Tulosta

Tutkimus:
PARIETAALISOLU, VASTA-AINEET

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
27.5.2021

2459 • S -PsolAb

Indikaatiot

Kroonisen atrofisen gastriitin diagnostiikka

Näyteastia

seerumigeeliputki 5 ml

Näyte

0,5 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Voidaan lähettää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Epäsuora immunofluoresenssimenetelmä.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta

Viiteväli

Alle 40 titteri

Tulkinta

Vaikka parietaalisoluvasta-aineita löytyy usein (90%:lla) pernisiöösianemiapotilailta, on huomattava, että positiivisia tuloksia saadaan myös muissa taudeissa, kuten kroonisessa tyreoidiitissa, insuliinihoitoisessa sokeritaudissa, mahahaavassa ja autoimmuunisairauksissa (esim. Sjögrenin syndrooma ja dermatitis herpetiformis). Parietaalisolu,vasta-aineita on todettu myös 20-30%:lla helikobakteeri pylori  gastriitissa. Matalia tittereitä tavataan normaaliväestössä iästä riippuen: alle 20-vuotialla vain harvoin ja yli 60-vuotiailla muutamalla prosentilla. Nuorilla titterit ovat korkeammat. Positiivisia löydöksiä on useammin naisilla kuin miehillä.

Virhelähteet

Jos näytteessä on mitokondrio, vasta-aineita, ei tulosta voida luotettavasti tulkita.