Tulosta

Tutkimus:
HUUMESEULONTA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
5.10.2021

4221 • U -Huum-O

Tutkimukseen kuuluu U -Krea

4221 • U -Huum-O

Tutkimukseen kuuluu U -Krea

Johdanto

Immunologisella seulontatutkimuksella voidaan nopeasti osoittaa virtsasta amfetamiini ja sen johdannaiset, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini, metadoni ja opiaatit. Myrkytysdiagnostiikassa tutkimusta voidaan käyttää silloin, kun myrkytyksen aiheuttajaa ei tiedetä tai kun halutaan seuloa enemmän kuin yksi mahdollinen aiheuttaja. Yksittäisen huumausaineryhmän (amfetamiini ja sen johdannaiset, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini, metadoni ja opiaatit) osoittamiseen on tarjolla kunkin huumaus- ja lääkeaineryhmän spesifinen osoitusmenetelmä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveydenhoidollisesta huumetestauksesta antaman suosituksen mukaisesti positiivinen ensivaiheen huumausaineseulonnan tulos tulee luotettavasti varmistaa. Varmistusanalyyseissä käytetään massaspektrometrisiä menetelmiä.

Indikaatiot

Epäily huumausaineiden käytöstä. Intoksikaatioepäily. Tutkimus ei sovi lääkehoidon seurantaan eikä työelämän huumausainetestiksi.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Huumetestauksen valvottua näytteenottoa tarjoavat toimipisteet:

Kanta-Häme
Hämeenlinnan keskussairaalan laboratorio, Hämeenlinnan pääterveysaseman laboratorio, Lammin laboratorio, Riihimäen laboratorio

Keski-Suomi
Jyväskylän näytteenottokeskus, Jämsän pääterveysaseman laboratorio

Pirkanmaa
Akaan laboratorio, Hatanpään laboratorio, Hervannan laboratorio, Hämeenkyrön laboratorio, Ikaalisten laboratorio, Kangasalan laboratorio, Kuninkaankulman laboratorio, Lempäälän laboratorio, Mäntän laboratorio, Nokian laboratorio , Oriveden laboratorio, Parkanon laboratorio, Pirkkalan laboratorio, Ruoveden laboratorio, Urjalan laboratorio, Valkeakosken laboratorio, Vammalan laboratorio, Virtain laboratorio, Ylöjärven laboratorio

Päijät-Häme
Aleksanterinkadun laboratorio (Fimlab Aleksanteri), Asikkalan laboratorio, Hartolan laboratorio, Heinolan laboratorio, Iitin laboratorio, Keskussairaalan laboratorio, Kärkölän laboratorio, Nastolan laboratorio, Orimattilan laboratorio, Padasjoen laboratorio, Salpakankaan laboratorio, Sysmän laboratorio, Vesikansan laboratorio

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki A- ja B-näytteille.

Näyte

12 ml + 12 ml virtsaa sinetöitäviin A- ja B-putkiin (vähintään 10 ml/putki).

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-putki, josta seulonta tehdään, lähetetään varmistukseen huumausaineiden seulontatuloksen ollessa positiivinen. B-putki säilytetään pakastettuna laboratoriossa kuukauden ajan, jos seulonnassa todetaan positiivisia löydöksiä ja negatiiviset näytteet säilytetään vähintään 2 viikkoa. Jos näyte on otettu sairaalan osastolla, B-putki voidaan erikseen sovitusti säilyttää osastolla. Muutoin B-putki säilytetään laboratoriossa.

Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja lähetetään huoneenlämmössä analysoitavaksi 4 vrk:n sisällä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Immunologinen seulontamenetelmä. Varmistusmenetelmä massaspektrometrinen (alihankinta).

Tulos valmiina

Päivystystutkimus. Alihankintaan lähtevä varmistustutkimus vastataan viikon kuluessa.

Tulkinta

Positiivinen tulos varmistetaan massaspektrometrialla. Laboratorio tekee tällöin automaattisesti varmistuspyynnön, joka vastataan erikseen. Varmistusanalyysillä todetut yhdisteet raportoidaan lausuntoon.

Mikäli U -Krea on alle 0.5 mmol/l, negatiiviset huumausainetestitulokset eivät ole luotettavia.

Huom. Opiaattiseulonnassa näkyvät morfiini, etyylimorfiini, 6-monoasetyylimorfiini, kodeiini ja dihydrokodeiini. Heroiini eli diasetyylimorfiini on virtsassa metaboliitteina (6-monoasetyylimorfiini ja morfiini). Oksikodoni ei tule esiin opiaattiseulonnassa ja -varmistuksessa vaan tällöin on pyydettävä tutkimus 9898 U -OksiCt. Tramadolille on myös oma pyyntö 4762 U -TramaCt.

Virhelähteet

Immunologisissa seulontatesteissä vääriä positiivisia tuloksia saattaa tulla ristireaktioiden seurauksena. Positiivinen amfetamiinitulos voi johtua ADHD:n hoidossa käytetystä amfetamiinijohdannaisesta ja lääkeaineista, kuten efedriinistä, fenyylipropanoliamiinista, pseudoefedriinistä, ranitidiinista tai selegiliinista. Virheellisen opiaattipositiivisen tuloksen mahdollisia aiheuttajia ovat mm. difenoksylaatti, dekstrometorfaani, doksylamiini ja yskänlääkkeet, jotka sisältävät esim. folkodiinia, kodeiinia tai etyylimorfiinia.

Lisätiedot

Yksittäisen huumausaineryhmän osoitus(seulonta)- ja varmistustutkimukset:

Amfetamiini ja sen johdannaiset, ks. ohjekirja 1055 U -Amfet-O / 1810 U -AmfetCt

Bentsodiatsepiinit, ks. ohjekirja 1178 U -Bendi-O / 1820 U -BendiCt

Buprenorfiini, ks. ohjekirja 4203 U -Bupre-O / 1822 U -BupreCt

Kannabis, ks. ohjekirja 3455 U -Canna-O / 1880 U -CannaCt

Kokaiini, ks. ohjekirja 4128 U -Koka-O / 1884 U -KokaCt

Metadoni, ks. ohjekirja 2335 U -Metad-O / 1892 U -MetadCt

Opiaatit, ks. ohjekirja 2435 U -Opiaa-O/ 1902 U -OpiaaCt