Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY (peritoneaalidialyysinesteestä)

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
14.6.2021

4754 • Pd-BaktVi

Indikaatiot

Peritoniittiepäily, katetrin kolonisoitumisen seuraaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete.

Näyteastia

10 ml tehdaspuhdas ruisku, suljetaan tulpalla.

Näyte

Peritoneaalidialyysinestettä 10 ml:n ruiskussa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan viivytyksettä laboratorioon kylmäkuljetuksena.

Menetelmä

Bakteeriviljely, tunnistus ja herkkyysmääritys.

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan arkipäivisin maanantaista lauantaihin. Tulos on valmiina 2 – 3 vrk:n kuluessa. Mikäli bakteereita on näytteessä vähän tai ne ovat poikkeuksellisen hidaskasvuisia, saattaa tulos valmistua vasta 10 – 12 vrk:n kuluttua.

Viiteväli

Negatiivinen.

Tulkinta

Bakteerien löytyminen peritoneaalidialyysinesteestä viittaa katetrin kolonisoitumiseen ja/tai peritoniittiin.

Virhelähteet

Väärin säilytetty ja/tai kuljetettu näyte. Mikäli dialyysinesteessä on mikrobilääkettä, voidaan saada väärä negatiivinen tulos.