Tulosta

Tutkimus:
HUUME- JA LÄÄKEAINETUTKIMUS, osoitus, mekonium

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
25.5.2021

6471 • Me-HuumL-O

Johdanto

Vastasyntyneen ensimmäisten päivien aikana ulostamasta mekoniumista eli lapsenpihkasta voidaan tutkia yleisesti väärinkäytettyjä aineita.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Sikiön raskaudenaikaisen huumausainealtistuksen selvittäminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön yhteydessä vastataan lisäkysymyksiin äidin käyttämästä lääkityksestä kahden viikon ajalta ennen synnytystä ja synnytyksen aikana annetuista lääkeaineista.

Näyteastia

Kuiva, kierrekorkillinen purkki. On suositeltavaa sinetöidä myös mekoniumnäyte, mutta B-näyte ei ole tarpeellinen.

Näyte

2 g ulostetta joko kertanäytteenä tai kerättynä. Näytteen on oltava tummempaa, vihertävän mustaa mekoniumia. Jos normaalia, kellertävää maitoperäistä ulostetta on mukana mekoniumissa, se heikentää tutkimuksen toimivuutta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa 2-3 vrk, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-lentoaikamassaspektrometria/tandem-massaspektrometria (HPLC-QTOF/MS ja LC-MS/MS)

Tulos valmiina

10 päivän kuluessa näytteen saapumisesta alihankintalaboratorioon.

Tulkinta

Näytteestä tutkitaan seuraavat yhdisteet tai niiden aineenvaihduntatuotteet HPLC-QTOF/MS ja LC-MS/MS-menetelmillä:

– amfetamiini, metamfetamiini, MDMA (ekstaasi), MDA, MDPV, metyylifenidaatti
– kokaiinin aineenvaihduntatuote bentsoyyliekgoniini
– opiaatit: 6-monoasetyylimorfiini (heroiinin aineenvaihduntatuote), kodeiini, morfiini, dihydrokodeiini
– opioidit: oksikodoni, metadoni, EDDP, buprenorfiini, norbuprenorfiini, naloksoni tramadoli ja sen aineenvaihduntatuote, fentanyyli, hydromorfoni
– bentsodiatsepiinit: diatsepaami, nordiatsepaami, tematsepaami, oksatsepaami, alpratsolaami, klonatsepaami, flunitratsepaami, loratsepaami, midatsolaami, nitratsepaami, bromatsepaami, lormetatsepaami, tetratsepaami, fluratsepaami
– tsopikloni, tsolpideemi
– kannabis

Lisäksi noin 200 huumaus- ja lääkeaineen kvalitatiivinen seulonta HPLC-QTOF/MS-menetelmällä. Näitä tuloksia ei varmisteta erillisellä LC-MS/MS-menetelmällä, joten niitä suositellaan käytettäväksi ainoastaan hoidollisessa tarkoituksessa.

Tulokset ilmoitetaan muodossa negatiivinen/positiivinen. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löydetyt yhdisteet ja onko löydös varmistettu sekä HPLC-QTOF/MS että LC-MS/MS-menetelmillä.

Virhelähteet

Mekonium kontaminoituu herkästi lapsen virtsasta, jolloin seulonnassa voidaan havaita myös useat synnytyksen yhteydessä käytetyistä lääkeaineista.