Tulosta

Tutkimus:
KOMPLEMENTTI C3 JA C4
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
29.8.2023

4545 • P -C3

4546 • P -C4

Johdanto

Komplementtijärjestelmä koostuu noin 20:stä yhdessä toimivasta eri proteiinista, jotka muodostavat 3 – 4 % plasman kokonaisproteiinimäärästä. Komplementit täydentävät vasta-aineiden toimintaa. Komplementtijärjestelmällä on tärkeä merkitys tulehdusreaktioiden synnyssä ja immunokompleksien eliminaatiossa.

Indikaatiot

SLE:n aktiivisuuden (glomerulonefriitti) ja hoidon tehon seuranta. Sairaustilojen seuranta, joihin liittyy immunokompleksivälitteinen kudostuho, hypokomplementaarinen vaskuliitti tai streptokokkinefriitti.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunoturbidimetrinen

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä.

Viiteväli

P -C3 0.9 – 1.8 g/l
P -C4    0.1 – 0.4 g/l

Tulkinta

P -C4
Komplementtijärjestelmän aktivoituessa immuunikompleksien vaikutuksesta ns. klassista tietä kuluu C4:ää. Esim. SLE:n ja streptokokkinefriitin diagnostiikassa ja seurannassa C4-määrityksellä on merkitystä. C4 alenee SLE:n relapsivaiheessa ja normalisoituu remissiovaiheessa. Myös hereditaarisessa angioödeemassa (HAE/HANE) C4-taso on matala varsinkin kohtauksen aikana (C3 normaali).

Syy matalaan C4-tasoon voi olla myös synteesihäiriö. Esim. maksan vauriotiloissa (akuutti hepatiitti, krooninen aggressiivinen hepatiitti) esiintyy tästä syystä matalia C4-pitoisuuksia. Lisäksi C4-synteesiä säätelevät geneettisesti useat alleelit, jotka voivat olla mykkiä (ns. nolla-alleelit). Tästä syystä pitoisuus voi olla 25 – 50 % alentunut ilman assosiaatiota potilaan senhetkiseen sairauteen.

C4 kuuluu ns. akuutin faasin proteiineihin, joiden pitoisuus saattaa kohota akuuteissa bakteerien aiheuttamissa infektioissa ja kroonisissa tulehduksissa (esim. nivelreuma).

P -C3
Komplementtijärjestelmän aktivoituessa joko ns. klassista tietä tai ns. C3-oikotietä kuluu C3:a. SLE:ssä sekä klassinen että C3-oikotie aktivoituvat taudin kriisivaiheessa, jolloin C3-pitoisuus alenee. Matala C3-taso saattaa johtua myös synteesihäiriöstä, esim. maksavauriosta.

Nivelreumassa ja lasten reumassa, selkärankareumassa, infektion jälkeisessä niveltulehduksessa ja alkoholin aiheuttamissa maksavaurioissa C3-taso saattaa kohota. Lisäksi C3 kuuluu ns. akuutin faasin proteiineihin ja sen pitoisuus saattaa siten kohota akuuteissa bakteerien aiheuttamissa infektioissa n. 50 % normaaliin verrattuna.

Virhelähteet

Monoklonaalisessa gammapatiassa näytteen korkea IgM saattaa häiritä C3- ja C4-määritystä.