Tulosta

Tutkimus:
NEUTROFIILIT (verestä)

Luokitus:
Hematologia

Päivitetty:
7.12.2023

3238 • B -Neut

Indikaatiot

Haluttaessa tietää veren neutrofiilien määrä ilman, että koko erittelyjakaumalla olisi merkitystä, esimerkiksi solunsalpaaja-, kasvutekijä- tai muun lääkehoidon yhteydessä. Infektio-oireisen potilaan leukosytoosin päivystysluonteinen selvittely tilanteissa, joissa B-Diffi-tulos ei ole nopeasti käytettävissä.

 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimukseen kuuluu automaattisesti myös B-PVK tutkimus (tilaajan ei tarvitse erikseen tilata PVK:ta).

Näytteenottaja HUOM: Tamlabissa/WebFimlabissa pitää näytteitä otettaessa valita sekä B-Neut että B-PVK pyyntö.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 5/3ml, vastasyntyneillä riittää EDTA-mikroputki 500 μl.

Näyte

3 ml EDTA-verta, vastasyntyneet 500 μl. Suositellaan käytettäväksi EDTA-putkea, jossa antikoagulantti on kiinteässä muodossa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 12 h huoneenlämmössä tai 1 vrk jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Automatisoitu valkosolujen erittelylaskenta verenkuvalaitteella.

Joskus harvoin neutrofiilitulosta ei voida vastata verenkuvalaitteelta. Tällöin pyynnöksi vaihdetaan B-TVK ja sen sisältämä valkosolujen erittely vastataan mikroskopoinnin perusteella. Tulkinnassa on tällöin huomioitava, että mikroskooppinen erittelylaskenta perustuu enintään 200 valkosolun laskentaan, joten tulosten toistettavuus on verenkuvalaitteella tehtyä laskentaa huonompi.

B-Neut tulos sisältää kypsien neutrofiilien lisäksi myös granulopoieesin varhaismuotoja (lähinnä metamyelosyyttejä ja myelosyyttejä)

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Vastauksena ilmoitetaan B -PVK ja B -Neut (absoluuttinen määrä).
Jos B -Leuk on alle 0.2 x 109/l, vastataan B -Neut alle 0.2 x 109/l.

B -Neut viitevälit:

  B -Neut (x109/l)
vastasyntynyt 2.3 – 19
1 – 4 vk 1.2 – 11
1kk – 2v 1.0 – 7.0
2 – 5v 1.2 – 5.4
5 – 11v 1.4 – 7.0
11 – 17v 1.6 – 7.5
Aikuiset 1.6-6.2

Aikuisten B -Neut viiteväli perustuu omaan koneellisen erittelylaskennan viitearvomateriaaliin. 

Lasten viitevälit perustuvat TYKS Laboratorioiden materiaaliin.

PVK:n viitevälien osalta ks. B -PVK -tutkimuksen ohjekirjasivu.

Eri etnistä taustaa olevilla henkilöillä voi olla tulostasoeroja: Kirjallisuuden mukaan afrikkalaistaustaisilla henkilöillä leukosyyttien, neutrofiilien ja trombosyyttien tulostasot voivat olla matalampia kuin kaukaasialaisilla ja afro-karibialaisilla (Bain: Ethnic and sex differences in the total and differential white cell count and platelet count. J Clin Pathol 1996 (49): 664-666).

Lisätiedot

B -Neut-tulos ei ole kaikissa tapauksissa aivan sama kuin B -TVK tutkimuksesta saatu neutrofiilimäärä. B -Neut tulos sisältää myös epäkypsiä neutrofiilisarjan soluja (lähinnä metamyelosyyttejä ja myelosyyttejä). Se heijastaa kuitenkin erinomaisen hyvin neutrofiilisarjan solujen antimikrobikapasiteettia. Mikäli granulopoieesin nuoruusmuotojen esiintymisellä tai osuudella leukosyyttien erittelyjakaumassa on merkitystä potilaan diagnostiikassa tai hoidon seurannassa, suositellaan käytettäväksi B -TVK-tutkimusta, jossa varhaismuodot eritellään erikseen mikäli niitä todetaan merkittäviä määriä.