Tulosta

Tutkimus:
ALBUMIINI, vuorokausivirtsa

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
21.5.2024

3134 • dU-Alb

Johdanto

Albumiini vastaa noin 80 %:sti veren kolloidiosmoottisesta paineesta eli nesteen pysymisestä suonistossa. Albumiinia on plasman valkuaisaineista keskimäärin 60 %. Munuaisglomerulusten vauriosta johtuen plasman valkuaisaineita ja erityisesti albumiinia voi merkittävässä määrin erittyä virtsaan (albuminuria/proteinuria).

Indikaatiot

Glomerulusvaurioiden varhainen toteaminen (esim. diabeettinen nefropatia). Munuaispotilaiden albuminurian seuranta, kun keräysaika halutaan vakioida vuorokaudeksi. 

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

2 ml vuorokausivirtsaa.

Ennen keräyksen aloittamista on vältettävä ruumiillista rasitusta. Keräys aloitetaan tyhjentämällä rakko. Seuraavan vuorokauden aikana erittynyt virtsa kerätään. Näyte säilytetään keräyksen aikana kylmässä. Keräysvirtsa sekoitetaan, tilavuus mitataan ja 2 ml lähetetään laboratorioon.

Putkitarraan kirjataan keräyksen aloitus- ja lopetusajan päivämäärä ja kellonaika minuuttien tarkkuudella sekä keräysvirtsan tilavuus.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa.

Menetelmä

Immunoturbidometria, herkkyysraja 3 mg/l.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulos valmiina

Vuorokauden kuluessa

Viiteväli

alle 30 mg

Tulkinta

Tilapäistä proteinuriaa voi joskus esiintyä terveilläkin henkilöillä esim. palelemisen, voimakkaan fyysisen rasituksen tai akuutin infektion aiheuttaman kuumeen seurauksena. Ortostaattisessa proteinuriassa valkuaisaineita erittyy virtsaan henkilön ollessa pystyasennossa mutta ei makuulla.

Lisääntyneessä albuminuriassa albumiinieritys on 30 – 300 mg/vrk ja selvästi lisääntyneessä albuminuriassa (proteinuriassa) yli 300 mg/vrk.