Kuuden tunnin infuusiona annetun jättiannoksen (n. 5 g/m2) jälkeen pitoisuus ei saisi ylittää 24 tunnin kuluttua infuusion alkamisesta 5 µmol/l, 48 tunnin jälkeen 0.5 µmol/l ja 72 tunnin jälkeen 0.1 µmol/l.

Toksisuutta voidaan estää kalsiumfolinaatilla eli leukovoriinilla, jonka annos määräytyy metotreksaattipitoisuuden mukaan. Metotreksaatin hajoittamiseksi käytetyn glukarbidaasilääkityksen (Voraxaze) aikana mitattu pitoisuus on virheellisen korkea johtuen DAMPA-metaboliitin suuresta määrästä ja ristireaktiosta immunologisen menetelmän kanssa. Leukovoriinin annos tulee täten laskea ennen Voraxaze-hoitoa määritetyn MTX-pitoisuuden perusteella.