Tulosta

Tutkimus:
ENTERO VIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVAL)

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
4.10.2022

4392 • -EVirNhO

Johdanto

Enterovirukset jaetaan yli 60:een serotyyppiin. Ne ovat keskushermostohakuisia ja yleisimpiä meningiittien aiheuttajia maassamme. Muita enterovirusten aiheuttamia tauteja ovat myokardiitit ja vastasyntyneiden yleisinfektiot.

Tiedustelut

Molekyylilaboratorio, p. 03 311 76151

Indikaatiot

Enteroviruksen osoitus likvorista, seerumista, ulosteesta ja NPS-näytteistä.

PCR-menetelmä on perinteisiä virusviljely- tai vasta-ainetutkimuksia selvästi herkempi ja nopeampi. Siksi se on ensisijainen menetelmä enterovirusten osoittamiseksi selkäydinnestenäytteestä meningiitti- tai enkefaliittiepäilyissä. PCR on myös käyttökelpoinen enterovirusten osoittamiseksi seerumi- ja nenänielu (NPS) -näytteistä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Virologian tutkimuspyyntö tai yleislähete

Näyte

Selkäydinneste-, seerumi- tai NPS-näytettä vähintään 0.5 ml. puhtaaseen kierrekorkilliseen näyteputkeen. Ulostenäyte puhtaaseen ulostenäytepurkkiin.
Ei geeliputkeen. 
Tikkunäyte eSwab collection putkeen tai UTM virusviljelyputkeen.
Näytteenotossa tulee kiinnittää erityistä huomiota näytteen kontaminoimisen välttämiseen.


Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti. 1-3 vrk säilytys + 4° C. Pidempiaikainen säilytys ja kuljetus pakastettuna.

Menetelmä

RT-PCR. Tunnistus spesifisillä koettimilla. Menetelmä ei erottele eri enteroviruksia toisistaan.

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan arkipäivisin.

Tulkinta

Enteroviruksen löytyminen likvorista viittaa enterovirusperäiseen meningiittiin/enkefaliittiin. Positiivinen enteroviruslöydös seerumista osoittaa viremiaa ja voi siten vahvistaa diagnoosia.