Tulosta

Tutkimus:
NITRATSEPAAMI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
24.2.2022

2398 • S -Nipam

Johdanto

Nitratsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jolla on sedatiivinen, antiepileptinen ja anksiolyyttinen vaikutus. Nitratsepaami imeytyy suun kautta annettuna lähes täydellisesti ja huippupitoisuudet saavutetaan 2 tunnissa. Hyötyosuus on keskimäärin 80 %. Yksilöllistä vaihtelua esiintyy. Nitratsepaami sitoutuu plasman proteiineihin lähes 90 %:sti. Puoliintumisaika on keskimäärin 25 tuntia (vaihteluväli 20-48 tuntia), mikä pitenee iäkkäillä henkilöillä ja maksan vajaatoiminnassa. Nitratsepaami metaboloituu maksassa pelkistyksen ja asetylaation kautta ja erittyy virtsaan suurimmaksi osaksi metaboliitteina, vain alle 4 % muuttumattomana. Metaboliitit, 7-aminonitratsepaami ja 7-asetaminonitratsepaami, esiintyvät seerumissa yhtä suurina pitoisuuksina kuin nitratsepaami, mutta ne ovat farmakologisesti inaktiivisia.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

107 – 356 nmol/l