Tulosta

Tutkimus:
ALBUMIINI, vuorokausivirtsa

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
29.3.2023

3134 • dU-Alb

Johdanto

Albumiini vastaa noin 80 %:sti veren kolloidiosmoottisesta paineesta eli nesteen pysymisestä suonistossa. Albumiinia on plasman valkuaisaineista keskimäärin 60 %. Munuaisglomerulusten vauriosta johtuen plasman valkuaisaineita ja erityisesti albumiinia voi merkittävässä määrin erittyä virtsaan (albuminuria/proteinuria).

Indikaatiot

Munuaispotilaiden albuminurian seuranta, kun keräysaika halutaan vakioida vuorokaudeksi. Kliininen proteinuria (albumiinin liuskakoe on jo positiivinen). Glomerulusvaurioiden varhainen toteaminen (esim. diabeettinen nefropatia).

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

2 ml vuorokausivirtsaa.

Ennen keräyksen aloittamista on vältettävä ruumiillista rasitusta. Keräys aloitetaan tyhjentämällä rakko. Seuraavan vuorokauden aikana erittynyt virtsa kerätään. Näyte säilytetään keräyksen aikana kylmässä. Keräysvirtsa sekoitetaan, tilavuus mitataan ja 2 ml lähetetään laboratorioon.

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: Putkitarraan tulee merkitä keräyksen aloitus- ja lopetusajan päivämäärä ja kellonaika minuuttien tarkkuudella sekä keräysvirtsan tilavuus.

Päijät-Häme: Virtsamäärä kirjataan Lifecareen, keräysaikaa ei kirjata.

Keski-Suomi: Keräysaika kirjataan ”lisätieto” tarralle. Laboratorio mittaa ja kirjaa virtsamäärän laskentaa varten.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa.

Menetelmä

Immunoturbidometria, herkkyysraja 3 mg/l.

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

alle 30 mg

Tulkinta

Tilapäistä proteinuriaa voi joskus esiintyä terveilläkin henkilöillä esim. palelemisen, voimakkaan fyysisen rasituksen tai akuutin infektion aiheuttaman kuumeen seurauksena. Ortostaattisessa proteinuriassa valkuaisaineita erittyy virtsaan henkilön ollessa pystyasennossa mutta ei makuulla.

Mikroalbuminuriassa albumiinieritys on 30 – 300 mg/vrk ja proteinuriassa yli 300 mg/vrk.